Media

Noutăți

29.04.2021
11
Astăzi, 29.04.21, colaboratorii Institutului de Energetică au iniţiat procedura de asamblare a schimbătorului de căldură cu suprafaţă variabilă. Pe baza acestei tehnologii se va examina şi cerceta eficiența energetică şi economică a pompei de căldură care va fi parte integrată a unui proces tehnologic integru. Proiectul cu cifrul 20.80009.7007.1 Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în Moldova (SINERGIE) este finanţat de ANCD în cadrul...
28.04.2021
44
Valentin Igor Oleschuk în Aprilie 2021 a marcat 50 de ani de la începutul carierei sale la Institutul de Energetică al Moldovei, doctor în științe tehnice, cercetător ştiinţific principal. În particular, inscripţia respectivă în carnetul de muncă stipulează: „Academia de Științe a RSSM - Înrolat ca inginer la Departamentul de Cibernetică Energetică (din 1990 - Institutul de energetică), Ordinul nr. 12 din 19 aprilie 1971” . De atunci, timpul s-a scurs nemilos. În această perioadă Valentin Oleschuk și-a apărat cu succes disertația de doctor (în 1980) și cea de doctor habilitat (în 1999) în...
16.02.2021
42
The website of the GEFF Moldova is NOW Live in English, Romanian and Russian languages. The Green Economy Financing Facility (GEFF) in Moldova is a credit line facility of up to €20 million to participating financing institutions in Moldova to on-lend to private sector sub-borrowers for investment in green technologies and services supporting Green Economy Transition (“GET technologies and services”) across the residential, agricultural, industrial and commercial sectors. The GEFF in Moldova is a product of the European Bank for Reconstruction and Development (#EBRD), supported by the Green...
15.01.2021
44
Ce s-ar întâmpla dacă Republica Moldova ar trece complet la surse regenerabile de energie eSER? Acest aspect este justificat doar în cazul în care sursele eoliene şi fotovoltaice aduc valoare adăugată la creşterea securităţii energetice şi, totodată, la atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul Institutului de Energetică a fost modelat un atare scenariu, iar rezultatul arată că combinația 70% eSER + 30%TG (turbine pe gaze) poate asigura o securitate energetică substanțială mai înaltă decât scenariul asincron de racordare la ENTSO-E, promovat la moment. Totodată, scenariul...
09.12.2020
47
E aici! E aproape! Dacă ne întrebați ce, vă și răspundem – Viitorul!, iar viitorul, lucru știut, e al energiei curate! Institutul de Energetică din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și S. A. „RED-Nord”, invită pe toți cei preocupați de ziua de mâine la o masă rotundă, unde vor participa entitățile competente și organele de decizie, care vor analiza în mod aplicat "Creșterea securității energetice a țării în baza eSER și impactul acestora asupra regimurilor de funcționare a rețelelor de distribuție". Evenimentul va avea loc în data de 15.12.2020, ora 10.00...
27.11.2020
11
Institutul de energetică a prezentat rezultatele ştiinţifice în cadrul evenimentului "Noaptea cercetătorilor europeni 2020"...
26.11.2020
65
Luni, 30 noiembrie va avea loc şedinţa de dare de seamă a Consiliului Ştiinţific al IE în cadrul căreia se vor prezenta rezultatele cercetării-inovării ale Institutului de Energetică pentru anul 2020, inclusiv pe proiectul din cadrul Programului de stat „Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în Moldova (SINERGIE) ”, cifru 20.80009.7007.18. Şedinţa va avea loc în format combinat - cu prezenţa fizică şi de la distanţă (online) în funcţie de...
19.11.2020
13
Elevii Centrului de Excelență în Construcție au făcut o vizită de informare la Institutul de Energetică al MECC. Eficiența energetică și promovarea surselor de energie regenerabilă în sectorul clădirilor a fost subiectul tematicei de vizită. Colaboratorii institutului au făcut o prezentare legată de această temă și au prezentat echipamentele de măsurare care sunt utilizate de către aceștia la culegerea datelor de intrare la elaborarea auditurilor energetice. Acțiunea dată face parte din multiplele activități stabilite în Acordul de parteneriat semnate între aceste două instituții....
19.11.2020
11
În cadrul ședinței sau discutat rezultatele preliminare obținute de echipa de cercetare din cadrul Institutului. Subiectele abordate țin de realizarea angajamentelor de colaborare dintre aceste două instituții prin cercetarea și examinarea regimurilor de funcționare a liniilor electrice 10 kV și aportul generării distribuite la sporirea fezabilității tehnice a rețelelor de joasă tensiune. O altă tematică abordată în cadrul ședinței ține de elaborarea scenariilor de dezvoltare a sistemului energetic în zona de activitate a SA RED Nord. Raportul totalizator cu concluziile de rigoare vor fi...
10.11.2020
32
Institutul de energetică felicită colectivul său şi întreaga comunitate ştiinţifică cu Ziua Internaţională a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare. Felicitări Domnilor: Lupu Mihail, şef laborator Eficienţă energetică şi Surse de Energie Regenerabile, cu decernarea Diplomei MECC pentru contribuţii esenţiale în promovarea ştiinţei în domeniul respectiv Comendant Ion, dr. în tehnică, cercetător coordonator în cadrul Institutului de Energetică cu decernarea diplomei Guvernului pentru rezultate deosebite în promovarea cercetării şi inovării...