Media

Proiect CSȘDT 16.80013.5807.12/Ro Soluţii de Extindere a cotei de integrare a Surselor de Energie Regenerabilă CONectate la reţeaua electrica (ESERCON)

Finanțat de:  CSȘDT
Conducător: Dr. Tîrșu Mihai
Durata: 2016-2018


A fost elaborată baza de date ce conţine toate staţiile de transformare ale sistemului energetic al Moldovei pe partea de tensiune medie şi înaltă, cu prezentarea caracteristicilor fiecărui nod. În total au fost incluse peste 350 noduri de consum indicându-se pentru fiecare nod consumul iarnă/vară, capacitatea transformatoarelor instalate, coordonatele de amplasare a transformatoarelor.

A fost determinată capacitatea unei instalaţii eoliene la înălţimea de 50m şi 100m în zona de amplasare a fiecărui nod. În baza acestor date, s-a estimat capacitatea instalaţiilor eoliene pentru cinci zone de consum a Moldovei. La calculul capacităţilor eoliene s-a luat în calcul mai multe restricţii printre care şi imposibilitatea amplasării în oraşe a lor, limitarea lungimii fiderului la 2,5km şi respectiv 5km. În rezultat s-a stabilit, că sistemul energetic al Moldovei, fără Transnistria poate accepta integrarea a aproximativ 3174MW instalaţii eoliene dacă nu se ia în calcul problemele legate de balansarea şi stabilitatea sistemului. Dacă aplicăm restricţiile privind lungimea de fider, atunci pentru 5km se poate integra 923MW la înălţimea de 100m şi 868MW la înălţimea de 50m. Respectiv, dacă lungimea fiderului este de 2,5km atunci capacitatea turbinelor eoliene va fi de 233MW la înălţimea de 100m şi de 173MW la înălţimea de 50m.

S-a efectuat analiza pierderilor de energie în sistemul electroenergetic la introducerea a peste 130MW staţii eoliene în cele mai favorabile puncte (în total 13 noduri de consum) din punct de vedere a regimului de vânturi şi amplasare. S-a determinat, că introducerea acestor capacităţi de generare conduc la reducerea pierderilor în sistem cu până la 20%.

S-a stabilit, că introducerea generării distribuite a în baza instalaţiilor eoliene (sau solare) duce la creşterea stabilităţii sistemului electroenergetic.