Structura

Șit Mihail, dr.

Domeniul de cercetare

Proiectarea și dirijarea sistemelor și proceselor termice (cazane energetice, instalaţii de turbine cu gaze, schimbătoarele de căldură, instalaţii frigorifice şi pompele de căldura, sisteme automate de menţinere ale climei în volumuri mari, instalație de menținere a microclimei, instalțiile pentru prelucrarea produselor cu căldură și frig, etc), sisteme de dirijare automate ale obiectelor mobile terestre (maşini pe şenile şi pe roţi), dirijarea dispozitevelor robototehnice.

Publicații
Proiecte

Descarcă Lista publicațiilor

Publicații în Acces Deschis
2020
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. ŞIT, Mihail; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; СУВОРОВ, Д.; SUVOROVA, L.. Sistem de termoficare cu CET-uri și pompelelor de căldură locale, care utilizează căldură apei retur din rețeua termică. Partea II. In: Problemele Energeticii Regionale. 2020, nr. 2(46), pp. 108-122. ISSN 1857-0070.
2. ŞIT, Mihail; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; СУВОРОВ, Д.; СУЩИХ, Виктор. Combined District Heating System CHP- Local HP. In: Problemele Energeticii Regionale. 2020, nr. 1(45), pp. 81-93. ISSN 1857-0070.
2019
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. ŞIT, Mihail; ПАЦЮК, В.И.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; БУРЧИУ, В.И.; TIMCENCO, Dmitrii. Control of Heat Exchanger with Variable Heat Transfer Surface Area. In: Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1(39), pp. 90-101. ISSN 1857-0070.
2018
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. ŞIT, Mihail. Нелинейная импульсная система автоматического управления для вождения гусеничного тракторного агрегата на виноградниках. In: Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 1(36), pp. 114-124. ISSN 1857-0070.
2. ŞIT, Mihail; ГОНЧАРОВ, Олег; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; БУРЧИУ, В.И.; TIMCENCO, Dmitrii. Тепловой насос с теплообменными аппаратами с переменной площадью поверхности теплообмена. In: Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 3(38), pp. 52-61. ISSN 1857-0070.
2017
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. ŞIT, Mihail; ЖУРАВЛЕВ, А.А.. Система автоматической стабилизации давления перед испарителями в многофункциональном тепловом насосе. In: Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 1(33), pp. 93-100. ISSN 1857-0070.
2. ŞIT, Mihail; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; TIMCENCO, Dmitrii. Многотемпературный тепловой насос с каскадным включением компрессоров. In: Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 2(34), pp. 90-97. ISSN 1857-0070.
2016
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. ŞIT, Mihail; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ДОРОШЕНКО, Александр; ГОНЧАРЕНКО, В.. Система тепло-хладо-электроснабжения для предприятия птицеводства. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 89-99. ISSN 1857-0070.
2. ŞIT, Mihail; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, Б.М.; TIMCENCO, Dmitrii. Повышение эффективности системы управления тепловым насосом на диоксиде углерода с несколькими испарителями и газоохладителями. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 107-110. ISSN 1857-0070.
3. БУРДО, Олег; ŞIT, Mihail; ЗЫКОВ, Александр; РЕЗНИЧЕНКО, Дмитрий; ЖУРАВЛЕВ, А.А.. Технологии адресной доставки энергии и термотрансформации при производстве. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 2(31), pp. 55-68. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. ŞIT, Mihail; БУРЧИУ, В.И.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.. Тепловые насосы на диоксиде углерода для сельского хозяйства, пищевой промышленности и теплоснабжения городов. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
2. БУРЧИУ, В.И.; TÎRŞU, Mihai; ŞIT, Mihail; БУРЧУ, Андрей. Высотная солнечная станция для производства энергии. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
2015
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. ŞIT, Mihail; ŞIT, Boris. Sistemul combinat de aprovizionare cu energie al întreprinderilor de procesare a cărnii. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 51-57. ISSN 1857-0070.
2. ŞIT, Mihail; БУРЧИУ, В.И.. Комбинированная система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе ТЭЦ и квартальных тепловых насосов. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 67-73. ISSN 1857-0070.
3. ŞIT, Mihail; ШИТ, Б.М.. Многофункциональная теплонасосная установка для молочных заводов. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 53-58. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri internaționale
1. ŞIT, Mihail; BURCIU, Vitalie; IOIŞER, Anatolii; ŞIT, Boris; TIMCENCO, Dmitrii. Heat Pump Installation for Dairy Plants. In: Sielmen, october 2015. Ediția 10-a, 6-9 octombrie 2015, Craiova. Craiova, România: Editura ALMA, 2015, ISBN 978-606-567-284-0.
2014
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. ŞIT, Mihail; ŞIT, Boris. Unitate de alimentare cu energie pentru sere industriale. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 3(26), pp. 15-21. ISSN 1857-0070.
2. ŞIT, Mihail; ŞIT, Boris; BURCIU, Vitalie; IOIŞER, Anatolii. Heat pump gas cooler control using criterion of minimum of exergy losses. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 47-56. ISSN 1857-0070.
2013
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. ŞIT, Mihail; ИОЙШЕР, А.; АНДРОНАТИЙ, Николай; БУРЧИУ, В.И.; ШИТ, Б.М.. Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием теплового насоса с газовым приводом, часть II. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 86-97. ISSN 1857-0070.
2. ŞIT, Mihail; ИОЙШЕР, А.; ШИТ, Б.М.; CEBAN, David; ДОРОШЕНКО, Александр. Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием теплового насоса с газовым приводом, часть I . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 2(22), pp. 51-65. ISSN 1857-0070.
3. ŞIT, Mihail; ШИТ, Б.М.. Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, Часть II . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 78-86. ISSN 1857-0070.
2012
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BERZAN, Vladimir; ŞIT, Mihail; TIMCENCO, Dmitrii; ŞVIDCENCO, Serghei; NICONOROVA, Iulia; COTRUŢĂ, Alexandr. Sistemul autonom de alimentare cu căldură al consumatorilor cu inerţie termică, care se diferă semnificativ. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 64-77. ISSN 1857-0070.
2. ŞIT, Mihail; ИОЙШЕР, А.; ШИТ, Б.М.. Тепловой насос на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле для пастеризационно- охладительной установки молочных продуктов . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 2(19), pp. 42-56. ISSN 1857-0070.
3. ŞIT, Mihail; ШИТ, Б.М.. Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 3(20), pp. 48-57. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. ŞIT, Mihail; АНДРОНАТИЙ, Николай; ИОЙШЕР, А.; TIMCENCO, Dmitrii; ШИТ, Б.М.. Тепловые насосы на диоксиде углерода для виноделия, птицеводства и молочной промышленности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
2. КОЛПАКОВИЧ, Юлиан; ŞIT, Mihail; КЛЕЙМЕНОВ, Владимир. Импульсные резистивные делители напряжения для систем контроля качества и учета электроэнергии. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
2011
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. ŞIT, Mihail; АНДРОНАТИЙ, Николай; ШИТ, Б.М.. N моделирование регулируемого контура промежуточного теплоносителя теплонасосной установки . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 2(16), pp. 66-73. ISSN 1857-0070.
2. ŞIT, Mihail; ИОЙШЕР, А.; ШИТ, Б.М.. Оценка показателей работы теплового насоса с вихревой трубой . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 3(17), pp. 39-43. ISSN 1857-0070.
3. БЕРЗАН, Владимир; ŞIT, Mihail; КОЛПАКОВИЧ, Юлиан; COJOCARU, Dumitru; КЛЕЙМЕНОВ, Владимир. Высоковольтные малогабаритные резистивные делители переменного тока из микропровода . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 1(15), pp. 77-83. ISSN 1857-0070.
4. БЕРЗАН, Владимир; РОБУ, С.; ŞIT, Mihail. Аспекты проблемы стимулирования внедрения тепловых насосов . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 1(15), pp. 90-94. ISSN 1857-0070.
2010
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. ŞIT, Mihail; BALANUŢĂ, Anatol; ШИТ, Б.М.. Промышленная теплонасосная установка на диоксиде углерода с испарителями, работающими на различных температурных уровнях и при переменной нагрузке . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 47-58. ISSN 1857-0070.
2009
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BALANUŢĂ, Anatol; ŞIT, Mihail; JURAVLIOV, Anatolii; ŞIT, Boris; TIMCENCO, Dmitrii; BURDO, Oleg; BEZBAKH, I.. Majorarea eficienţei energetice a proceselor tehnologice de producere a vinului prin utilizarea pompelor de căldură şi tuburilor de căldură. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 1-8. ISSN 1857-0070.
Alte reviste
1. ZUBATÎI, A.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ŞIT, Mihail. Повышение энергоэффективности централизованного теплоснабжения путем применения теплонасосных установок . In: Meridian Ingineresc. 2009, nr. 1, pp. 55-62. ISSN 1683-853X.
2. ŞIT, Mihail; JURAVLIOV, Anatolii; ŞIT, Boris. Sistemul de reglare al diferenţei presiunilor de comprimare şi de aspiraţie ale compresorului al instalaţiei cu pompa de căldură. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 8. ISSN 1857-0070.
2008
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. ŞIT, Mihail; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, Б.М.. Определение динамических характеристик газоохладителя теплового насоса на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-10. ISSN 1857-0070.
2. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ŞIT, Mihail; КОЛПАКОВИЧ, Юлиан; COJOCARU, Dumitru; КЛЕЙМЕНОВ, Владимир. Высоковольтный резистивный делитель на базе литого микропровода в стеклянной изоляции на рабочие напряжения 6 – 24 кВ переменного тока промышленной частоты.. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-15. ISSN 1857-0070.
3. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ŞIT, Mihail; ШИТ, Б.М.; ПОПОНОВА, Олга; ZUBATÎI, A.. Система регулирования газоохладителя теплонасосной установки в комбинированной системе теплоснабжения в широком диапазоне изменения тепловой нагрузки . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
4. ШИТ, Б.М.; ŞIT, Mihail; ЖУРАВЛЕВ, А.А.. Повышение энергетической эффективности теплонасосной установки на диоксиде углерода в системе комбинированного теплоснабжения за счет оптимизации ее системы управления . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-8. ISSN 1857-0070.
2007
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. JURAVLIOV, Anatolii; ŞIT, Mihail; ZUBATÎI, A.; POPONOVA, Olga; ŞIT, Boris; TIMCENCO, Dmitrii. Contribuţii privind utilizarea pompelor de căldură la CET. In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 1, pp. 1-5. ISSN 1857-0070.
2006
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ŞIT, Mihail; ПОПОНОВА, Олга; ШИТ, Б.М.; ZUBATÎI, A.. Система автоматического регулирования температуры перегретого пара барабанного котла . In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-14. ISSN 1857-0070.
2005
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ŞIT, Mihail; ПОПОНОВА, Олга; ШИТ, Б.М.. Проектирование закона управления системой регулирования подачи топлива парового котла с учетом требований экономии энергоресурсов при управлении. In: Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
2. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ŞIT, Mihail; ПОПОНОВА, Олга; ШИТ, Б.М.. Синтез и анализ законов управления системой регулирования уровня в барабане газомазутного парового котла с учетом экономии энергоресурсов. In: Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, pp. 1-10. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. АНДРОНАТИЙ, Николай; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ŞIT, Mihail. Пути развития автоматизации теплоснабжения городов Республики Молдова. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
2. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ZUBATÎI, Alexandru; ŞIT, Mihail. Совершенствование теплоснабжения муниципальных образований Республики Молдова. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.