Research

Listă publicații (total: 414)

Publicații în Acces Deschis
2014
Articole din reviste naționale
Categoria B
8. ŞIT, Mihail; ŞIT, Boris; BURCIU, Vitalie; IOIŞER, Anatolii. Heat pump gas cooler control using criterion of minimum of exergy losses. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 47-56. ISSN 1857-0070.
9. БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Исследование особых режимов трехфазных трехстержневых автотрансформаторов . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 1(24), pp. 41-50. ISSN 1857-0070.
10. КАЛИНИН, Л.П.; ГОЛУБ, Ирина; ЗАЙЦЕВ, Д.; ТЫРШУ, М.. Моделирование характеристик двухтрансформаторного фазорегулирующего устройства . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 1(24), pp. 51-62. ISSN 1857-0070.
11. ОЛЕЩУК, В.И.; ERMURAŢCHII, Vladimir. Преобразовательная система транспортного электропривода повышенной мощности с алгоритмами синхронной модуляции. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 1(24), pp. 26-40. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. OLESCHUK, Valentin; ERMURATSKII, Vladimir. Algorithms of synchronous vector modulation for hybrid multi-converter six-phase system. In: Microelectronics and Computer ScienceThe 8th International Conference. Ediția 8, 22-25 octombrie 2014, Chisinau. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014, ISBN 978-9975-45-329-5..
2013
Articole din reviste naționale
Categoria C
1. COMENDANT, Ion. Studiu de caz ”Impactul promovării surselor eoliene asupra dezvoltării sistemului energetic în Republica Moldova”. In: Mediul Ambiant . 2013, nr. 1(67), pp. 37-45. ISSN 1810-9551.
Categoria B
1. OLESCHUK, Valentin; SIZOV, Alexandr. Synchronous PWM control of symmetrical dual threephase drive in the overmodulation zone . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 19-27. ISSN 1857-0070.
2. TIMOFTE, Natalia. Gazoductul Iaşi-Ungheni şi importanţa acestuia pentru Republica Moldova . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2013, nr. 4(31), pp. 17-31. ISSN 1857-0461.
3. БОШНЯГА, В.A. ; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; СУСЛОВ, В.М.; KLINDUHOV, A.. Моделирование перенапряжений в кабельной распределительной сети 10 кв при однофазных дуговых замыканиях на землю . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 28-46. ISSN 1857-0070.
4. БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Исследование несимметричных режимов трехфазных трехстержневых трансформаторов со схемой соединения обмоток „В зигзаг” . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 39-46. ISSN 1857-0070.
5. БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Моделирование трехфазных трансформаторных устройств с трехстержневым магнитопроводом для инженерных расчетов несимметричных режимов при различных схемах соединения обмоток . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 2(22), pp. 38-50. ISSN 1857-0070.
6. ЕРМУРАТСКИЙ, В.В.; ГPИЦАЙ, М.А.. Расчёт внутреннего теплового сопротивления рабочих тел аккумуляторов явного и скрытого тепла . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 98-107. ISSN 1857-0070.
7. ЗАЙЦЕВ, Д.; ГОЛУБ, Ирина; КАЛИНИН, Л.П.; ТЫРШУ, М.. Анализ вариантов развития генерирующих мощностей на территории Республики Молдова. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
8. ЗАЙЦЕВ, Д.; ГОЛУБ, Ирина; КАЛИНИН, Л.П.; ТЫРШУ, М.. Характеристика режима при реализации сценария интегрирования правобережной части энергосистемы Республики Молдова в ENTSO-E. . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 2(22), pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
9. ПАЦЮК, В.И.. Распределение потенциала в окресности опоры линии электропередачи . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 54-65. ISSN 1857-0070.
10. ПАЦЮК, В.И.; БЕРЗАН, Владимир; АНИСИМОВ, В.К.; CABAC, Serghei; ПОСТОРОНКЭ, Святослав. О некоторых особенностях режима передачи активной мощности по электрической линии переменного тока. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 23-38. ISSN 1857-0070.
11. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; ГОЛУБ, Ирина. Моделирование переходных режимов молдавской энергосистемы по условиям статической устойчивости . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 1-4. ISSN 1857-0070.
12. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; СУСЛОВ, В.М.. Характеристики предельно компактных управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий напряжением 330-500 кВ . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 47-53. ISSN 1857-0070.
13. ТЫРШУ, М.; ЗАЙЦЕВ, Д.; ГОЛУБ, Ирина. Энергоаудит как инструмент энергосбережения. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 73-79. ISSN 1857-0070.
14. ШИТ, М.; ИОЙШЕР, А.; АНДРОНАТИЙ, Николай; БУРЧИУ, В.И.; ШИТ, Б.М.. Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием теплового насоса с газовым приводом, часть II. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 86-97. ISSN 1857-0070.
15. ШИТ, М.; ИОЙШЕР, А.; ШИТ, Б.М.; CEBAN, David; ДОРОШЕНКО, Александр. Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием теплового насоса с газовым приводом, часть I . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 2(22), pp. 51-65. ISSN 1857-0070.
16. ШИТ, М.; ШИТ, Б.М.. Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, Часть II . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 78-86. ISSN 1857-0070.
2012
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BERZAN, Vladimir; BÎRLĂDEAN, Alexandru; TÎRŞU, Mihai. Metodologia proiectării generatorului asincron autoexcitabil. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 35-43. ISSN 1857-0070.
2. BERZAN, Vladimir; ŞIT, Mihail; TIMCENCO, Dmitrii; ŞVIDCENCO, Serghei; NICONOROVA, Iulia; COTRUŢĂ, Alexandr. Sistemul autonom de alimentare cu căldură al consumatorilor cu inerţie termică, care se diferă semnificativ. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 64-77. ISSN 1857-0070.
3. CALININ, Lev; ZAIŢEV, Dmitrii; TÎRŞU, Mihai; GOLUB, Irina. Variante de dezvoltare a reţelei de transport a Moldovei la funcţionarea în paralel cu sistemul energetic al Ucrainei. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 24-34. ISSN 1857-0070.
4. COLESNIC, Igor; CROITORU, Gheorghe; RUSU, Ion. Studiul poceselor de degradare a stîlpilor din beton armat precomprimat pentru liniile electrice aeriene . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 44-56. ISSN 1857-0070.
5. JUICOV, V.; SPIVAC, V.; TIRSU, Mihai; TERESHCHENKO, T.; IAMNENKO, J.; BEZHENAR, V.. Multilevel converters for microwelding based on m-ary system . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 3(20), pp. 8-11. ISSN 1857-0070.
6. POSTOLATI, Vitali; BÎCOVA, Elena; ŢARANU, M.. Analiza impactului subîncărcării CET-urilor asupra consumului eficient de resurse energetice în Republica Moldova. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 1-23. ISSN 1857-0070.
7. TIMOFTE, Natalia. Evoluţia modului de stabilire a preţului la gazele naturale în spaţiul european, în contextul semnării noului contract de aprovizionare cu gaze a Republicii Moldova . In: Economica. 2012, nr. 1(79), pp. 29-40. ISSN 1810-9136.
8. TIMOFTE, Natalia; TIMUŞ, Angela. Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova. In: Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, pp. 98-108. ISSN 1857-4130.
9. КАЛИНИН, Л.П.; ЗАЙЦЕВ, Д.; ТЫРШУ, М.; ГОЛУБ, Ирина. Влияние межсистемных связей 110 КВ на уровень потерь активной мощности в энергосистеме Молдовы . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 2(19), pp. 24-32. ISSN 1857-0070.
10. ОЛЕЩУК, В.И.; PRUDEAK, Roman; SIZOV, Alexandr. Нестандартные режимы функционирования шестифазных асимметричных преобразовательных систем с синхронной модуляцией . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 2(19), pp. 1-15. ISSN 1857-0070.
11. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.. Анализ эффективности источников электрической и тепловой энергии с учетом удельных расходов топлива . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 3(20), pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
12. ШИТ, М.; ИОЙШЕР, А.; ШИТ, Б.М.. Тепловой насос на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле для пастеризационно- охладительной установки молочных продуктов . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 2(19), pp. 42-56. ISSN 1857-0070.
13. ШИТ, М.; ШИТ, Б.М.. Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 3(20), pp. 48-57. ISSN 1857-0070.
Categoria C
1. CHIORSAC, Mihail. Proiectul promitheas. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2012, nr. 1(24), p. 101. ISSN 1857-0461.
Alte reviste
1. CROITORU, Gheorghe; COLESNIC, Igor. Studiul coroziunii armăturilor din fisurile construcţiilor din beton armat la interacţiunea cu medii lichide agresive. In: Buletinul INCERCOM. 2012, nr. 3, pp. 67-72. ISSN 1857-3762.
Articole în culegeri internaționale
1. TIRSHU, Mihai; BERZAN, Vladimir; BOGDAN, Olexandr; ORLOV, Anatolii. Energy-effective electrical converters of solar energy based on semiconductor nanomaterials and their use in lighting systems of premises. In: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - Proceedings of the 11th International Conference, TCSET'2012. 21-24 februarie 2012, Lviv - Slavske. Lviv - Slavske; Ukraine: National Technical University of Ukraine KPI, 2012, ISBN 9781467302838.
Articole în culegeri naționale
1. BURCIU, Vitalie; BURCIU, Andrei. Instalaţie eoliană de medie şi mare putere, pentru zone cu viteze mici de vînt. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
2. COMENDANT, Ion. Impactul promovării suselor eoliene asupra dezvoltării sistemului energetic naţional. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
3. GRECHANYUK, N.; CROITORU, Gheorghe; COLESNIC, Igor. Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
4. GRODEŢKI, Mihail. Решение оптимизационных задач в энергетике при большом числе ограничений типа равенства. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
5. OLESCHUK, Valentin; GRIVA, Giovanni; SIZOV, Alexandr. Multiphase power converters and electric drives with synchronized pulsewidth modulation. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
6. OLESCHUK, Valentin; SIZOV, Alexandr. Grid-connected photovoltaic systems with dual inverters with synchronized space-vector modulation. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
7. TIRSHU, Mihai; KALININ, Lev; BERZAN, Vladimir. Power electronic system based on IGBT transistors for phase shift installation. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
8. VAIȚ, D.; VLASIUK, A.; LAZEBNÂI, V.; SPIVAK, Victor; TÎRŞU, Mihai. Sistem intelectual de control şi dirijare cu schimbul de energie pentru sistemul automatizat de sudare prin arc electric. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
9. БЕРЗАН, Владимир; ТЫРШУ, М.; BÎRLĂDEAN, Alexandru. Самовозбуждающийся асинхронный генератор в двухфазном исполнении. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
10. БЫКОВА, Е.В.; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; ЧИНИК, Мария; ГРОДЕЦКИЙ, Михаил; КИРИЛЛОВА, Татьяна. Вычислительный комплекс для мониторинга и анализа энергетической безопбезопасности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
11. ГРОДЕЦКИЙ, Михаил; БЫКОВА, Е.В.. Прогнозирование индикаторов энергетической безопасности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,
12. КАЛИНИН, Л.П.; ЗАЙЦЕВ, Д.; ТЫРШУ, М.; ГОЛУБ, Ирина. Анализ использования ПГУ малой мощности для обеспечения потребителей электрической энергией РM. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012,