Research

Текущие проекты

PROIECTE NAȚIONALE


1. 20.80009.7007.18 Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în Moldova (SINERGIE) / 2020-2023
Conducător: dr. Tîrșu Mihai
Finanțat de: ANCD

2. Studiu de analiză a regimurilor termice existente de funcţionare a SACET mun. Chişinău / 2019-2020
Finanțat de: S.A.Termoelectrica

3. Studiu de fezabilitate  al blocului curativ al  IMSP Spitalul raional Orhei / 2020
Finanțat de: IMSP Spitalul raional Orhei

PROIECTE BILATERALE


1. Cercetarea şi promovarea generării de eficienţă înaltă prin trigenerare utilizând energia solară pentru obţinerea energiei electrice, căldură şi frig şi procurarea echipamentului / 2020-2021
Finanțat de: Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră / Instrumentului European de Vecinătate

PROIECTE INTERNAȚIONALE


1. Evaluarea opţiunilor de generare locală a energiei electrice / 2019-2020
Finanțat de: WorleyParsons prin intermediul USAID