Media

Noutăți

09.07.2021
23
Colaboratorii Institutului de Energetică participă activ la activitățile comunității Europene a Managerilor Energetici – EUREM. Recent comunitatea Europeană EUREM a publicat o Notă de Politici "De ce au nevoie întreprinderile pentru a implementa măsuri energetice mai durabile ". Raportul este disponibil la link: https://www.energymanager.eu/files/2021/06/D6_3_PolicyBrief_final.pdf. Acest document de politici oferă o perspectivă asupra factorilor ce împiedică companiile să implementeze măsuri de energie durabilă la întreprinderi și ce fel de sprijin este necesar pentru a depăși aceste obstacole...
01.07.2021
31
La 30 iunie, Institutul de Energetică a prezentat bilanțul activităților pentru prima jumătate a anului 2021. La ședința extinsă a Consiliului Științific, deschisă de către Directorul, dl dr., Mihai TÎRȘU, cu prezentări a rapoartelor științifico-manageriale au venit conducătorii subdiviziunilor Institutului, dna dr. Elena BÎCOVA, dl dr. Dmitrii ZAIȚEV, dl Mihai LUPU. Totodată, prezentări dedicate au urmat din partea responsabililor pe anumite direcții științifice din cadrul tematicilor laboratoarelor IE, cercetătorii dl dr. Ion COMENDANT, dl dr. Mihail ȘIT, dl Sergiu ROBU, dl Constantin...
19.06.2021
24
Recent, în zilele de 16 - 17 iunie 2021 cercetătorii Institutului de Energetică din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării au participat la lucrările celei de-a 9-a ediție a Conferinței „Modern Power System 2021”. În cadrul celor trei Secțiuni de lucru din partea Institutului au fost prezentate cinci lucrări științifice, dedicate celor mai relevante tematici pentru contextul dezvoltării domeniului energetic. În activitatea de pregătire a lucrărilor au fost implicați 16 angajați din diferite laboratoare instituționale, printre coautori regăsindu-se și un cercetător din...
10.06.2021
38
Republica Moldova, cu sprijinul CEE-ONU, a elaborat un studiu privind analiza decalajelor între obiectivele de performanță ale Ghidului cadru pentru standardele de eficiență energetică în clădiri și implementarea actuală a eficienței energetice în clădirile din Moldova. Ghidul cadru CEE-ONU pentru standardele de eficiență energetică în clădiri sunt „punctele de referință” în evaluarea situației privind standardele actuale de eficiență energetică și implementarea acestora. Studiul include analiza (i) politicilor existente de eficiență energetică, cum ar fi legislația-cadru pentru elaborarea și...
14.05.2021
114
Astăzi, 14.05.2021, Institutul de Energetică din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu prilejul sărbătorii Ziua Europei, a organizat două sesiuni de informare, lansate prin sloganul #Împreună mai puternici și moderate de Directorul institutului, dl dr. Mihai TÎRȘU. În prima jumătate a zilei evenimentul cu genericul „Uniunea Europeană - lider mondial pentru un viitor fără poluare a mediului” a fost dedicat prezentării discursurilor din arealul domeniului științelor climatice, totodată exemple a istoriilor de succes, ce țin de implementarea proiectelor de mediu...
29.04.2021
55
Astăzi, 29.04.21, colaboratorii Institutului de Energetică au iniţiat procedura de asamblare a schimbătorului de căldură cu suprafaţă variabilă. Pe baza acestei tehnologii se va examina şi cerceta eficiența energetică şi economică a pompei de căldură care va fi parte integrată a unui proces tehnologic integru. Proiectul cu cifrul 20.80009.7007.1 Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în Moldova (SINERGIE) este finanţat de ANCD în cadrul...
28.04.2021
118
Valentin Igor Oleschuk în Aprilie 2021 a marcat 50 de ani de la începutul carierei sale la Institutul de Energetică al Moldovei, doctor în științe tehnice, cercetător ştiinţific principal. În particular, inscripţia respectivă în carnetul de muncă stipulează: „Academia de Științe a RSSM - Înrolat ca inginer la Departamentul de Cibernetică Energetică (din 1990 - Institutul de energetică), Ordinul nr. 12 din 19 aprilie 1971” . De atunci, timpul s-a scurs nemilos. În această perioadă Valentin Oleschuk și-a apărat cu succes disertația de doctor (în 1980) și cea de doctor habilitat (în 1999) în...
16.02.2021
57
The website of the GEFF Moldova is NOW Live in English, Romanian and Russian languages. The Green Economy Financing Facility (GEFF) in Moldova is a credit line facility of up to €20 million to participating financing institutions in Moldova to on-lend to private sector sub-borrowers for investment in green technologies and services supporting Green Economy Transition (“GET technologies and services”) across the residential, agricultural, industrial and commercial sectors. The GEFF in Moldova is a product of the European Bank for Reconstruction and Development (#EBRD), supported by the Green...
15.01.2021
48
Ce s-ar întâmpla dacă Republica Moldova ar trece complet la surse regenerabile de energie eSER? Acest aspect este justificat doar în cazul în care sursele eoliene şi fotovoltaice aduc valoare adăugată la creşterea securităţii energetice şi, totodată, la atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul Institutului de Energetică a fost modelat un atare scenariu, iar rezultatul arată că combinația 70% eSER + 30%TG (turbine pe gaze) poate asigura o securitate energetică substanțială mai înaltă decât scenariul asincron de racordare la ENTSO-E, promovat la moment. Totodată, scenariul...
09.12.2020
51
E aici! E aproape! Dacă ne întrebați ce, vă și răspundem – Viitorul!, iar viitorul, lucru știut, e al energiei curate! Institutul de Energetică din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și S. A. „RED-Nord”, invită pe toți cei preocupați de ziua de mâine la o masă rotundă, unde vor participa entitățile competente și organele de decizie, care vor analiza în mod aplicat "Creșterea securității energetice a țării în baza eSER și impactul acestora asupra regimurilor de funcționare a rețelelor de distribuție". Evenimentul va avea loc în data de 15.12.2020, ora 10.00...