Media
Care vor fi consecinţele Hotărârii nr.4 din 3 martie 2022 a Curţii Constituţionale pentru consumatorii cu sistem centralizat de încălzire?
13.03.2022

Institutul de Energetică este profund îngrijorat de Hotărârea nr.4 din 3 martie 2022 a Curţii Constituţionale, privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării și din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002.

În esenţă, această Hotărâre nu va face altceva, decât să favorizeze cei 25 000 de consumatori debranşaţi de la sistemul centralizat în defavoarea celor conectaţi, adică consumatorii conectaţi la sistemul centralizat vor achita cel puţin 10%, iar în unele cazuri şi 30% pentru consumatorii debranşaţi.

Înainte de a adopta astfel de Hotărâri era necesar de implicat specialişti, care cunosc în esenţă fizica procesului, ori această problemă este una cu impact social enorm. Argumentele invocate în p.69 a Hotărârii nu au nici o legătură cu energia degajată de conductele care trec prin apartament.

Indiferent de amplasarea apartamentului, existenţa sau lipsa subsolului, numărul de calorifere etc. cantitatea de căldură degajată de ţeavă este constantă.

În cazul dat, eu ca consumator conectat la sistemul centralizat de încălzire mă întreb:

De ce trebuie să achit energia calculată per m2 după datele de la contorul de la intrarea blocului?

Sau de ce eu, dacă mă aflu la capătul conductei tur, unde temperatura este mai mică, trebuie să achit ca consumatorul care este în partea opusă?

De ce eu având apartamentul la mijlocul blocului trebuie să plătesc egal cu consumatorul aflat la periferie sau la colţul clădirii?

Mai mult ca atât, fiind spaţiul meu privat, de ce să permit trecerea conductelor de apă, canalizare şi gaz prin apartamentul meu?

Ce ar fi, dacă fiecare deputat ar ridicat întrebarea constituţionalităţii pe fiecare astfel de întrebare? Probabil ar fi un haos total…

Tot sistemul ingineresc a fost conceput ca unul integral şi nimeni nu are dreptul să intervină în el.

Poate este cazul de impus consumatorii debranşaţi să fie reconectaţi înapoi pentru a asigura echilibru şi a elimina discriminarea?

Problema dată trebuia soluţionată în complex şi nu unilateral. Cea mai corectă soluţie este schimbarea sistemului de alimentare din vertical pe orizontal şi contorizarea fiecărui apartament.

Solicităm, ca Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale să identifice alte mecanisme pentru a asigura echitatea achitării pentru energia termică. Să nu admită, ca consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de încălzire să achite pentru cei debranşaţi. În paralel, de asigurat cât mai urgent procedura de modificare a sistemului de distribuţie a energiei termice în apartamente. Specialiştii Institutului de Energetică sunt gata să asigure întreg suportul în soluţionarea problemei date.

Categorie: