Media
Programului de granturi locale al Uniunii Europene
12.10.2020

A.O.PLAI este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene

și implementează proiectul ,,Eficientizarea energetică a grădinițelor din satele Corpaci și Viișoara, raionul Edineț“ în satele Corpaci și Viișoara, raionul Edineț, Regiunea Nord.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii  proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

La data de 23 septembrie au fost organizate primele două ședințe de informare în cadrul proiectului, care au avut loc în satele Corpaci și Viișoara  cu tematica ,,Eficiența energetică și sursele de energie regenerabilă”. Ambele  ședințe au fost deschise cu o prezentare scurtă despre proiectul ce urmează a fi implementat la nivel local. În continuare, dl  Mihail Lupu, consultant în Eficiența Energetică, șef al laboratorului “Eficiența energetică și surse regenerabile de energie” în cadrul Institutului de Energetică, a prezentat diferite aspecte regulatorii și instituționale în eficienţa energetică la nivelul instituțiilor publice din Republica Moldova, necesarul de energie în clădiri și beneficiile economiilor de energie în clădiri. O atenție deosebită a fost acordată schemei de sprijin - contorizarea netă, care urmează a fi aplicată și în cazul proiectelor finanțate în satele respective.  

În final, a fost organizată sesiunea de întrebări-răspunsuri.

Categorie:
Cuvinte-cheie: