Services

Audit energetic

În scopul eficientizării consumurilor energetice Institutul este autorizat pentru executarea lucrărilor de auditare energetică în toate domeniile economiei naționale. Soluțiile propuse de specialiștii antrenați la executarea auditului, pot genera economii de până la 40% din consumul total de energie. La moment Institutul a executat peste 300 proiecte de auditare energetică, fapt ce confirmă experienţa înaltă. Din principalele rapoarte de audit energetic putem enunța următoarele: 

1. Raport de audit energetic pentru blocul chirurgical al IMSP Orhei, or. Orhei,

2. Raport de audit energetic pentru clădirea Agenției de Stat pentru Protecția Proprietăți Intelectuale, Chişinău, str. A.Doga 4

3. Audit energetic pentru Compania S.A. Basarabia-Nord privind schimbarea evaporatorului de căldură, or. Bălți

4. Raport de audit energetic pentru iluminatul stradal din or. Basarabeasca

5. Raport de audit energetic pentru iluminatul stradal din or. Călărași

6. Raport de audit energetic pentru iluminatul stradal din or. Stefan Vodă 

 

Date de contact:

e-mail: [email protected], [email protected]

Tel: 022-73 53 86

Mob: 795- 59 591