Media

Proiect ANCD 20.80009.7007.18 Soluții tehnice ecoiNovative de Eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în RM

Finanțat de: ANCD
Conducător: dr. Tîrșu Mihai
Durata: 2020-2023

În urma realizării proiectului propus se planifică obţinerea unor rezultate semnificative în vederea dezvoltării sistemelor de încălzire/răcire pentru clădiri, dezvoltării reţelelor inteligente şi integrarea avansată a surselor de energie regenerabilă. Pe direcţia sistemelor de încălzire/răcire a clădirilor se vor dezvolta soluţii ecologic inovative bazate pe cercetările anterioare ale echipei în scopul reducerii dependenţei de resursele fosile şi decarbonizării sectorului energetic.

Se va elabora şi realiza mostra unei pompe de căldură hibridă ce funcţionează cu agent ecologic (CO2) şi are un COP avansat faţă de soluţiile existente (>5). Această pompă de căldură va fi parte integrată a unui sistem hibrid de asigurare cu căldură/frig a blocurilor unde există sistem centralizat de încălzire, dar şi pentru cele fără astfel de sistem. Sistemul hibrid de încălzire/răcire va integra panouri fotovoltaice, colectoare solare, sistem de recuperare a căldurii din aerul evacuat, energia termică din conducta de retur a sistemului centralizat de încălzire, precum şi opţiuni de integrare a acumulatoarelor de căldură. Sistemul hibrid ce urmează a fi elaborat va contribui la reducerea esenţială a consumului de energie termică de la sistemul centralizat pe timp de iarnă, iar în timpul verii va fi posibil de asigurat consumatorii cu apă caldă de consum numai în baza pompei de căldură şi a colectoarelor solare, ceea ce va contribui la creşterea eficienţei CET-urilor.

Totodată, va fi elaborat şi un sistem electronic de monitorizare a consumului de energie în clădiri asigurat de acest sistem hibrid, ceea ce va contribui la implementarea tranziţiei energetice (latura socială – consumator responsabil), dar şi la determinarea automată a performanţei energetice a clădirii.

Pe cea de a doua latură ce ţine de reţelele inteligente şi integrarea avansată a SER se va cerceta diverse opţiuni de dezvoltare a acestora în republica Moldova. Se va elabora diferite scenarii de integrare avansată a SER şi măsurile necesare de întreprins pentru depăşirea problemelor ce pot apărea. Vor fi elaborate soluţii tehnice inovative a instalaţiilor de reglare automată a decalajelor de fază şi nivelare a tensiunilor în reţelele de transport şi distribuţie, se va elabora un sistem de monitorizare de la distanţă a stării elementelor sistemului electroenergetic şi optimizare a circulaţiei fluxurilor de putere pentru diferite opţiuni de dezvoltare a reţelelor inteligente.