Media

Arhiva pentru sursa: Institutul de Energetică

22.11.2023
39
În perioada 21-22 noiembrie, 2023, la Tbilisi, Georgia, s-a desfăşurat Forumul „EU4Energy Policy Forum: Sustainable Transport”. Republica Moldova a fost reprezentată de o echipă formată din reprezentanţi ai Institutului de Energetică al UTM, Ministerul Energiei, Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Ministerul Mediului, Biroul Naţional de Statistică, primăria Chişinău, manageri de proiecte pe energie şi transport şi reprezentaţi ai Societăţii Obşteşti dedicate promovării transportului verde. În cadrul evenimentului au fost prezentate și puse în discuții politici şi instrumente...
25.07.2023
67
Se anunță susținerea tezei de doctor în științe inginerești, în Seminarului Științific ad-hoc din cadrul Institutului de Energetică, aprobat prin decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, nr. 12 din 30.07.2021, cu tema: „CERCETAREA IMPACTULUI CONSUMULUI ȘI GENERĂRII DISTRIBUITE ÎN REȚELELE DE JOASĂ TENSIUNE ASUPRA CALITĂȚII ENERGIEI ELECTRICE”, Specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”. Autor: Dmitrii VIERU Conducător științific: Vladimir BERZAN , prof. universitar, doctor habilitat în științe tehnice. Consultant...
09.03.2023
400
Oare de ce să achit cât consum, dacă se poate şi altfel? Acest material este destinat în special persoanelor care încearcă să „vrăjească” asupra metodologiei de distribuţie echitabilă a consumurilor de energie termică înregistrată de contorul casei între consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de asigurare cu căldură şi consumatorii debranșaţi din aceiaşi casă. Subliniez încă odată, că este vorba anume de energia termică înregistrată de contorul casei, adică ceea ce s-a consumat real. Pentru a fi mai clar pentru toţi consumatorii prezint şi o schiţă mai jos. Astfel, ideea metodologiei...
08.12.2022
73
Astăzi, 08 decembrie 2022 Institutul de Energetică, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi au realizat evenimentul de diseminare a rezultatelor funcţionalităţii sistemelor de trigenerare montate la Vadul lui Vodă (10,5kW), Moldova şi Răducăneni (4,0kW), Iaşi realizate în cadrul proiectul „Cercetarea și promovarea generării eficiente de energie prin trigenerare și utilizare a resurselor solare regenerabile pentru obținerea energiei electrice, căldurii și frigului și achiziționare de echipamente” , cod 2SOFT/1.2.66 finanţat prin Programului...
05.12.2022
87
INVITAŢIE Institutul de Energetică, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi implementează proiectul „Cercetarea și promovarea generării eficiente de energie prin trigenerare și utilizare a resurselor solare regenerabile pentru obținerea energiei electrice, căldurii și frigului și achiziționare de echipamente” , cod 2SOFT/1.2.66, în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014–2020 În cadrul acestui proiect a fost dezvoltată o nouă tehnologie de conversie eficientă a energiei solare în energie electrică, căldură şi frig în...
10.11.2022
79
Astăzi, 10.11.2022, la Răducăneni, Iaşi, Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” Iaşi, în parteneriat cu Institutul de Energetică şi Consiliul Judeţean Iaşi au desfăşurat un eveniment de transfer de cunoştinţe şi demonstrare a funcţionării sistemului de trigenerare de 4,3kW, care a fost realizat în cadrul proiectului „Cercetarea și promovarea generării eficiente de energie prin trigenerare și utilizare a resurselor solare regenerabile pentru obținerea energiei electrice, căldurii și frigului și achiziționare de echipamente”, cod 2SOFT/1.2.66, în cadrul Programului Operaţional Comun România –...
09.08.2022
63
Demararea procedurii de reorganizare a Instituției Publice (Universitatea Tehnică a Moldovei (persoană juridică absorbantă) prin fuziunea (absorbție) Instituției publice Institutul de Energetică (persoană juridică absorbită). Ordin.pdf...
27.06.2022
104
Institutul de Energetică a participat la expoziţia internaţională INVENTICA-2022, care s-a desfăşurat la Iaşi în perioada 22-24 iunie 2022. În cadrul expoziţiei echipa de implementarea a proiectului „Cercetarea şi promovarea generării de eficienţă înaltă prin trigenerare utilizând energia solară pentru obţinerea energiei electrice, căldură şi frig şi procurarea echipamentului” cu codul 2SOFT/1.2.66 finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 2020. Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi...
20.06.2022
104
Colaboratorii Institutului de Energetică Bâcova Elena Vitalie şi Vasilieva Irina au participat la seminarul de instruire «Training sessions on COPERT model to estimate emissions from road transport» în data de 1 iunie (on-line), iar în perioada 13-16 iunie 2022 (off-line), Istanbul, Turcia. Programul seminarului poate fi accesat aici....
07.06.2022
42
Joi, 16 iunie 2022, ora 10.00, în Sala de ședinţe a Institutului de Energetică (of. 434) va avea loc şedinţa Seminarului științific de profil ad-hoc dedicată examinării tezei de doctor în științe inginerești cu titlul „Elaborarea metodei de calcul a mărimilor electrice la deteriorări complexe pentru protecția prin relee a liniilor electrice cu autocompensare” la specialitatea 221.01.Sisteme și tehnologii energetice, autor Natalia TURTURICA. Conducător științific: CHIORSAC Mihail, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar....