Media
Ședința Consiliului științific pentru audierea Rapoartelor de realizare a agendelor de cercetare și inovare pentru perioada 2021
10.12.2021

La 10 decembrie 2021 la Institutul de Energetică a fost convocată ședința comună a Adunării generale a Secției Științe exacte și inginerești a AȘM și a Consiliului științific al Institutului de Energetică, pentru audierea rapoartelor de activitate științifică, desfășurată în perioada anului 2021. Directorul institutului, Dl. dr. Mihai Tîrșu a prezentat Raportul privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul 2021, în care au fost expuse rezultatele obținute de întreaga componență a echipelor de cercetători în perioada anului, de asemenea, informație cuantificată ce ține de volumele de finanțare, publicații, participări la foruri științifice, lucrări pentru diferite categorii de beneficiari, alte implicări. După care a urmat prezentarea Raportului privind activitatea în cadrul Programului de Stat, etapa 2021, unde au fost elucidate rezultatele obținute în cadrul Proiectului „Soluții tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri și elaborarea opțiunilor de dezvoltare a rețelelor inteligente cu integrare a energiei regenerabile în Moldova (SINERGIE), 20.80009.7007.18”, executat în parteneriat cu Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică, UTM. Raportor, conducător de proiect, Dl. dr. Mihai Tîrșu. În corespundere cu prevederile stipulate în cadrul legal național referitor la evoluarea calității livrabilelor din activitatea de cercetare și inovare, Coordonatorul Secției Științe exacte și inginerești, Dl dr.hab., Veaceslav Ursachi a dat citire aprecierilor oferite de experții implicați la procesul de evaluare a proiectului, din care a rezultat scorul de 38 de puncte, atribuindu-se calificativul „Foarte bine”. Nota a fost susținută în unanimitate de către membrii Secției AȘM. Ordinea de zi a ședinței a inclus și audierea Raportului privind rezultatele de cercetare și inovare, obținute în cadrul programului instituțional, prezentarea fiind expusă de coordonatorul programului, Șefa Laboratorului Securitate energetică, modelare și dezvoltare a sistemelor energetice, Dna dr. Elena Bîcova.

Membrii Consiliului științific au votat unanim în susținerea proiectului Hotărârii pentru aprobarea rezultatelor din activitatea ştiinţifică, inovaţională şi ştiinţifico-organizatorică a Institutului de Energetică pentru anul 2021.

Lucrările ședinței s-au desfășurat în regim preponderent online, cu prezența fizică a unui număr de personal minim necesar. Au participat reprezentanți din partea Ministerului Educației și Cercetării, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Academiei de Științe a Moldovei, Agenției pentru Eficiență Energetică, Organizațiilor din domeniile cercetări și inovării din cadrul Secției AȘM, întreprinderilor sectorului energetic: Termoelectrica, Moldelectrica, CET-Nord, Red-NORD, tot personalul Institutului de Energetică, alte persoane interesate.

Prezentările pot fi accesate pe următoarele linkuri:

Prezentare 1 - Raport activitate institut

Prezentare 2 - Raport Program de Stat

Prezentare 3 - Raport proiect instituţional

Categorie: