Media

Proiect CSȘDT 11.817.06.01F Modele, metode de calcul şi analiză întru promovarea dezvoltării durabile a complexului energetic şi sporirii securităţii energetice

Finanțat de: CSȘDT
Conducător: dr. hab. Berzan Vladimir
Durata: 2011-2014


S-au obţinut ecuaţii noi pentru modelul matematic de prognoză a indicatorilor ce întrunesc grupurile de indicatori-cheie  securitatea energetică şi economică

S-a efectuat analiza stării sistemului energetic al Moldovei şi s-au formulat cerinţele pentru dezvoltarea lor de perspectivă în baza tehnologiilor moderne de transportare a energiei electrice, dirijare cu regimuri cu luarea în considerare a principiilor de bază ale sistemelor de tip Smart Grid

S-a argumentat şi elaborat procedeul de calcul al câmpului electrostatic în mediu neomogen şi care ţine cont de realizarea constructivă a liniei electrice

S-au elaborat şi cercetat legi şi algoritmi noi de modulare sincrono-vectorială  pentru convertoarele  de tip cascad  cu două şi trei nivele a tensiunii de ieşire alimentate de la module fotovoltaice

S-a demonstrat, că sporirea capacităţilor proprii de cogenerare la nivel de 500-600 MW poate asigura micşorarea pierderilor de putere în sistemul electroenergetic Moldova-Ucraina cu 21-24 MW, iar în sistemul naţional cu 3-3,5 MW putere.  Cogenerarea la centralele existente poate contribui la micşorarea cca. cu  100 mii t.c.c. pe an a consumului de resurse energetice primare în ţară

S-a propus. Întru excluderea căderii sistemului electroenergetic: a) este necesar de construit al doilea circuit LEA 330 kV pe porţiunea Chişinău-Străşeni-Bălţi- CHE Dnestrovsk; b) sporirea capacităţilor proprii de generare până la nivelul de balansare a consumului propriu.

S-a demonstrat:

  1. Reglarea decalajului de fază a fazorilor de tensiune  în LEA 330 kV CERSM-Chişinău  în intervalul +/- 45 grade electrice asigură reglarea puterii fluxului de putere e la 100 MW până la 800 MW.
  2. Nivelul securităţii energetice are tendinţa de înrăutăţire , deoarece indicatorul generalizat  crescut de la 4,40 până la  4,54, având  o creştere de 0,14 unităţi relative. Cauza constă în diminuarea producerii proprii de energie în ţară.
  3. Utilizarea algoritmilor de modulare sincronă asigură simetria tensiunilor de fază a invertoarelor, îmbunătăţirea spectrului şi diminuarea numărului de surse de alimentare separate în sistemele de acţionări electrice pentru toate regimurile de funcţionare