Media

Noutăți

13.05.2022
16
Comunicat de presă Institutul de Energetică, Moldova în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi implementează proiectul „Cercetarea și promovarea generării eficiente de energie prin trigenerare și utilizare a resurselor solare regenerabile pentru obținerea energiei electrice, căldurii și frigului și achiziționare de echipamente”, cod 2SOFT/1.2.66, în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014–2020. În cadrul acestui proiect a fost dezvoltată o nouă tehnologie de conversie eficientă a energiei solare în energie electrică...
30.04.2022
69
Institutul de Energetică depune eforturi considerabile pentru asigurarea unei calităţi înalte a materialelor / articolelor ştiinţifice publicate în revista sa "Problemele Energeticii Regionale", care se publică atât on-line, cât şi pe suport de hârtie câte 4 numere anual. Acest lucru este confirmat de aprecierea înaltă a experţilor ANACEC, care la data de 29.04.2022 au înmânat Certificatul de recunoaştere a revistei în calitate de publicaţie ştiinţifică de profil, Tipul A, la profilul "Ştiinţe Inginereşti şi tehnologii". Totodată, ţinem să menţionăm, că revista dată este indexată în mai multe...
21.03.2022
27
La 17 martie 2022 Laboratorul Securitate energetică, modelare și dezvoltare a sistemelor energetice din cadrul Institutului de Energetică a organizat un seminar dedicat prezentării progresului în elaborarea paginii web în cinstea memoriei academicianului Vitalie POSTOLATI. Domnul academician V. POSTOLATI a fost și a rămas dincolo de trecerea domniei sale în neființă, o personalitate notorie și de înaltă ținută intelectuală a comunității științifice moldovenești, bucurându-se de o profundă apreciere și recunoștință cât în țară, atât și departe de hotarele ei, prin aportul său considerabil întru...
14.03.2022
22
A V I Z Institutul de Energetică, MEC anunţă prelungirea duratei concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de SECRETAR ȘTIINȚIFIC încă pe 14 zile calendaristice, până la data de 27 martie. Conform: condițiilor Regulamentului intern al Institutului de Energetică pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de angajare pentru ocuparea funcțiilor științifice la Institutul de Energetică, cap.III, p,5 și p.16 (plasat pe pagina dată energetica.md); cerințelor din Cap. XI, art. 61 din Regulamentului intern al Institutului de Energetică; art. 99 p.3 din “Codul cu privire la știință și inovare...
13.03.2022
497
Institutul de Energetică este profund îngrijorat de Hotărârea nr.4 din 3 martie 2022 a Curţii Constituţionale, privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării și din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002. În esenţă, această Hotărâre nu va face altceva, decât să favorizeze cei 25 000 de consumatori debranşaţi de la sistemul centralizat în defavoarea celor conectaţi, adică consumatorii conectaţi la sistemul centralizat vor achita cel puţin 10%, iar în unele cazuri...
01.03.2022
30
MESAJ DE SOLIDARITATE ȘI SUSȚINERE A POPORULUI UCRAINEAN...
13.02.2022
27
A V I Z Institutul de Energetică, MEC anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de: SECRETAR ȘTIINȚIFIC – 1 unitate Conform: condițiilor Regulamentului intern al Institutului de Energetică pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de angajare pentru ocuparea funcțiilor științifice la Institutul de Energetică, cap.III, p,5 și p.16 (plasat pe pagina dată energetica.md); cerințelor din Cap. XI, art. 61 din Regulamentului intern al Institutului de Energetică; art. 99 p.3 din “Codul cu privire la știință și inovare al RM” Nr. 259 din 15-07-2004 (cu modificările ulterioare din 01.12...
24.01.2022
28
Institutul de Energetică este îngrijorat de situaţia ce se desfăşoară în jurul subiectului „Trebuie sau nu cei debranşaţi de la sistemul centralizat să achite 10% pentru tranzitul termic”. Acest subiect a început să fie mai pe larg abordat recent şi de unele surse mass-media: https://www.facebook.com/TVRMoldova/posts/3280919542136009 Institutul de Energetică consideră nefondată interpretarea din partea unor funcționari de demnitate publică, abordând subiectul într-un mod superficial, fără a intra în esenţă şi riscând să impună creșterea exagerată pentru facturile la energia termică la...
17.01.2022
21
Anterior, Institutul de Energetică a prezentat un studiu privind energia termică degajată de coloanele sistemului centralizat ce trec prin apartamentele debranşate de la sistem (https://energetica.md/daca-am-centrala-autonoma-trebuie-sa-achit-10-pentru-teava-care-trece-prin-apartament). Acest studiu a fost realizat pentru o diferenţă de temperaturi dintre agentul termic şi cea din apartament de 33 oC. Pe figura de mai jos este prezentat rezultatul pentru toate diferenţele de temperaturi pentru o perioadă de 30 de zile în scopul facilitării uşurinţei de a determina valorile respective. La...
11.01.2022
25
Urmare a discuțiilor întreținute pe parcursul anului trecut între Institutul de Energetică din Moldova și Institutul pentru Infrastructură, Mediu și Inovare (Institute for Infrastructure, Environment and Innovation - IMIEU) din Țările de Jos și Belgia, agenda activităților în noul an 2022 începe cu semnarea unui Acord de colaborare între aceste două entități implicate în dezvoltarea sinergiei între domeniile de cercetare, inovare și dezvoltare, în format național și internațional. Astfel, conducătorii instituțiilor semnatare, Dl dr. Mihai Tîrșu și Dl. dr. Frank Neumann și-au exprimat reciproc...