Media

Arhiva pentru sursa: Institutul de Energetică

24.07.2021
21
La 19 iulie 2021 V.M. Postolatii ar fi împlinit 84 de ani. Scurtă informaţie privind activitatea academicianului Postolatii V.M. poate fi accesată aici....
09.07.2021
23
Colaboratorii Institutului de Energetică participă activ la activitățile comunității Europene a Managerilor Energetici – EUREM. Recent comunitatea Europeană EUREM a publicat o Notă de Politici "De ce au nevoie întreprinderile pentru a implementa măsuri energetice mai durabile ". Raportul este disponibil la link: https://www.energymanager.eu/files/2021/06/D6_3_PolicyBrief_final.pdf. Acest document de politici oferă o perspectivă asupra factorilor ce împiedică companiile să implementeze măsuri de energie durabilă la întreprinderi și ce fel de sprijin este necesar pentru a depăși aceste obstacole...
06.07.2021
42
Astăzi, 06 iulie 2021, Institutul de Energetică a Moldovei în calitate de lider în parteneriat cu beneficiarii Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România şi Consiliul Judeţean Iaşi, România au organizat evenimentul de lansare publică a proiectului „Cercetarea și promovarea generării eficiente de energie prin trigenerare și utilizare a resurselor solare regenerabile pentru obținerea energiei electrice, căldură și frig și achiziționare de echipamente” , implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020...
01.07.2021
27
Institutul de energetică al Moldovei în parteneriat cu Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi au început realizarea proiectului în cadrul Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014–2020. În acest context, în data de 06 iulie 2021, orele 10:00 va fi organizat evenimentului de lansare a proiectului cu tema: „Cercetarea și promovarea generării eficiente de energie prin trigenerare și utilizare a resurselor solare regenerabile pentru obținerea energiei electrice, căldurii și frigului și achiziționare de echipamente” , cod 2SOFT/1.2.66 Avem...
01.07.2021
31
La 30 iunie, Institutul de Energetică a prezentat bilanțul activităților pentru prima jumătate a anului 2021. La ședința extinsă a Consiliului Științific, deschisă de către Directorul, dl dr., Mihai TÎRȘU, cu prezentări a rapoartelor științifico-manageriale au venit conducătorii subdiviziunilor Institutului, dna dr. Elena BÎCOVA, dl dr. Dmitrii ZAIȚEV, dl Mihai LUPU. Totodată, prezentări dedicate au urmat din partea responsabililor pe anumite direcții științifice din cadrul tematicilor laboratoarelor IE, cercetătorii dl dr. Ion COMENDANT, dl dr. Mihail ȘIT, dl Sergiu ROBU, dl Constantin...
19.06.2021
24
Recent, în zilele de 16 - 17 iunie 2021 cercetătorii Institutului de Energetică din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării au participat la lucrările celei de-a 9-a ediție a Conferinței „Modern Power System 2021”. În cadrul celor trei Secțiuni de lucru din partea Institutului au fost prezentate cinci lucrări științifice, dedicate celor mai relevante tematici pentru contextul dezvoltării domeniului energetic. În activitatea de pregătire a lucrărilor au fost implicați 16 angajați din diferite laboratoare instituționale, printre coautori regăsindu-se și un cercetător din...
10.06.2021
38
Republica Moldova, cu sprijinul CEE-ONU, a elaborat un studiu privind analiza decalajelor între obiectivele de performanță ale Ghidului cadru pentru standardele de eficiență energetică în clădiri și implementarea actuală a eficienței energetice în clădirile din Moldova. Ghidul cadru CEE-ONU pentru standardele de eficiență energetică în clădiri sunt „punctele de referință” în evaluarea situației privind standardele actuale de eficiență energetică și implementarea acestora. Studiul include analiza (i) politicilor existente de eficiență energetică, cum ar fi legislația-cadru pentru elaborarea și...
15.05.2021
54
La 12 mai 2021 a încetat să bată inima lui Mihail Victor Grodețchi (03.07.1935-12.05.2021). Cercetător științific cu cea mai îndelungată perioadă de activitate la Institutului de Energetică. Ne va rămâne pentru totdeauna ca frumos exemplu de savant autentic și personalitate de înaltă formație intelectuală. Mihail Grodețchi și-a legat întreaga perioadă de viață cu Institutul de Energetică, din momentul formării ca specialist în domeniu, atingând o vechime în muncă de 57 de ani. A contribuit valoros la parcursul de computerizare al Institutului la toate etapele de evoluție a tehnicii de calcul...
14.05.2021
114
Astăzi, 14.05.2021, Institutul de Energetică din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu prilejul sărbătorii Ziua Europei, a organizat două sesiuni de informare, lansate prin sloganul #Împreună mai puternici și moderate de Directorul institutului, dl dr. Mihai TÎRȘU. În prima jumătate a zilei evenimentul cu genericul „Uniunea Europeană - lider mondial pentru un viitor fără poluare a mediului” a fost dedicat prezentării discursurilor din arealul domeniului științelor climatice, totodată exemple a istoriilor de succes, ce țin de implementarea proiectelor de mediu...
29.04.2021
55
Astăzi, 29.04.21, colaboratorii Institutului de Energetică au iniţiat procedura de asamblare a schimbătorului de căldură cu suprafaţă variabilă. Pe baza acestei tehnologii se va examina şi cerceta eficiența energetică şi economică a pompei de căldură care va fi parte integrată a unui proces tehnologic integru. Proiectul cu cifrul 20.80009.7007.1 Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în Moldova (SINERGIE) este finanţat de ANCD în cadrul...