Structura

Bîcova Elena, dr., conf.cerc.

Domeniul de cercetare

Interesele profesionale se referă la cercetarea și analiza problemelor din domeniul energeticii, metodologia pentru evaluarea și monitorizarea indicatorilor de securitate energetică a unei țări (regiuni); elaborarea de măsuri și recomandări pentru îmbunătățirea nivelului de securitate energetică, ținând cont de aspectele tehnologice, economice și de mediu ale dezvoltării sectorului energetic; metode de calcul și monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă, poluanți ai aerului și analiza calității aerului; echilibrul între combustibil și energie și prognoza pentru diferite orizonturi de timp; în domeniul aplicării tehnologiilor moderne pentru producerea de energie electrică și termică; noi linii de transmisie și distribuție a energie electrice - linii de transmisie controlată.

Publicații
Proiecte

Descarcă Lista publicațiilor pentru perioada 2010-2019

Publicații în Acces Deschis
2019
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. БЕРЗАН, Владимир; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; ЧЕРНЕЙ, Михай; ВОЛКОНОВИЧ, Ливиу. Trends and Risks in the Natural Gas Supply of the Republic of Moldova. In: Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-3(42), pp. 94-114. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. БЫКОВА, Е.В.; ВАСИЛЬЕВА, Ирина; КИРИЛЛОВА, Татьяна; МОРАРУ, Лариса; БУРЦЕВ, Сергей. Эмиссии парниковых газов по модулю «Энергетика». In: Управляемые электропередачи Памяти Виталия Михайловича Постолатия Труды Лаборатории управляемых электропередач за 2018-2019. 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2019, ISBN 978-9975-149-68-6.
2018
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЕРЗАН, Владимир; БЫКОВА, Е.В.; БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.; ЕРМУРАКИ, Ю.В.; ГРИГОРАШ , Г.; ГАВРИЛАШ, M.; ИСТРАТЕ, M.. Оценка обмена мощностью по ВЛ 110 кВ румынской и молдавской энергосистем. In: Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 2(37), pp. 46-61. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. БЫКОВА, Е.В.; КИРИЛЛОВА, Татьяна; ВАСИЛЬЕВА, Ирина; БУРЦЕВ, Сергей. Опыт использования специализированной программы по расчету эмиссий от автотранспорта COPERT. In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Realizări și perspective în ingineria agrară și transport auto”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Vol.51, 4-5 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, ISBN 978-9975-64-300-9.
2. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; ЕРХАН, Федор. Сравнительная оценка функциональной надежности компактных линий электропередачи напряжением 10КВ. In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Realizări și perspective în ingineria agrară și transport auto”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Vol.51, 4-5 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, ISBN 978-9975-64-300-9.
2017
Articole în culegeri naționale
1. TIMAŞOVA, L; ŞACARIAN, Iurii; CAREVA, S.; POSTOLATI, Vitali; BÎCOVA, Elena; GORYUSHIN, Yu.. 110–500 kV compact controlled оverhead lines. In: Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы. 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2017, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2017,
2. БЫКОВА, Е.В.; КИРИЛЛОВА, Татьяна. Система индикаторов энергетической безопасности Молдовы и вычислительный комплекс для её мониторинга. In: Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы. 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2017, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2017,
3. БЫКОВА, Е.В.; ЦАРАНУ, Мариус; КИРИЛЛОВА, Татьяна; ГУЦУ, Виктор. Анализ эмиссий в атмосферу при сжигании топлива в бытовом секторе Молдовы. In: Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы. 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2017, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2017,
4. БЫКОВА, Е.В.; ЧЕЛАК, И.; БЕРЗАН, Владимир. Анализ некоторых макроэкономических показателей. In: Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы. 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2017, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2017,
2016
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. БЕРЗАН, Владимир; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; БАБИЧ, В.М.. Сопоставительный анализ эффективности производства тепловой и электричекой энергии в системах централизованного теплоснабжения. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 55-71. ISSN 1857-0070.
2. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЕРЗАН, Владимир; БЫКОВА, Е.В.; АНДРОНАТИЙ, Николай. Режим энергосистемы Республики Молдова при включении вставки постоянного тока на подстанции Вулканешть. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 1-14. ISSN 1857-0070.
3. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; СУСЛОВ, В.М.; ТИМАШОВА, Л.В., ; ШАКАРЯН, Ю.Г.; КАРЕВА, С.Н.. Управляемые компактные линии электропередачи высокого напряжения. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 1-13. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. БЫКОВА, Е.В.. Концептуальные положения и система мониторинга энергетической безопасности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
2. БЫКОВА, Е.В.; БЕРЗАН, Владимир. Методические подходы при построении краткосрочных прогнозов топливно-энергетических балансов. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
3. БЫКОВА, Е.В.; ГРОДЕЦКИЙ, Михаил. Разработка программы среднесрочного прогнозирования в составе вычислительного комплекса для анализа и мониторинга энергетической безопасности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
4. БЫКОВА, Е.В.; КИРИЛЛОВА, Татьяна; ЦАРАНУ, Мариус. Анализ тенденций изменения выбросов парниковых газов в секторе малого сжигания в Молдове. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
5. БЫКОВА, Е.В.; ЧИНИК, Мария; МОРАРУ, Лариса. Мониторинг ряда индикаторов экономической безопасности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
6. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; ГРОДЕЦКИЙ, Михаил. О подходах к моделированию скоординированного управления отраслями экономики. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
7. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; СУСЛОВ, В.М.; ШАКАРЯН, Ю.Г.; ТИМАШОВА, Л.В., ; КАРЕВА, С.Н.. Параметры управляемых самокомпенсирующихся компактных линии электропередачи. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
2015
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BERZAN, Vladimir; BÎCOVA, Elena; POSTOLATI, Vitali; GRODEŢKI, Mihail. Tendinţele funcţionării sistemului energetic şi securitatea energetică. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 1(36), pp. 92-101. ISSN 1857-0461.
2. POSTOLATI, Vitali; BÎCOVA, Elena; BERZAN, Vladimir; BOŞNEAGA, Valeriu; SUSLOV, Victor; RADILOV, Tudor. Possible Operation Modes of Moldovan, Ukrainian and Romanian Electrical Power Systems Joint Work. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
3. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; СУСЛОВ, В.М.; ШАКАРЯН, Ю.Г.; ТИМАШОВА, Л.В., ; КАРЕВА, С.Н.. Эффективность компактных управляемых высоковольтных линий электропередачи. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 1-17. ISSN 1857-0070.
2012
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. POSTOLATI, Vitali; BÎCOVA, Elena; ŢARANU, M.. Analiza impactului subîncărcării CET-urilor asupra consumului eficient de resurse energetice în Republica Moldova. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 1-23. ISSN 1857-0070.
2. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.. Анализ эффективности источников электрической и тепловой энергии с учетом удельных расходов топлива . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 3(20), pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. БЫКОВА, Е.В.; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; ЧИНИК, Мария; ГРОДЕЦКИЙ, Михаил; КИРИЛЛОВА, Татьяна. Вычислительный комплекс для мониторинга и анализа энергетической безопбезопасности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
2. ГРОДЕЦКИЙ, Михаил; БЫКОВА, Е.В.. Прогнозирование индикаторов энергетической безопасности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
3. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЕРЗАН, Владимир; БЫКОВА, Е.В.; OREŞTEAN, Olga; АЛКАЗ, В.Г.; SLUSARI, Boris; ФЕДОТОВА, Элеонора. Предварительная оценка затрат на создание ПХГ. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
4. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЕРЗАН, Владимир; БЫКОВА, Е.В.; АЛКАЗ, В.Г.; SLUSARI, Boris; ИСИЧКО, Евгений; БОГДЕВИЧ, О.П.; ФЕДОТОВА, Элеонора. Определение мест размещения потенциальных подземных газохранилищ. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
5. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЕРЗАН, Владимир; БЫКОВА, Е.В.; ГОЛУБ, Ирина; СУСЛОВ, В.М.; АЛКАЗ, В.Г.; SLUSARI, Boris; ФЕДОТОВА, Элеонора. Варианты развития магистральных газовых сетей Молдовы, необходимые для обустройства ПХГ. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
6. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЕРЗАН, Владимир; БЫКОВА, Е.В.; ГОЛУБ, Ирина; СУСЛОВ, В.М.; МОРАРУ, Лариса; АЛКАЗ, В.Г.; SLUSARI, Boris; ЦАРАНУ, Мариус; ФЕДОТОВА, Элеонора. Определение необходимого объема резервных мощностей подземных хранилищ природного газа. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
7. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; СУСЛОВ, В.М.; ШАКАРЯН, Ю.Г.; ТИМАШОВА, Л.В., ; КАРЕВА, С.Н.. Управляемые компактные линии электропередачи переменного тока. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
8. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; ГОЛУБ, Ирина; БЫКОВА, Е.В.; БОШНЯГА, В.A.. Aльтернативные варианты развития межсистемных связей Молдовы, Румынии и Украины на базе двухцепных управляемых линий электропередач. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
2011
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; СУСЛОВ, В.М.; ШАКАРЯН, Ю.Г.; ТИМАШОВА, Л.В., ; КАРЕВА, С.Н.. Основные принципы организации ремонтных работ на линиях электропередачи нового поколения напряжением 220 кв и выше . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 2(16), pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
2. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; ГОЛУБ, Ирина; БЫКОВА, Е.В.; ANTIPOVA, Nadejda; СУСЛОВ, В.М.; GORE, Natalia. Моделирование вариантов развития электроэнергетической системы Республики Молдова с учетом параллельной работы с энергосистемами соседних стран. In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 1(15), pp. 18-22. ISSN 1857-0070.
2010
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. ROBU, Sergiu; BÎCOVA, Elena; SIAKKIS, Philip; GIANNAKIDIS, George. Markal application for analysis of energy efficiency in economic activities of the Republic of Moldova and feasible use of renewable energy sources . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 90-103. ISSN 1857-0070.
2. БЫКОВА, Е.В.. Вычислительный комплекс и моделирование угроз энергетической безопасности Молдовы при отключении межсистемных связей. In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 3(14), pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
3. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; СУСЛОВ, В.М.; ШАКАРЯН, Ю.Г.; ТИМАШОВА, Л.В., ; КАРЕВА, С.Н.. Методические подходы к выбору вариантов линий электропередачи нового поколения на примере ВЛ-220 кВ . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 1-18. ISSN 1857-0070.
2009
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. POSTOLATI, Vitali; BÎCOVA, Elena. Cercetarea regimurilor Sectorului de Sud al reţelelor electrice 110 kV la deconectarea LEA-400 kV CTE – Moldovenească – Vulcăneşti. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 3. ISSN 1857-0070.
2008
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. БЫКОВА, Е.В.. Анализ структуры топливоснабжения и выбросов диоксида углерода в энергосекторе Молдовы с позиций энергетической безопасности. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
2. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; ТИМАШОВА, Л.В., ; ШАКАРЯН, Ю.Г.. Повышение пропускной способности и управляемости электропередач переменного тока . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-18. ISSN 1857-0070.
2007
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. БЫКОВА, Е.В.. Анализ тенденций изменения индикаторов энергетической безопасности Молдовы за 1990-2005 . In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
2. БЫКОВА, Е.В.; ЦАРАНУ, Мариус; БУРЦЕВ, Сергей. Летучие выбросы от энергетического сектора Республики Молдовы. In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 2, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. ДУКА, Георгий; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.. Анализ состояния энергетической безопасности Республики Молдова. In: Управляемые электропередачи Лаборатория управляемых электропередач 35 лет (1972 – 2007). 1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 2007, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2007, ISBN 978-9975-62-194-6.
2. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; AFANASIEV, Veaceslav; ГЫЛКА, К; БЫКОВА, Е.В.. Анализ влияния процессов в энергетике на динамику изменения основных показателей экономики и уровня социальной обеспеченности населения. In: Управляемые электропередачи Лаборатория управляемых электропередач 35 лет (1972 – 2007). 1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 2007, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2007, ISBN 978-9975-62-194-6.
3. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.. О состоянии энергетической безопасности Республики Молдова. In: Управляемые электропередачи Лаборатория управляемых электропередач 35 лет (1972 – 2007). 1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 2007, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2007, ISBN 978-9975-62-194-6.
4. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.. Передача энергии переменным током на дальние и сверхдальние расстояния по управляемым двухцепным самокомпенсирующимся линиям электропередачи. In: Управляемые электропередачи Лаборатория управляемых электропередач 35 лет (1972 – 2007). 1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 2007, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2007, ISBN 978-9975-62-194-6.
5. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.. Применение УСВЛ для улучшения качества и параметров режимов энергетических систем и увеличения надежности электроснабжения. In: Управляемые электропередачи Лаборатория управляемых электропередач 35 лет (1972 – 2007). 1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 2007, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2007, ISBN 978-9975-62-194-6.
6. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.. Технические и экономические аспекты параллельной работы электроэнергетической системы Республики Молдова с энергосистемами стран СНГ и Балканского региона. In: Управляемые электропередачи Лаборатория управляемых электропередач 35 лет (1972 – 2007). 1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 2007, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2007, ISBN 978-9975-62-194-6.
7. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; КИОРСАК, М.. Развитие генерирующих мощностей в Молдавской энергосистеме на базе использования парогазовых установок. In: Управляемые электропередачи Лаборатория управляемых электропередач 35 лет (1972 – 2007). 1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 2007, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2007, ISBN 978-9975-62-194-6.
8. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; ПЛЕШКАН, Василий; КУЗЬКО, Игорь; ЧЕБОТАРЬ, Сергей; КОСТЕЦКИЙ, И.; ЧОБЫРКА, Г.; БАБУШКИН, В.; ЛИННИК, Е.. Анализ процессов при больших возмущениях в энергосистемах Молдовы и Юга Украины и возможные направления работ по усилению межсистемных связей. In: Управляемые электропередачи Лаборатория управляемых электропередач 35 лет (1972 – 2007). 1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 2007, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2007, ISBN 978-9975-62-194-6.
9. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; СУСЛОВ, В.М.. Возможности создания и технические характеристики одноцепных и многоцепных воздушных линий электропередачи переменного тока повышеннойпропускной способности с изолированными проводами для распределительных электрических сетей. In: Управляемые электропередачи Лаборатория управляемых электропередач 35 лет (1972 – 2007). 1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 2007, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2007, ISBN 978-9975-62-194-6.
2006
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. БЫКОВА, Е.В.. Сравнительный анализ экологических индикаторов Молдовы и других стран СНГ. In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-12. ISSN 1857-0070.
2. БЫКОВА, Е.В.; ЦАРАНУ, Мариус; КИРИЛЛОВА, Татьяна. Подходы к формированию системы экологических индикаторов как составляющей системы индикаторов энергетической безопасности . In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-10. ISSN 1857-0070.
2005
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. ДУКА, Георгий; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.. Аспекты проблемы энергетической безопасности Республики Молдова . In: Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, pp. 1-15. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. BÎCOVA, Elena; ŢĂRANU, Marius; SCORPAN, Vasile. The assessment of CO2 emissions from energy industry for the period of 1990-2002 in Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
2. POPA, Mihail; BÎCOVA, Elena; STARUŞ, Elena; GHERŞTEGA, Natalia. Methods of lie algebras and orbits in the study of differential systems concerned with the problems of energy safety of the Republic of Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
3. БЫКОВА, Е.В.. Метод скаляризации и анализ влияния индикаторов  энергетической безопасности на кризисность ситуации в энергосистеме Молдовы. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
4. БЫКОВА, Е.В.; КИРИЛЛОВА, Татьяна. Анализ структуры генерирующих мощностей молдавской энергосистемы с позиций энергетической безопасности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
5. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; КАЛИНИН, Л.П.; ZAIŢEV, Dmitrii; БЫКОВА, Е.В.. Современные средства регулирования перетоков мощности и эффективность применения их в энергосистемах. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.

Naționale

 1. 15.817.03.01F Elaborarea mecanismelor  de sporire a securităţii energetice a ţării bazate pe promovarea tehnologiilor energetice adaptive / 2015-2019
 2. 11.817.06.01F Modele, metode de calcul şi analiză întru promovarea dezvoltării durabile a complexului energetic şi sporirii securităţii energetice / 2011-2014 
 3. 06.409.002A. Elaborarea de mijloace şi soluţii eficiente privind producerea, transportul, consumul şi asigurarea energiei / 2006-2010
 4. 12.220.20.137 Energetica Moldovei 2012. Aspecte regionale ale dezvoltării / 2012
 5. 2015-2019:   Proiect anual  "Elaborarea Balanţei energetice de perspectivă a Republicii Moldova"

Internationale

 1. 08.820.16BF  Bazele ştiinţifice pentru implementarea şi monitorizarea securităţii energetice al Moldovei şi Belorusiei şi elaborarea recomandărilor practice pentru implementare.
  Conducător  ştiinţific dr. Elena Bicova
  Termenul de realizare 2008-2009.
 2. Enhancing Synergies in CIS National Programmes on Energy Efficiency and Energy Saving for Greater Energy Security / 2013
 3. UNDP-GEF Regional Project RER/01/G31 “Capacity Building for Improving the Quality of Greenhouse Gas Inventories (Europe and the Commonwealth of Independent States Region)-First National Communication” / 2003-2006
 4. National Inventory Reports for 1990-2005 in the framework of the project “Enabling Activities for the preparation of Second National Communication under the UNFCC” 2006-2009 the National Inventory Reports for 1990-2010 in the framework of the project “Enabling Activities for the preparation of Third National Communication under the UNFCCC” /2010-2014
 5. National Inventory Report  Greenhouse Gas Sources and Sinks in the Republic of Moldova 1990-2013  (2014-2015), 1990-2015 (2016)
 6. Project “Air Quality Governance in the ENPI under the LRTAP Convention”, Team Leader in Energy Sector during preparing IIR-2012 and NFR 1990-2012, 1990-2014
 7. Project  “Low Emission Capacity Building Project  Republic of Moldova”  (LECBP )  «Raport  privind  Sistemul naţional de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova» in 2014-2016 (Team Leader in Energy Sector)
 8. Project PRTR for the identification of methodologies and estimation techniques - Energy sector  and Production and processing of metals / 2017 (National expert)
 9. Project 4E45/GF40401403  Moldova: Enabling  Activities for the Preparation of Fourth National Communication (NC4) and First Biennial Update Report (BUR1) under the United Nations Framework Convention on Climate Change), National expert and Team Leader in Energy Sector during preparing BUR1 / 2015-2017
 10. Project  Republic of Moldova: Preparation of Second Biennial Update Report to the United National Framework Convention on Climate Change, Team Leader in Energy Sector during preparing BUR2 / 2017-2018