Structura

Comendant Ion, dr.

cercetător științific coordonator

Email

Pagina în Instrumentul Bibliometric Național

CV Ro
 

Publicații
Proiecte
Publicații în Acces Deschis
2017
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. COMENDANT, Ion. Impactul economic şi de securitate a interconectării sistemelor electroenergetice ai Republicii Moldova şi cel Vest European. In: Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 2(34), pp. 148-158. ISSN 1857-0070.
2016
Articole în culegeri naționale
1. COMENDANT, Ion. Oportunităţile de promovare a centralelor electrice de termoficare în Republica Moldova. In: Energetica Moldovei-2016: Aspecte regionale de dezvoltare. 26 septembrie - 3 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
2012
Articole în culegeri naționale
1. COMENDANT, Ion. Impactul promovării suselor eoliene asupra dezvoltării sistemului energetic naţional. In: Energetica Moldovei-2012. Aspecte regionale de dezvoltare. 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2012,
2011
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. COMENDANT, Ion. Identificarea soluţiilor de acoperire a cererii de energie din sursele regenerabile . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 2(16), pp. 39-52. ISSN 1857-0070.
2010
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. COMENDANT, Ion; ROBU, Sergiu. Gradul de reducere a gazelor cu efect de seră in scenariile de dezvoltare a surselor de energie electrică ale RM . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 1(12), pp. 46-62. ISSN 1857-0070.
2009
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. COMENDANT, Ion. Impactul tarifelor zonale în sistemul energetic naţional Zonal Tariff Impact in the National Energy System . In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 13-20. ISSN 1857-0070.
2007
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. COMENDANT, Ion; SULA, Andrei; ROBU, Sergiu; DUPLEVA (PREPELIŢA), Iulia. Dezvoltarea surselor de energie electrică în Republica Moldova inclusiv cu posibila participare a centralei nucleare. In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 2, pp. 1-25. ISSN 1857-0070.