Media

Noutăți

02.12.2021
8
În cadrul ședinței comune a Adunării generale a Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM și a Consiliului științific al Institutului de Energetică, la 10 decembrie, cu începere de la ora 10:00 va avea loc audierea publică a raportului proiectului de cercetare al Institutului de Energetică din Programul de Stat pentru anul 2021. Pentru mai multe detalii urmaţi linkul>>...
28.11.2021
145
În ultima perioadă tot mai mulţi consumatori cu centrale autonome în clădirile cu sistem centralizat de încălzire ridică întrebarea dacă trebuie sau nu să achite energia termică la Termoelectrica S.A sau CET Nord S.A., adică cele 10% impuse la moment conform legislaţiei. Institutul de Energetică, a decis să facă puţină lumină la acest subiect, care sperăm ca va servi ca bază atât pentru furnizorii de energie termică, consumatorii cu centrale autonome, consumatorii conectaţi la sistemul centralizat, dar şi pentru organele de decizie. În calculele prezentate mai jos vom face ... citeşte mai...
22.11.2021
19
Institutul de Energetică, MEC anunță prelungirea concursului pentru 14 zile calendaristice pentru suplinirea următoarelor funcții vacante: 1. Director adjunct pe probleme de știință – 1 unitate; 2. Secretar științific – 1 unitate. Data limită de depunere a documentelor este 6 decembrie, inclusiv....
20.11.2021
126
Suntem toţi astăzi îngrijoraţi de faptul, vom putea achita sau nu facturile la energia termică (încălzire) cu noile tarife la gazele naturale. Pentru a face mai multă lumină pe acest subiect, Institutul de Energetică a decis să facă un scurt studiu comparativ între consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de încălzire (Termoelectrica S.A) şi consumatorii cu centrale autonome de apartament (murale). Rezultatele cu mici diferenţe sunt valabile şi pentru consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de termoficare a CET-Nord S.A. din mun.Bălţi. De asemenea, în acest studiu s-a analizat şi...
11.11.2021
40
Pe 10 noiembrie 2021, în Sala Albastră a Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei a avut loc ședința festivă dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. La această întâlnire au fost acordate premiile Academiei de Științe a Moldovei, acordate odată la doi ani pentru rezultate științifice valoroase obținute în domeniul științelor vieții (științe biologice, agricole și medicale), în domeniul științelor exacte (matematică, fizică, chimie) și în domeniul științelor tehnice, precum și înmânarea premiului pentru tineri cercetători și a premiului pentru popularizarea...
04.11.2021
23
La 3 noiembrie 2021 în incinta Institutului de Energetică a avut loc o sesiune de discuții axate pe stabilirea relațiilor de colaborare cu Institutul pentru Infrastructură, Mediu și Inovare (IMIEU), cu locația în Țările de Jos și în Belgia. La întrevedere a participat administrația Institutului de Energetică, reprezentanți din laboratoare și un partener local, iar din partea Institutului IMIEU a fost prezent Directorul Dl Frank Neumann, persoană cu cunoștințe vaste, experiență bogată și activitate prodigioasă în domeniile ce țin de energie, apă, aer, adaptare la schimbările climatice și...
28.10.2021
41
La data de 26/10/21, în cadrul instruirilor managerilor energetici raionali organizat de AEE și CFCEECP a UTM, de colaboratorii Institutului de Energetică a fost prezentat "Ghidul managerului energetic din sectorul public". Ghidul reprezintă un suport adresat autorităților publice locale și managerilor energetici în vederea facilitării angajării și motivării funcției respective de către persoanele competente, în scopul elaborării planurilor locale de acțiuni în domeniul eficienței energetice și atragerea investițiilor financiare în teritoriu, prin intermediul bugetului național și a...
19.10.2021
143
Institutul de Energetică, MEC anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii vacante: Director adjunct pe probleme de știință -1 unitate Secretar științific – 1 unitate Cercetător științific principal în electrotehnică în laboratorul Securitate energetică, modelare și dezvoltare a SE - 0,5unități. Cercetător științific coordonator în electrotehnică în laboratorul Securitate energetică, modelare și dezvoltare a SE – 0,5unități. Cercetător științific coordonator în electromecanică în laboratorul Securitate energetică, modelare și dezvoltare a SE - 0,5unități. Cercetător științific...
18.10.2021
30
La data de 13 octombrie 2021, în incinta Institutului de Energetică a avut loc Seminarul instituțional dedicat prezentării Monografiei întitulate „Проблемы эффективности солнечных фотоэлектрических установок. Применение математических моделей и методов для анализа энергетической эффективности”, autor Oleg Cealbaș, doctor în științe, cercetător științific superior la Institutul de Energetică. În lucrare sunt abordate diverse aspecte de funcționare a instalațiilor fotovoltaice solare în contextul analizei eficienței energetice. Sunt evidențiați factorii principali, ce au impact asupra eficienței...
13.10.2021
35
La 12 octombrie 2021 Institutul de Standardizare din Moldova, având susținerea Universității Tehnice a Moldovei și a Institutului de Energetică, în lumina Acordului trilateral încheiat recent de către aceste trei instituții, a organizat evenimentul cu genericul „Importanța standardelor și rolul acestora în sectorul energetic și academic”, cu participarea a unui număr ce depășea 50 de persoane. Invitații reprezentau domeniul de standardizare, autoritățile de specialitate, inclusiv și pentru reglementări în energetică, întreprinderile din ramura energeticii, comunitatea științifică și academică...