Media
Certificat de recunoaştere a revistei Institutului de Energetică
30.04.2022

Institutul de Energetică depune eforturi considerabile pentru asigurarea unei calităţi înalte a materialelor / articolelor ştiinţifice publicate în revista sa "Problemele Energeticii Regionale", care se publică atât on-line, cât şi pe suport de hârtie câte 4 numere anual.

Acest lucru este confirmat de aprecierea înaltă a experţilor ANACEC, care la data de 29.04.2022 au înmânat Certificatul de recunoaştere a revistei în calitate de publicaţie ştiinţifică de profil, Tipul A, la profilul "Ştiinţe Inginereşti şi tehnologii". 

Totodată, ţinem să menţionăm, că revista dată este indexată în mai multe baze de date, inclusiv Web of science şi SCOPUS.

Cu această ocazie aducem felicitări întregului colectiv al Institutului de Energetică, care a contribuit la asigurarea cu materiale/publicaţii calitative a revistei şi în deosebi felicităm colegiul de redacţie pentru munca asiduă.

Administraţia Institutului de Energetică.

Categorie: