Activitate editorială
Activitate editorială

"Problemele Energetiii Regionale" este o publicaţie științifică periodică publică, recenzată, cu Acces Deschis, de categoria „A”. În revista se publică  cele mai semnificative şi actuale rezultate ale cercetărilor şi activităţilor în domeniul energeticii, conservării energiei, utilizării resurselor regenerabile de energie.

Revista este indexata in bazele de date Web of Science Master Journal List, SCOPUSDOAJ, e-LIBRARY.ru, Cyberleninka și Instrumentul Bibliometric Național.

Conferinta internationala "Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare" este organizată de Institutul de Energetică în parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), Secţia de Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice,  Ministerul Economiei, ANRE, AEE, FEE, GIZ, Proiectul „Energie şi Biomasă”.