Media
La 12 mai 2021 a încetat să bată inima lui Mihail Victor Grodețchi
15.05.2021

La 12 mai 2021 a încetat să bată inima lui Mihail Victor Grodețchi

(03.07.1935-12.05.2021).

 

Cercetător științific cu cea mai îndelungată perioadă de activitate la

Institutului de Energetică. Ne va rămâne pentru totdeauna ca frumos exemplu de savant autentic și personalitate de înaltă formație intelectuală.

 

Mihail Grodețchi și-a legat întreaga perioadă de viață cu Institutul de Energetică, din momentul formării ca specialist în domeniu, atingând o vechime în muncă de 57 de ani. A contribuit valoros la parcursul de computerizare al Institutului la toate etapele de evoluție a tehnicii de calcul, promova programarea în diferite limbaje pentru sarcinile tehnice din domeniul energiei – programarea liniară și dinamică a distribuției combustibilului la centralele electrice, distribuirea fluxurilor în sisteme și rețele electrice, a activat în cadrul a mai multor laboratoare  Regimuri ale sistemelor energetice, Linii electrice comandate, Securitate energetică, modelare și dezvoltare a sistemelor energetice.

 

Domnul Grodețchi a obținut un bogat areal de rezultate științifice, publicându-le în reviste dedicate din țară și din străinătate, fapt pentru care i-au fost conferite mai multe distincții și mențiuni. Pe savant îl reprezenta o voință lăuntrică puternică pentru izbândă, despre care vorbesc și participările în competițiile de alergări la diferite distanțe. Efortul depus pe pista sportivă i-a adus nu mai puține trofee de campion, făcându-l protagonist în reportajele canalelor de televiziune.

 

Ne va rămâne în memorie zâmbetul său inocent, surâsul în ochi, cumpătarea în dispute sau situații dificile, amintirile impresionante despre copilăria și adolescența petrecute în Cehia și istorii fascinante ale familiei sale.

 

Drum lin spre cer, dragă Mihail Victor Grodețchi.

Dumnezeu să Vă odihnească în pace.

 

Adresăm compasiune și sincere condoleanțe familiei și apropiaților.

Categorie:
Cuvinte-cheie: