Research

Listă publicații (total: 437)

Publicații în Acces Deschis
2006
Articole din reviste naționale
Alte reviste
9. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, М.; ПОПОНОВА, Олга; ШИТ, Б.М.; ZUBATÎI, A.. Система автоматического регулирования температуры перегретого пара барабанного котла . In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-14. ISSN 1857-0070.
10. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Некоторые аспекты образования единого рынка ес «Еврэлектрик» и Молдовы среди стран СНГ . In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
11. СУСЛОВ, В.М.. Схема замещения фазорегулятора для его работы в симметричном режиме . In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 3-5. ISSN 1857-0070.
2005
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. ERMURAŢCHII, Vladimir. Определение оптимальной толщины теплоизоляции компонентов гелиотермических установок. In: Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, pp. 1-4. ISSN 1857-0070.
2. АНДРОС, Ирина; БЕРЗАН, Владимир. Минимизация дисперсионных эффектов в разностной схеме для телеграфных уравнений . In: Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
3. ДУКА, Георгий; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.. Аспекты проблемы энергетической безопасности Республики Молдова . In: Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, pp. 1-15. ISSN 1857-0070.
4. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, М.; ПОПОНОВА, Олга; ШИТ, Б.М.. Проектирование закона управления системой регулирования подачи топлива парового котла с учетом требований экономии энергоресурсов при управлении. In: Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
5. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, М.; ПОПОНОВА, Олга; ШИТ, Б.М.. Синтез и анализ законов управления системой регулирования уровня в барабане газомазутного парового котла с учетом экономии энергоресурсов. In: Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, pp. 1-10. ISSN 1857-0070.
6. КАЛИНИН, Л.П.; ЗАЙЦЕВ, Д.; ЧЕБОТАРЬ, Сергей. Статический режим параметрического стабилизатора активной мощности. In: Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, pp. 1-8. ISSN 1857-0070.
7. СУСЛОВ, В.М.. Определение матрицы обобщенных параметров несимметричной многофазной линий электропередачи . In: Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, pp. 1-4. ISSN 1857-0070.
8. СУСЛОВ, В.М.. Определение матрицы обобщенных параметров несимметричной многофазной линий электропередачи . In: Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, pp. 1-4. ISSN 1857-0070.
9. СУСЛОВ, В.М.. Учет провисания проводов при определении удельных потенциальных коэффициентов воздушных высоковольтных линий электропередач (ЛЭП). In: Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. BERZAN, Vladimir. Procedura de întocmire a modelului matematic a generatorului asincron cu excitaţie capacitivă antrenat de aeromotor. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
2. BERZAN, Vladimir; POSTOLATI, Vitali. Privitor la concepţia şi esenţa proiectului programului de utilizare a resurselor regenerabile energetice în Republica Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
3. BERZOI, Simion; BOLOGA, Alexandru. Electrical and thermal energy production using cogeneration technologies at the waste water treatment stations. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
4. BOSE, B.; OLESCHUK, Valentin; SIZOV, Alexandr; YAROSHENKO, Evghenii. Recent advances and future trends in power electronics and electric drives. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
5. BÎCOVA, Elena; ŢĂRANU, Marius; SCORPAN, Vasile. The assessment of CO2 emissions from energy industry for the period of 1990-2002 in Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
6. COMENDANT, Ion; SULA, Andrei; ROBU, Sergiu; DUPLEVA (PREPELIŢA), Iulia. Conceptul investiţional spre realizarea scenariilor de dezvoltare a surselor de energie electrică. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
7. GUTIUM, Serghei; PUTINA, Grigore; VAZIAN, Mihail; BÎRLĂDEAN, Alexandru; BERZAN, Vladimir; TÎRŞU, Mihai. Instalaţie electrică eoliană lentă de mică putere – mostră experimentală. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
8. GUŢU-CHETRUŞCA, Corina. Utilizarea energiei solare în split-instalaţiile de condiţionare. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
9. POPA, Mihail; BYCOVA, Elena V.; STARUŞ, Elena; GHERŞTEGA, Natalia. Methods of lie algebras and orbits in the study of differential systems concerned with the problems of energy safety of the Republic of Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
10. ROBU, Sergiu; COMENDANT, Ion. Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
11. TIMOFTE, Ilia; TIMOFTE, Natalia. Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
12. TÎRŞU, Mihai; BERZAN, Vladimir; RIMSCHI, Valentin; TIRŞU, Valentina. Analiza fenomenului de multiple reflexii provocat de descărcările parţiale în circuitul înfăşurării statorului maşinii electrice rotative de înaltă tensiune. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
13. VOLCONOVICI, Liviu; CERNEI, Mihai; VOLCONOVICI, Augustin; ROTARI, Viorel; CREŢU, Victor; DRUTA, Tatiana; BABAN, O; MALAI, Leonid. Determinarea şi aprecierea parametrilor procesului de păstrare a fructelor şi legumelor cu utilizarea frigului natural. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
14. АНДРОНАТИЙ, Николай; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, М.. Пути развития автоматизации теплоснабжения городов Республики Молдова. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
15. БЕРЗАН, Владимир; АНИСИМОВ, В.К.. О некоторых возможностях снижения затрат при производстве водорода. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
16. БЫКОВА, Е.В.. Метод скаляризации и анализ влияния индикаторов  энергетической безопасности на кризисность ситуации в энергосистеме Молдовы. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
17. БЫКОВА, Е.В.; КИРИЛЛОВА, Татьяна. Анализ структуры генерирующих мощностей молдавской энергосистемы с позиций энергетической безопасности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
18. ГPИЦАЙ, М.А.. Распределительные сети нового поколения. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
19. ГРОДЕЦКИЙ, Михаил. Решение задач развития электроэнергетических систем и управления ими с использованием многовариантного экспертного подхода. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
20. ЕРМУРАТСКИЙ, В.В.. Обзор работ лаборатории нетрадиционных источников энергии ИЭ АН РМ за период 1995-2005гг.. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
21. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ZUBATÎI, Alexandru; ШИТ, М.. Совершенствование теплоснабжения муниципальных образований Республики Молдова. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
22. КАЛИНИН, Л.П.; ЗАЙЦЕВ, Д.; ЧЕБОТАРЬ, Сергей. Регулируемый параметрический стабилизатор мощности со смещенными характеристиками. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
23. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; КАЛИНИН, Л.П.; ЗАЙЦЕВ, Д.; БЫКОВА, Е.В.. Современные средства регулирования перетоков мощности и эффективность применения их в энергосистемах. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
24. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; МЕДВЕДЕВ, Леонтий. Роль энергетики в решении проблем экономического роста и снижения уровня бедности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.
25. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; МЕДВЕДЕВ, Леонтий; REABUHINA, Loreta. Экономика и энергетика Республики Молдова: сравнительный анализ. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, ISBN 9975-62-145-7.