Structura

Caloșin Danila

Domeniul de cercetare

Dezvoltarea și cercetarea echipamentelor electrice pentru gestionarea sistemelor energetice adaptive active.

Publicații
Proiecte

Descarcă Lista publicațiilor

Publicații în Acces Deschis
2018
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. КАЛОШИН, Данила. Способ определения режимных характеристик преобразователя частоты, использующего технологию Interphase Power Controller. In: Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 1(36), pp. 87-95. ISSN 1857-0070.
2015
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. КАЛИНИН, Л.П.; ZAIŢEV, Dmitrii; КАЛОШИН, Данила; ГОЛУБ, Ирина. Управление режимом параметрического регулятора мощности типа UIPC (Unified Interphase Power Controller) с использованием электромеханического преобразователя. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 18-24. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. КАЛОШИН, Данила. Согласование параметрическего регулятор мощности с линией электропередач. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,