Media
Atelier de descoperire antreprenorială în sectorul energie
05.04.2021

Astăzi, 05.04.2021 Institutul de Energetică sub egida Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării (MECC) a organizat cel de-al doilea atelier de descoperire antreprenorială pe domeniul energie. Sectorul energie este unul important pentru toate sectoarele economiei republicii Moldova, iar în cadrul primului atelier de descoperire antreprenorială, care s-a desfăşurat în 2019, au fost stabilite 3 sub-domenii  importante ce posedă potenţial de inovare prin prisma specializării inteligente: Soluţii de termoficare; Energie alternativă şi Tehnologii eficiente.

În cadrul sesiunii plenare Doamna Onofrei Aliona, şef Direcția politici în domeniul cercetării și inovării a subliniat importanţa dezvoltării şi implementării strategiei de specializare inteligentă pentru Republica Moldova şi importanţa conlucrării celor 4 actori principali: mediul de afaceri, mediul academic, sectorul public şi societatea civilă. Elaborarea documentului dat reprezintă o prioritate pentru MECC. Specializarea inteligentă reprezintă un element cheie şi în politicile adoptate la nivel european şi va persista în viitoarele priorităţi de cercetare pentru a reduce din fragmentarea sistemului de cercetare şi inovare.

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Tumuruc Denis, şef adjunct DIRECŢIA POLITICI  ÎN DOMENIUL ENERGETIC, a menţionat, că MEI de comun cu Guvernul are nevoie de astfel de specializări inteligente şi de specialişti bine pregătiţi în aceste domenii pentru a putea face faţă la noile provocări.  În acest sens, MEI pregăteşte cadrul normativ necesar, iar eforturile depuse de experţi în cadrul acestui atelier este unul extraordinar de actual şi util.

Directorul Institutului de Energetică Mihai Tîrşu, a subliniat  importanţa procesului de descoperire antreprenorială prin intermediul specializării inteligente şi a adus ca exemplu programul – cadru Orizont Europa, care va aloca pe perioada 2021-2027 în jur de 100 mlrd. de EUR pentru cercetare, care preponderent este orientat spre conlucrarea celor 4 actori implicaţi în această activitate – mediul de afaceri, sectorul public, mediul academic şi societatea civilă în vederea acordării suportului mediului de afaceri pentru a se dezvolta inovativ în baza specializării inteligente.

După sesiunea plenară, au urmat 3 sesiuni separate, dedicate celor 3 subdomenii:

  1. Soluţii de termoficare – facilitator Tîrşu Mihai
  2. Energie alternativă – facilitator Lupu Mihai
  3. Tehnologii eficiente – facilitator Soloviov Nicolae

Toate aceste 3 ateliere separate au avut mai multe exerciţii participative, iar în rezultat au identificat câte 3 idei de proiecte pe fiecare subdomeniu, care urmează a sta la baza dezvoltării strategiei naţionale de dezvoltare inteligentă şi vor fi prioritare în următoarele apeluri de proiecte dedicate specializării inteligente.

Categorie:
Cuvinte-cheie: