Structura

Uzun Mihail

Publicații
Proiecte

Descarcă Lista publicațiilor

Publicații în Acces Deschis
2011
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. TÎRŞU, Mihai; UZUN, Mihail. Analiza situaţiei în domeniul celulelor fotovoltaice pe piaţa internaţională şi naţională . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 2(16), pp. 74-84. ISSN 1857-0070.
2. TÎRŞU, Mihai; UZUN, Mihail; SPEIAN, Aurel; SPIVAC, V.; BOGDAN, A.. Sistem de iluminare pe led-uri alimentat de la celule fotovoltaice . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 3(17), pp. 44-57. ISSN 1857-0070.
2009
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. BERZAN, Vladimir; RIMSCHI, Valentin; PAŢIUC, Vladimir; UZUN, Mihail. Transportul energiei electrice prin liniile lungi. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 21-29. ISSN 1857-0070.
2008
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. TÎRŞU, Mihai; КОНСТАНТИНОВ, Н; UZUN, Mihail. Комплексная биоэнергетическая установка. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-8. ISSN 1857-0070.

Proiecte naționale

1. 20.80009.7007.18 Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în Moldova (SINERGIE) / 2020-2023
Conducător: dr. Tîrșu Mihai
Finanțat de: ANCD

2. 15.817.03.02A  Elaborarea şi argumentarea soluţiilor şi mijloacelor tehnice inovative întru eficientizarea domeniului asigurării cu energie / 2015-2019
Conducător: dr. Tîrșu Mihai
Finanțat de: CSȘDT/ ANCD/ MECC

Proiecte bilaterale

1. Cercetarea şi promovarea generării de eficienţă înaltă prin trigenerare utilizând energia solară pentru obţinerea energiei electrice, căldură şi frig şi procurarea echipamentului / 2020-2021
Finanțat de: Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră / Instrumentului European de Vecinătate

2. 16.80013.5807.12/Ro. Soluţii de Extindere a cotei de integrare a Surselor de Energie Regenerabilă CONectate la reţeaua electrica (ESERCON) / 2016-2018
Conducător: dr. Tîrșu Mihai
Finanțat de: CSȘDT

3. 17.80013.5807.06/Ua. Controlul fluxului de putere activă și reactivă în rețelele electrice de distribuție ale orașelor bazate pe conceptul de Smart-Grid folosind transformatoare cu rapel comutabile după faze (CONFLUX) / 2017-2018
Conducător: dr. Zaițev Dmitrii
Finanțat de: CSȘDT

4. 14.820.18.03.04/U. Instalaţia de sudat cu arc electric cu impact redus asupra reţelei electrice (ISAE) / 2014-2015
Conducător: dr. Tîrșu Mihai
Finanțat de: CSȘDT