Media
Oare de ce să achit cât consum, dacă se poate şi altfel?
09.03.2023

Oare de ce să achit cât consum, dacă se poate şi altfel?

Acest material este destinat în special persoanelor care încearcă să „vrăjească” asupra metodologiei de distribuţie echitabilă a consumurilor de energie termică înregistrată de contorul casei între consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de asigurare cu căldură şi consumatorii debranșaţi din aceiaşi casă. Subliniez încă odată, că este vorba anume de energia termică înregistrată de contorul casei, adică ceea ce s-a consumat real.

Pentru a fi mai clar pentru toţi consumatorii prezint şi o schiţă mai jos.

Astfel, ideea metodologiei este de a împărţi corect partea de „plăcintă verde” (adică consumul indicat de contor) între apartamentele conectate la sistemul centralizat şi cele deconectate.

Persoanele care încearcă prin diferite căi şi calcule superficiale să anuleze metodologia sau să insiste, că aceasta nu calculează corect, de fapt sunt persoane care se află în categoria persoanelor debranşate şi prin diferite căi încearcă să impună locatarii rămaşi conectaţi la sistemul centralizat să achite o parte de consum pentru ei. Şi este de înţeles acest lucru, atunci când mulţi ani la rând a fost acceptat astfel de abordare ca „vecinii să achite pentru ei” este greu să accepţi realitatea şi să-ţi achiţi consumul real. Întrebarea cheie, care trebuie să-şi pună fiecare locatar al blocului este: „Cu ce este apartamentul meu mai special decât restul apartamentelor din clădire ca să consume mai puţin energie termică?”. Veţi constata, că cu nimic. Adică, toate apartamentele unui bloc au anumit consum specific mediu per m2, şi indiferent care este sursa de încălzire, consumul per 1m2 de spaţiu încălzit  va fi aproximativ identic. Fie consumaţi gaze naturale, fie energie electrică, fie energie termică de la SACET dacă vor fi exprimate în kWh consumul per 1m2 de energie va fi unul şi acelaşi. Şi atunci, când un consumator, de exemplu cu centrală autonomă pe gaze naturale, are un consum de 2-3 ori mai mic exprimat în kWh decât vecinul conectat la SACET cu acelaşi spaţiu, este clar, că practic mai mult de 50% din necesarul său de energie termică este asigurat de vecini.

 

Şi acum câteva explicaţii tehnice utilizate în studiu şi metodologie, cu care încearcă să jongleze unii se solicită anularea metodologiei.

Studiul în cauză, care a stat la baza metodologiei, utilizează  temperaturile maxime adoptate pentru Chişinău pentru proiectare de -16 0C. În sine, temperatura selectată nu are nici o importanţă asupra formulelor stabilite, care vreau să menţionez, că au fost discutate public şi în cadrul unui grup extins de specialişti în domeniu, şi au fost acceptate ca fiind corecte.

Temperatura selectată în studiu are numai rolul de a determina raportul energia degajată de coloane şi corpurile de încălzire conform proiectului, reieşind din Graficul de temperaturi pentru funcționarea SACET Chișinău aprobat pentru perioada rece 2015-2016 prin Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova nr. 165 din 09.11.2015.

Daţi să analizăm graficul de temperatură în cauză, care este prezentat mai jos:

Din acest grafic, putem constata, că dacă temperatura exterioară ar fi -16 0C, atunci temperatura agentului termic în conducta tur va fi de 95 0C, iar în retur numai de 55 0C. Respectiv, în studiu a fost considerată temperatura medie de 75 0C. Respectiv, pentru acest regim de temperatură puterea 1m de coloană cu diametrul de 20mm va egală cu 52W.

 

Şi aici mare atenţie!!! Pentru regimul dat, consumul de energie termică indicat de contor va fi unul destul de mare, şi să notăm ca X1 puterea necesară pentru încălzirea 1m2 de spaţiu. În cazul dat, raportul energiei cedate de coloane faţă de energia cedată de radiatoare va fi 52/X1 şi va fi egal cu 15%.

Dacă, de exemplu temperatura exterioară este de +1 0C, atunci temperatura medie în coloane va fi de 55 0C, iar puterea 1m de coloană va fi egală cu 28.7W, adică de 2 ori mai mică ca cazul precedent. Respectiv, în cazul dat consumul indicat de contor va fi mult mai mic, şi notăm cu X2 puterea necesară pentru încălzirea 1m2 de spaţiu. În cazul dat, raportul de 28.7/X2 va fi la fel egal cu 15%.

Acesta este motivul, pentru care temperatura selectată nu influenţează asupra formulelor de calcul, ori la bază stă unităţi relative, exprimate în %. Ceea ce depinde de temperatura exterioară, este consumul de energie termică înregistrat de contor. Astfel, în baza formulelor determinate prin calculele termotehnice şi în baza balanţei energetice a clădirii se face repartizarea corectă între toţi locatarii/chiriaşii blocului.

 

Stimaţi opozanţi ai metodologiei, vă rog să nu speculaţi cu combinarea cifrelor din diferite regimuri de temperatură pentru a pune povara pe umerii celor rămaşi la SACET. Toţi trebuie să ne achităm consumurile reale, ori spaţiile de la sine nu se încălzesc!!! Nu uitaţi, că este spaţiu în condominiu şi fiecare avem obligaţii de a asigura buna întreţinere. Şi nu mai faceţi PR politic pe spatele consumatorilor!!! Dacă aveţi neclarităţi, atunci convocaţi un grup de specialişti în domeniu şi analizaţi în esenţă bazele studiului şi metodologii înainte de a vă da cu părerea!

 

Dr. Mihai Tîrşu

Categorie: