Media

Proiect CSȘDT 06.409.002A Elaborarea de mijloace şi soluţii eficiente privind producerea, transportul, consumul şi asigurarea energiei

Finanțat de: CSȘDT
Conducător: dr. hab. Berzan Vladimir
Durata: 2006-2010


S-a demonstrat, inclusiv prin simulări matematice, că utilizarea FACTS –Controller  sporeşte  capacitatea de reglare a parametrilor regimurilor sistemelor energetice la diferite nivele de generare şi consum a energiei active şi reactive, precum  şi a capacităţii interconexiunilor de 1,4-1,5 ori cu sistemele energetice a ţărilor vecine la utilizarea liniilor de tip LEDA şi  compacte.

S-au elaborat şi propus soluţii tehnice originale de realizare constructivă a instalaţiilor de tipul IPC şi PST (transformator de reglare a decalajului de fază), ce permite reducerea cu 20% a sinecostului acestor instalaţii în comparaţie cu cele utilizate actualmente. Soluţia tehnică propusă de realizare a sistemului de comutare rapidă a decalajului de fază necesar a permis reducerea cu 33% a puterii instalate a cheilor electronice. S-au cercetat instalaţiile de reglare a fluxurilor de putere (IPC, PST – phase shift transmormer), care pot fi utilizate în calitate de elemente de „decuplare” (Decoupling Interconnections) la hotarul dintre sistemele electroenergetice.  Au fost determinate locurile posibile de amplasare a astfel de instalaţii în sistemul energetic existent al Moldovei şi la dezvoltarea acestuia după anumite scenarii, cu scopul asigurării regimului solicitat. S-au analizat condiţiile de racordare a acestor echipamente cu linia de transport a energiei electrice cu evidenţierea legilor de dirijare pentru a asigura  caracteristicile necesare de funcţionare.

Elaborarea teoriei, descrierii matematice şi a modelului, metodei de calculul a proceselor electromagnetice tranzitorii ce au loc la deteriorarea fazelor şi deteriorarea aleatoare a firului neutru în reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune,  precum rezultatele ce se referă la influenţa lor asupra compatibilităţii electromagnetice.

S-a elaborat metodica pentru calculul parametrilor dinamici a schimbătoarelor de căldură  care funcţionează la parametri termofizici cu valori variabile a corpului de lucru în direcţia de mişcare  în schimbătorul de căldură. S-a elaborat metoda de selectare a parametrilor supapelor de reglare a pompelor de căldură în regim de funcţionare la valori variabile a sarcinii termice.

S-au elaborat bazele teoretice  privind utilizarea pompelor de căldură cu agent ecologic de lucru în sistemele centralizate de termoficare, care pot asigura la implementare micşorarea consumului de resurse energetice tradiţionale la producerea unei unităţi de energie electrică şi termică de către centralele electrice cu termoficare. 

S-a propus metodologia de modelare a  proceselor nestaţionare a câmpurilor de  temperatură şi umezeală  în medii neomogene neliniare. S-a generalizat metoda elementelor finite pentru modelarea proceselor de transfer de masă şi căldură în medii neomogene prin utilizarea volumelor finite.  Acest procedeu privind modelarea proceselor de transfer de masă şi căldură se deosebeşte de cel utilizat pentru obţinerea soluţiilor numerice a ecuaţiilor diferenţiale cu derivate parţiale, deoarece nu este limitat în caz de utilizare pentru cercetarea proceselor în medii neomogene.