Media

Arhiva pentru cuvântul-cheie: colaborare

20.05.2022
116
Astăzi, 20 mai 2022 Institutul de Energetică, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi au organizat evenimentul de demonstrare a funcţionalităţii sistemului fotovoltaic-termic de 10,5kW instalat la Vadul lui Vodă (staţiunea balneară „Bucuria Sind”) realizat în cadrul proiectul „Cercetarea și promovarea generării eficiente de energie prin trigenerare și utilizare a resurselor solare regenerabile pentru obținerea energiei electrice, căldurii și frigului și achiziționare de echipamente” , cod 2SOFT/1.2.66 finanţat prin Programului Operaţional Comun...
11.01.2022
28
Urmare a discuțiilor întreținute pe parcursul anului trecut între Institutul de Energetică din Moldova și Institutul pentru Infrastructură, Mediu și Inovare (Institute for Infrastructure, Environment and Innovation - IMIEU) din Țările de Jos și Belgia, agenda activităților în noul an 2022 începe cu semnarea unui Acord de colaborare între aceste două entități implicate în dezvoltarea sinergiei între domeniile de cercetare, inovare și dezvoltare, în format național și internațional. Astfel, conducătorii instituțiilor semnatare, Dl dr. Mihai Tîrșu și Dl. dr. Frank Neumann și-au exprimat reciproc...
04.11.2021
40
La 3 noiembrie 2021 în incinta Institutului de Energetică a avut loc o sesiune de discuții axate pe stabilirea relațiilor de colaborare cu Institutul pentru Infrastructură, Mediu și Inovare (IMIEU), cu locația în Țările de Jos și în Belgia. La întrevedere a participat administrația Institutului de Energetică, reprezentanți din laboratoare și un partener local, iar din partea Institutului IMIEU a fost prezent Directorul Dl Frank Neumann, persoană cu cunoștințe vaste, experiență bogată și activitate prodigioasă în domeniile ce țin de energie, apă, aer, adaptare la schimbările climatice și...
13.10.2021
53
La 12 octombrie 2021 Institutul de Standardizare din Moldova, având susținerea Universității Tehnice a Moldovei și a Institutului de Energetică, în lumina Acordului trilateral încheiat recent de către aceste trei instituții, a organizat evenimentul cu genericul „Importanța standardelor și rolul acestora în sectorul energetic și academic”, cu participarea a unui număr ce depășea 50 de persoane. Invitații reprezentau domeniul de standardizare, autoritățile de specialitate, inclusiv și pentru reglementări în energetică, întreprinderile din ramura energeticii, comunitatea științifică și academică...
13.08.2021
57
În avalanșa dezideratelor lansate în societatea modernă, atunci când lumea întreagă este focusată pe creșterea standardelor de viață și activitate, performanțe noi în ramuri și domenii, stabilirea unor legături sinergice și dezvoltarea unor limbaje de conlucrare pe înțelesul tuturor părților interesate implicate, acordurile de colaborare capătă o nouă semnificație. Conceptul de dezvoltare a rețelelor având obiective comune și-au demonstrat deja bine oportunitățile în sensul obținerii plus valorilor. În sfera științelor inginerești și tehnologice un loc aparte este rezervat, și o conotație...
10.06.2021
77
Republica Moldova, cu sprijinul CEE-ONU, a elaborat un studiu privind analiza decalajelor între obiectivele de performanță ale Ghidului cadru pentru standardele de eficiență energetică în clădiri și implementarea actuală a eficienței energetice în clădirile din Moldova. Ghidul cadru CEE-ONU pentru standardele de eficiență energetică în clădiri sunt „punctele de referință” în evaluarea situației privind standardele actuale de eficiență energetică și implementarea acestora. Studiul include analiza (i) politicilor existente de eficiență energetică, cum ar fi legislația-cadru pentru elaborarea și...
17.12.2020
66
În data de 15 decembrie, Institutul de Energetică al Ministerului Educației și Culturii şi Cercetării a organizat o masă rotundă, care a avut ca temă de discuție ,,Creșterea securității energetice a țării în baza eSER și impactul acestora asupra regimurilor de funcționare a rețelelor de distribuție”. În calitate de invitați au fost mai mulți reprezentanți ai entităților competente: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenției de Eficiență Energetică, RED-Nord, Premier Energy, Mediul Academic, APP, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ANRE. Au fost discutate aspecte ce vizează...
09.12.2020
59
E aici! E aproape! Dacă ne întrebați ce, vă și răspundem – Viitorul!, iar viitorul, lucru știut, e al energiei curate! Institutul de Energetică din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și S. A. „RED-Nord”, invită pe toți cei preocupați de ziua de mâine la o masă rotundă, unde vor participa entitățile competente și organele de decizie, care vor analiza în mod aplicat "Creșterea securității energetice a țării în baza eSER și impactul acestora asupra regimurilor de funcționare a rețelelor de distribuție". Evenimentul va avea loc în data de 15.12.2020, ora 10.00...
12.10.2020
217
A.O.PLAI este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Eficientizarea energetică a grădinițelor din satele Corpaci și Viișoara, raionul Edineț“ în satele Corpaci și Viișoara, raionul Edineț, Regiunea Nord. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare...
05.06.2020
122
La 4 iunie 2020 a fost semnat Memorandum de colaborare dintre Institutul de Energetică și SA RED Nord. Părțile au convenit să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri în domeniul energetic ca: generarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, eficientizarea energetică în rețelele de joasă și medie tensiune, precum și alte domenii de interes comun. Părțile sau arătat deschise la colaborare, subliniind că sfera de cercetare în domeniul energetic reprezintă un interes atât la nivel regional, cât și la nivel național....