Research

Past projects

PROIECTE NAȚIONALE


1. 15.817.03.01F Elaborarea mecanismelor  de sporire a securităţii energetice a ţării bazate pe promovarea tehnologiilor energetice adaptive /  2015-2019
Conducător: dr. hab. Berzan Vladimir
Finanțat de: CSȘDT/ ANCD/ MECC

2. 15.817.03.02A  Elaborarea şi argumentarea soluţiilor şi mijloacelor tehnice inovative întru eficientizarea domeniului asigurării cu energie / 2015-2019
Conducător: dr. Tîrșu Mihai
Finanțat de: CSȘDT/ ANCD/ MECC

3. Elaborarea Prognozei Balanţei Energetice pe termen scurt / 2019
Finanțat de: Ministerul Economiei şi Infrastructurii

4. Studiul privind barierele și oportunitățile de dezvoltare a SACET în mun. Bălți / 2019
Finanțat de: S.A. CET-Nord

5. Audit energetic al clădirii din str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni, 26 / 2019
Finanțat de: Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

6. Studiu de analiză a regimurilor termice existente de funcționare a SACET mun. Chișinău/ 2018-2019
Finanțat de: S.A.Termoelectrica

7.  Elaborarea Prognozei Balanţei Energetice pe termen scurt / 2018
Finanțat de: Ministerul Economiei şi Infrastructurii

8. Efectuarea auditului energetic a clădirii  a IMSP Policlinica Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat a RM, or. Chișinău / 2018
Finanțat de: IMSP Policlinica Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat

9. Efectuarea auditului energetic a iluminatului public stradal, or. Călăraşi / 2018
Finanțat de: Primăria Călăraşi

10. Efectuarea auditului energetic a iluminatului public stradal, s. Grebleşti / 2018
Finanțat de: Primăria Grebleşti

11. Elaborarea Prognozei Balanţei Energetice pe termen scurt / 2017
Finanțat de: Ministerul Economiei şi Infrastructurii

12. Efectuarea auditului energetic pentru  IMSP Institutul Medicină Urgentă / 2017
Finanțat de: IMSP Institutul Medicină Urgentă

13. Expertiza privind scurgerile de gaze naturale / 2017
Finanțat de: Companie privată

14. Audit energetic al camerei frigorifice de păstrare a îngheţatei a companiei Sandriliona / 2017
Finanțat de: Sandriliona SRL

15. Elaborarea NAMA “Substituirea clincherului la producerea de ciment" / 2017
Finanțat de: Oficiul Schimbarea Climei

16. Elaborarea Raportului privind sistemul de inventariere a gazelor cu efect de seră în Moldova / 2017

17. Instruirea personalului instituției financiare TLF (Total Leasing Finance) şi servicii de audit energetic / 2015-2016
Finanțat de: BEI

18. Realizarea Raportului de audit energetic pentru clădirea AGEPI / 2016
Finanțat de: AGEPI

19. Realizarea Raportului de audit energetic pentru clădirea blocului chirurgical al spitalului din Orhei / 2016
Finanțat de: IMSP Orhei

20. Elaborarea Prognozei Balanţei Energetice pe termen scurt / 2016
Finanțat de: Ministerul Economiei şi Infrastructurii

21. Organizarea conferinței "Energetica Moldovei 2016. Aspecte regionale ale dezvoltării" / 2016
Finanțat de: CSȘDT

22. Elaborarea NAMA “Substituirea lămpilor incandescente cu becuri energetic eficiente de tip  LED" / 2015
Finanțat de: Oficiul Schimbarea Climei

23. Analiza sistemelor centralizate de asigurare cu energie termică și aprecierea principiilor de maximă eficacitate prin cheltuielile minimale la producerea energiei electrice și termice de către CET-1 / 2014
Finanțat de: TERMOCOM

24. 11.817.06.01F Modele, metode de calcul şi analiză întru promovarea dezvoltării durabile a complexului energetic şi sporirii securităţii energetice / 2011-2014
Conducător: dr. hab. Berzan Vladimir
Finanțat de: CSȘDT

25. 11.817.06.02A. Elaborare mijloace, soluţii tehnice şi tehnologice de eficientizare a utilizării resurselor energetic tradiţionale şi regenerabile întru sporirea funcţionării fiabile a complexului energetic autohton / 2011-2014
Conducător: dr. Tîrșu Mihai
Finanțat de: CSȘDT

26. 06.409.002A  Elaborarea de mijloace şi soluţii eficiente privind producerea, transportul, consumul şi asigurarea energiei / 2006-2010
Conducător: dr. hab. Berzan Vladimir
Finanțat de: CSȘDT

27. 06.409.001F  Bazele teoretice a eficientizării complexului energetic şi asigurării securităţii energetice / 2006-2010
Conducător: acad. Postolati Vitalie
Finanțat de: CSȘDT

28. 12.220.20.137  Energetica Moldovei 2012. Aspecte regionale ale dezvoltării / 2012
Conducător: dr. hab. Berzan Vladimir 
Finanțat de: CSȘDT

PROIECTE BILATERALE


1. 16.80013.5807.12/Ro. Soluţii de Extindere a cotei de integrare a Surselor de Energie Regenerabilă CONectate la reţeaua electrica (ESERCON) / 2016-2018

Conducător: dr. Tîrșu Mihai
Finanțat de: CSȘDT

2. 17.80013.5807.06/Ua. Controlul fluxului de putere activă și reactivă în rețelele electrice de distribuție ale orașelor bazate pe conceptul de Smart-Grid folosind transformatoare cu rapel comutabile după faze (CONFLUX) / 2017-2018
Conducător: dr. Zaițev Dmitrii
Finanțat de: CSȘDT

3. 14.820.18.03.04/U. Instalaţia de sudat cu arc electric cu impact redus asupra reţelei electrice (ISAE) / 2014-2015
Conducător: dr. Tîrșu Mihai
Finanțat de: CSȘDT

PROIECTE INTERNATIONALE


1. 6328 ”Convertizori de putere multifuncţionali cu metode avansate de modulare spaţial-vectorială sincronă” (Multifunctional Power Converters with Advanced Methods of Synchronous Space-Vector Modulation/ 2018-2019
Conducător: dr. hab. V. Olesciuc
Finanțat de: STCU

2. H2020 731264 Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy (SHAPE-ENERGY) / 2017-2019
Finanțat de: Uniunea Europeană

3. Actualizarea Profilului Energetic al Moldovei / 2017
Finanțat de: Agenţia Energetică din Austria

4. 5842. Power Electronic Converters with Synchronized Modulation for Electric Vehicles and for Photovoltaic Systems / 2015-2016
Finanțat de: STCU

5. Creșterea eficienței energetice prin intermediul investițiilor în Centralele Termice Combinate (CTC) / 2015
Finanțat de: Echipa Economică Germană în Moldova în cooperare Agenția Germană pentru Energie


Descarcă Lista proiectelor realizate în perioada 2010-2019