Media
Ce s-ar întâmpla dacă Republica Moldova ar trece complet la surse regenerabile de energie eSER
15.01.2021

❓Ce s-ar întâmpla dacă Republica Moldova ar trece complet la surse regenerabile de energie eSER? ☝️Acest aspect este justificat doar în cazul în care sursele eoliene şi fotovoltaice aduc valoare adăugată la creşterea securităţii energetice şi, totodată, la atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. ✅În cadrul Institutului de Energetică a fost modelat un atare scenariu, iar rezultatul arată că combinația 70% eSER + 30%TG (turbine pe gaze) poate asigura o securitate energetică substanțială mai înaltă decât scenariul asincron de racordare la ENTSO-E, promovat la moment. 📊Totodată, scenariul menționat se distinge prin reducerea emisiilor de GES cu 45% mai mici decât scenariul asincron. La o investiţie specifică pentru sursele eoliene egală cu 750 $/kW, aşteptată pe viitor, preţul energiei produse din surse eoliene + surse fotovoltaice + turbine pe gaze va fi de cca 7.2 cenţi/kWh, un preţ chiar mai mic, decât în cazul scenariului asincron. 🌐La faza identificării soluţiei de dezvoltare a surselor de energie electrică pentru R. Moldova (Raportul Băncii Mondiale pentru anul 2015), scenariul asincron de racordare la ENTSO-E a fost găsit ca cel mai ieftin, care nu presupune şi dezvoltarea eSER. Promovarea concomitentă a scenariilor 100%SER şi asincron va duce la creşterea însemnată a preţului la energia electrică, lucru inadmisibil pentru R. Moldova, distinsă printr-o economie mult săracă.

Categorie: