Media
La Institutul de Energetică se elaborează pagina web a academicianului Vitalie POSTOLATI
21.03.2022

La 17 martie 2022 Laboratorul Securitate energetică, modelare și dezvoltare a sistemelor energetice din cadrul Institutului de Energetică a organizat un seminar dedicat prezentării progresului în elaborarea paginii web în cinstea memoriei academicianului Vitalie POSTOLATI. Domnul academician V. POSTOLATI a fost și a rămas dincolo de trecerea domniei sale în neființă, o personalitate notorie și de înaltă ținută intelectuală a comunității științifice moldovenești, bucurându-se de o profundă apreciere și recunoștință cât în țară, atât și departe de hotarele ei, prin aportul său considerabil întru susținerea dezvoltării sectorului energetic cu soluții științifice și inovaționale. Conținutul paginii web este alcătuit dintr-un număr impunător de lucrări elaborate de savant, exprimate în monografii, articole științifice, brevete de invenție semnate pe diverse continente ale lumii, teze și discursuri la forurile științifice de rang înalt la nivel național și internațional, adevărate capodopere științifice fundamentale și aplicative de o incontestabilă plusvaloare și utilitate, la care vor avea acces deschis inginerii, cercetătorii, profesorii și multe alte cercuri de specialiști din ramura energeticii. Totodată, spațiul virtual găzduiește date, relatându-ne despre rezultatele din activitatea prodigioasă a academicianului în plan managerial, desfășurată prin exercitarea funcțiilor de secretar științific, șef de laborator, director, alte dimensiuni de implicare în sensul prosperării Institutului de Energetică, căruia și-a dedicat o perioadă îndelungată a vieții sale, din anii tinereții până în ultimele zile, dar și exercitând funcții de răspundere din cadrul organizațiilor și întreprinderilor sectorului energetic.

În acest context, echipa laboratorul menționat al institutului, condusă de Doamna dr., conferențiar cercetător Elena BÎCOVA, succesoarea în această postură a Domnului academician V. POSTOLATI, a depus un efort admirabil la crearea acestei voluminoase arhive științifice. Este un gest nobil, ce se înscrie cum se poate mai bine în promovarea conceptului atât de in vogue în perioada actuală pe continentul European – Știința Deschisă (Open Science). Este important de menționat și faptul, că aceste lucrări au fost desfășurate, fără a avea o acoperire de finanțare specială dedicată, regăsindu-se cu titlu de adiționale printre subiectele agendelor, alături de cele planificate și aprobate pentru laborator.

Pagina web academicianul Vitalie POSTOLATI urmează a fi completată cu lucrări de caracter științific elaborate de autor, care din motivul unui volum imens și timp insuficient, nu s-au regăsit incluse la moment. Astfel, la eveniment a fost lansat apelul către colaboratori și colegii care l-au cunoscut pe savant, de a se conecta la completarea capitolelor cu date ce lipsesc, în cazurile în care dispun. La etapa mai aproape de finisare, Institutul de Energetică urmează a organiza prezentarea paginii într-un cerc mai extins cu deschiderea oficializată.

Evenimentul a fost onorat prin prezența oaspeților – reprezentanți a Universității Politehnica București, Universității Tehnice a Moldovei și a Institutului Național de Cercetări Economice.

Categorie: