Media
şedinţa Seminarului științific de profil ad-hoc
07.06.2022

Joi, 16 iunie 2022, ora 10.00, în Sala de ședinţe a Institutului de Energetică (of. 434) va avea loc şedinţa Seminarului științific de profil ad-hoc dedicată examinării tezei de doctor în științe inginerești cu titlul „Elaborarea metodei de calcul a mărimilor electrice la deteriorări complexe pentru protecția prin relee a liniilor electrice cu autocompensare” la specialitatea 221.01.Sisteme și tehnologii energetice, autor Natalia TURTURICA.

Conducător științific: CHIORSAC Mihail, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar.

Categorie: