Media
Astăzi, 19/11/2020 a avut loc ședința on-line a grupului de lucru Institutul de Energetică și SA RED Nord
19.11.2020

În cadrul ședinței sau discutat rezultatele preliminare obținute de echipa de cercetare din cadrul Institutului. Subiectele abordate țin de realizarea angajamentelor de colaborare dintre aceste două instituții prin cercetarea și examinarea regimurilor de funcționare a liniilor electrice 10 kV și aportul generării distribuite la sporirea fezabilității tehnice a rețelelor de joasă tensiune. O altă tematică abordată în cadrul ședinței ține de elaborarea scenariilor de dezvoltare a sistemului energetic în zona de activitate a SA RED Nord. Raportul totalizator cu concluziile de rigoare vor fi expediate serviciului tehnic a SA RED Nord, până la sfârșitul anului 2020.

Categorie:
Cuvinte-cheie: