Media

Noutăți

22.11.2023
47
În perioada 21-22 noiembrie, 2023, la Tbilisi, Georgia, s-a desfăşurat Forumul „EU4Energy Policy Forum: Sustainable Transport”. Republica Moldova a fost reprezentată de o echipă formată din reprezentanţi ai Institutului de Energetică al UTM, Ministerul Energiei, Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Ministerul Mediului, Biroul Naţional de Statistică, primăria Chişinău, manageri de proiecte pe energie şi transport şi reprezentaţi ai Societăţii Obşteşti dedicate promovării transportului verde. În cadrul evenimentului au fost prezentate și puse în discuții politici şi instrumente...
25.07.2023
70
Se anunță susținerea tezei de doctor în științe inginerești, în Seminarului Științific ad-hoc din cadrul Institutului de Energetică, aprobat prin decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, nr. 12 din 30.07.2021, cu tema: „CERCETAREA IMPACTULUI CONSUMULUI ȘI GENERĂRII DISTRIBUITE ÎN REȚELELE DE JOASĂ TENSIUNE ASUPRA CALITĂȚII ENERGIEI ELECTRICE”, Specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”. Autor: Dmitrii VIERU Conducător științific: Vladimir BERZAN , prof. universitar, doctor habilitat în științe tehnice. Consultant...
09.03.2023
405
Oare de ce să achit cât consum, dacă se poate şi altfel? Acest material este destinat în special persoanelor care încearcă să „vrăjească” asupra metodologiei de distribuţie echitabilă a consumurilor de energie termică înregistrată de contorul casei între consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de asigurare cu căldură şi consumatorii debranșaţi din aceiaşi casă. Subliniez încă odată, că este vorba anume de energia termică înregistrată de contorul casei, adică ceea ce s-a consumat real. Pentru a fi mai clar pentru toţi consumatorii prezint şi o schiţă mai jos. Astfel, ideea metodologiei...
09.08.2022
63
Demararea procedurii de reorganizare a Instituției Publice (Universitatea Tehnică a Moldovei (persoană juridică absorbantă) prin fuziunea (absorbție) Instituției publice Institutul de Energetică (persoană juridică absorbită). Ordin.pdf...
20.06.2022
104
Colaboratorii Institutului de Energetică Bâcova Elena Vitalie şi Vasilieva Irina au participat la seminarul de instruire «Training sessions on COPERT model to estimate emissions from road transport» în data de 1 iunie (on-line), iar în perioada 13-16 iunie 2022 (off-line), Istanbul, Turcia. Programul seminarului poate fi accesat aici....
13.05.2022
72
Comunicat de presă Institutul de Energetică, Moldova în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi implementează proiectul „Cercetarea și promovarea generării eficiente de energie prin trigenerare și utilizare a resurselor solare regenerabile pentru obținerea energiei electrice, căldurii și frigului și achiziționare de echipamente”, cod 2SOFT/1.2.66, în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014–2020. În cadrul acestui proiect a fost dezvoltată o nouă tehnologie de conversie eficientă a energiei solare în energie electrică...
30.04.2022
83
Institutul de Energetică depune eforturi considerabile pentru asigurarea unei calităţi înalte a materialelor / articolelor ştiinţifice publicate în revista sa "Problemele Energeticii Regionale", care se publică atât on-line, cât şi pe suport de hârtie câte 4 numere anual. Acest lucru este confirmat de aprecierea înaltă a experţilor ANACEC, care la data de 29.04.2022 au înmânat Certificatul de recunoaştere a revistei în calitate de publicaţie ştiinţifică de profil, Tipul A, la profilul "Ştiinţe Inginereşti şi tehnologii". Totodată, ţinem să menţionăm, că revista dată este indexată în mai multe...
21.03.2022
42
La 17 martie 2022 Laboratorul Securitate energetică, modelare și dezvoltare a sistemelor energetice din cadrul Institutului de Energetică a organizat un seminar dedicat prezentării progresului în elaborarea paginii web în cinstea memoriei academicianului Vitalie POSTOLATI. Domnul academician V. POSTOLATI a fost și a rămas dincolo de trecerea domniei sale în neființă, o personalitate notorie și de înaltă ținută intelectuală a comunității științifice moldovenești, bucurându-se de o profundă apreciere și recunoștință cât în țară, atât și departe de hotarele ei, prin aportul său considerabil întru...
14.03.2022
31
A V I Z Institutul de Energetică, MEC anunţă prelungirea duratei concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de SECRETAR ȘTIINȚIFIC încă pe 14 zile calendaristice, până la data de 27 martie. Conform: condițiilor Regulamentului intern al Institutului de Energetică pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de angajare pentru ocuparea funcțiilor științifice la Institutul de Energetică, cap.III, p,5 și p.16 (plasat pe pagina dată energetica.md); cerințelor din Cap. XI, art. 61 din Regulamentului intern al Institutului de Energetică; art. 99 p.3 din “Codul cu privire la știință și inovare...
13.03.2022
766
Institutul de Energetică este profund îngrijorat de Hotărârea nr.4 din 3 martie 2022 a Curţii Constituţionale, privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării și din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002. În esenţă, această Hotărâre nu va face altceva, decât să favorizeze cei 25 000 de consumatori debranşaţi de la sistemul centralizat în defavoarea celor conectaţi, adică consumatorii conectaţi la sistemul centralizat vor achita cel puţin 10%, iar în unele cazuri...