Медиа
Dr.hab. Olesciuc Valentin – Laureat al premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei anul 2021
11.11.2021

Pe 10 noiembrie 2021, în Sala Albastră a Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei a avut loc ședința festivă dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. La această întâlnire au fost acordate premiile Academiei de Științe a Moldovei, acordate odată la doi ani pentru rezultate științifice valoroase obținute în domeniul științelor vieții (științe biologice, agricole și medicale), în domeniul științelor exacte (matematică, fizică, chimie) și în domeniul științelor tehnice, precum și înmânarea premiului pentru tineri cercetători și a premiului pentru popularizarea științei în mass-media.

Premiul Academicianului Boris Lazarenko în Științe Inginereşti a fost acordat lui Valentin Olesciuc, Doctor habilitat în ştiinţe tehnice, Cercetător ştiinţific principal al Institutului de Energetică, pentru ciclul de lucrări 2019-2020 în domeniul electronicii de putere. În special, în scurtul său discurs de la ceremonia de premiere, V. Olesciuc a menţionat: „Multe mulțumiri tuturor. Sunt foarte încântat să primesc acest premiu și, mai ales, să primesc Premiul Boris Romanovici Lazarenko, creatorul renumitei metode de prelucrare cu scânteie electrică a metalelor, cu care eu, un tânăr inginer al Departamentului de Cibernetică Energetică a Academiei de Științe, am avut norocul să cooperez în îndepărtații ani 70 ai secolului trecut. În acei ani, Boris Romanovici era vicepreședintele Academiei de Științe și curatorul contractelor economice executate de laboratorul nostru la cererea unor ministere centrale ale sindicatelor. Și încă ne amintim bine cum Boris Romanovici Lazarenko a oferit sfaturi foarte valoroase în procesul de organizare și implementare a acestor acorduri, precum și în pregătirea documentației de raportare. Încă o dată, multe mulțumiri tuturor.” 

Conducerea și personalul Institutului de Energetică îl felicită cordial pe Dl. Dr.Hab. Valentin Olesciuc cu acest premiu mare și îi dorim multă sănătate și activitate creativă în continuare.

Categorie: