Despre

Informație generală

Cercetările în domeniul energeticii au derulat în Moldova, începând cu anul 1955, cu fondarea Secției de energetică și electrificare a agriculturii  (SEEA) în cadrul Filialei din Moldova a Academiei de Științe a URSS (Director în perioada 1956-1958 dr. N.N. Romanenco), Secției de Cibernetică Energetică (SCE) fondată în 1958 (Director  dr. Gh. V. Cealîi, Laureat al Premiului de Stat al URSS în perioada 1958-1961). Cu formarea  Academiei de Ştiinţe a Moldovei (02 august 1961) pe baza  Secției de Cibernetică Energetică a fost format în 1961 Institutul de Energetică şi Automatică  (director - academicianul B. Lazarenko). În 1965 Secția de Cibernetică Energetică a devenit o instituție de cercetare cu statut de membru instituțional al AŞM (Director - Gh.V. Cealîi, membru corespondent al AȘM (1965-1981); din 1981-1991 director - V.M. Postolatii, dr. hab., membru corespondent al AȘM).

În anul 1991 Secția de Energetică Cibernetică a fost reorganizată în Institutul de Energetică a Academiei de Științe a Moldovei (director - dr. hab., academician V.M.Postolatii în perioada 1991-1994 și 2014 - 2010; dr. hab., M.V. Chiorsac (1994-1993); dr. hab. V.P. Berzan ( 2010-2015); dr. M.Ș. Tîrșu (2015-prezent).

Din anul 2018, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la activitatea unor organizaţii de drept public din domeniile cercetării şi inovării nr. 50 din 16.01.2018, Institutul de Energetică are un nou fondator - Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.

Misiunea Institutului de Energetică

Suportul ştiinţific privind sporirea securităţii energetice, dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a complexului energetic al Republicii Moldova în condiţiile liberalizării pieţei energiei şi majorării cotei de utilizare a resurselor regenerabile de energie, contribuţia la procesul de integrare regională şi europeană a sistemului energetic național.

Direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifice în cadrul Institutului de Energetică

  • Elaborarea soluţiilor pentru sporirea performanţei reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi termice, a sistemelor şi instalaţiilor de conversie şi consum a diferitor tipuri de energie, inclusiv din surse regenerabile.
  • Soluţii inovative de dezvoltare a sistemului centralizat de asigurare cu energie termică cu utilizarea avansată a SER
  • Cercetări teoretice şi experimentale în domeniul securității energetice prin elaborarea și dezvoltarea sistemelor de indicatori, metodelor și sistemelor de calcul și prognozare luând în considerare factorii interni și externi de influență și tendințele de dezvoltare a sistemelor de asigurarea cu energie.
  • Cercetări teoretice şi experimentale a regimurilor de funcționare a sistemelor energetice de alimentare cu energie electrică și termică,  unităților de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei în contextul noilor provocări în lume și în țară.
  • Studii teoretice și experimentale ale tehnologiilor energetice inovative prietenoase mediului privind elaborarea de noi metode și echipamente întru  sporirea cotei energiei produse din surse regenerabile, eficienței energetice a conversiei energiei surselor regenerabile, celor cu potențial termic redus și transformării parametrilor fluxurilor de energie.
  • Elaborarea și argumentarea de noi abordări privind  promovarea politicilor energetice eficiente pentru siguranța alimentării cu energie a consumatorilor din țară.