Media

Arhiva pentru cuvântul-cheie: colaborare

13.08.2021
27
În avalanșa dezideratelor lansate în societatea modernă, atunci când lumea întreagă este focusată pe creșterea standardelor de viață și activitate, performanțe noi în ramuri și domenii, stabilirea unor legături sinergice și dezvoltarea unor limbaje de conlucrare pe înțelesul tuturor părților interesate implicate, acordurile de colaborare capătă o nouă semnificație. Conceptul de dezvoltare a rețelelor având obiective comune și-au demonstrat deja bine oportunitățile în sensul obținerii plus valorilor. În sfera științelor inginerești și tehnologice un loc aparte este rezervat, și o conotație...
10.06.2021
53
Republica Moldova, cu sprijinul CEE-ONU, a elaborat un studiu privind analiza decalajelor între obiectivele de performanță ale Ghidului cadru pentru standardele de eficiență energetică în clădiri și implementarea actuală a eficienței energetice în clădirile din Moldova. Ghidul cadru CEE-ONU pentru standardele de eficiență energetică în clădiri sunt „punctele de referință” în evaluarea situației privind standardele actuale de eficiență energetică și implementarea acestora. Studiul include analiza (i) politicilor existente de eficiență energetică, cum ar fi legislația-cadru pentru elaborarea și...
17.12.2020
47
În data de 15 decembrie, Institutul de Energetică al Ministerului Educației și Culturii şi Cercetării a organizat o masă rotundă, care a avut ca temă de discuție ,,Creșterea securității energetice a țării în baza eSER și impactul acestora asupra regimurilor de funcționare a rețelelor de distribuție”. În calitate de invitați au fost mai mulți reprezentanți ai entităților competente: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenției de Eficiență Energetică, RED-Nord, Premier Energy, Mediul Academic, APP, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ANRE. Au fost discutate aspecte ce vizează...
09.12.2020
53
E aici! E aproape! Dacă ne întrebați ce, vă și răspundem – Viitorul!, iar viitorul, lucru știut, e al energiei curate! Institutul de Energetică din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și S. A. „RED-Nord”, invită pe toți cei preocupați de ziua de mâine la o masă rotundă, unde vor participa entitățile competente și organele de decizie, care vor analiza în mod aplicat "Creșterea securității energetice a țării în baza eSER și impactul acestora asupra regimurilor de funcționare a rețelelor de distribuție". Evenimentul va avea loc în data de 15.12.2020, ora 10.00...
12.10.2020
54
A.O.PLAI este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Eficientizarea energetică a grădinițelor din satele Corpaci și Viișoara, raionul Edineț“ în satele Corpaci și Viișoara, raionul Edineț, Regiunea Nord. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare...
05.06.2020
108
La 4 iunie 2020 a fost semnat Memorandum de colaborare dintre Institutul de Energetică și SA RED Nord. Părțile au convenit să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri în domeniul energetic ca: generarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, eficientizarea energetică în rețelele de joasă și medie tensiune, precum și alte domenii de interes comun. Părțile sau arătat deschise la colaborare, subliniind că sfera de cercetare în domeniul energetic reprezintă un interes atât la nivel regional, cât și la nivel național....