Media
Cetăţenii cu sistem centralizat de încălzire riscă să achite şi consumul celor debranşaţi!!!
24.01.2022

Institutul de Energetică este îngrijorat de situaţia ce se desfăşoară în jurul subiectului „Trebuie sau nu cei debranşaţi de la sistemul centralizat să achite 10% pentru tranzitul termic”. Acest subiect a început să fie mai pe larg abordat recent şi de unele surse mass-media: https://www.facebook.com/TVRMoldova/posts/3280919542136009

Institutul de Energetică consideră nefondată interpretarea din partea unor funcționari de demnitate publică, abordând subiectul într-un mod superficial, fără a intra în esenţă şi riscând să impună creșterea exagerată pentru facturile la energia termică la majoritatea consumatorilor conectaţi la sistemul centralizat de încălzire, făcând şi sesizări la Curtea Constituţională.

Este important, ca fiecare să înţeleagă următoarele aspecte:

  1. Energia termică consumată de locatarii unui bloc se achită în baza contorului de energie termic de la intrarea în bloc
  2. Energia termică indicată de contor se distribuie proporţional suprafeţei fiecărui consumator
  3. În cazul când există şi consumatori debranşaţi, aceștia achită pentru tranzitul termic.
  4. Dacă se va exclude achitarea pentru tranzitul termic, atunci locatarii conectaţi la sistemul centralizat vor achita mai mult, adică vor achita servicii care nu le utilizează:
  • Energia termică consumată de cei debranşaţi ca rezultat al utilizării tranzitului termic;
  • Pierderile de energie mai mari, ca rezultat al intervenţiei celor debranşaţi în sistemul ingineresc al casei.
  1. Consumatorii debranşaţi de la sistemul centralizat afectează securitatea energetică a ţării și aduce daune interesului național în accesul la energie prin reducerea cogenerării şi contribuie la sporirea nivelului de poluare prin emiterea emisiilor direct în zona locuită

Întrebarea poate fi pusă şi invers: De ce consumatorii debranşaţi prejudiciază pe cei cu sistem centralizat de încălzire?

Toate Deciziile trebuie să aibă la bază studii efectuate de specialiştii de profil şi să asigure echitate între consumatori.

Sigur, că pentru fiecare caz separat este necesar de analizat situaţia, ori asta poate fi diferită.

Cel mai corect, este de a identifica mijloacele financiare şi de a realiza izolarea termică a clădirilor cu modificarea pe orizontală a sistemului de termoficare în apartamente, cu contoare de energie termică individuale şi posibilitate de reglare individuală a cantităţii de energie consumate.

Îndemnul este de a tinde spre aceasta, dar nu de a distruge sistemul centralizat de aprovizionare cu energie termică, care este mai eficient decât sistemele individuale din punct de vedere al utilizării combustibilului şi a securităţii sănătăţii publice!

 

Director IE,

Dr. Mihai Tîrşu

Categorie: