Research

Listă publicații (total: 437)

Publicații în Acces Deschis
2015
Articole în culegeri naționale
4. ENAKI, N.; KOROLI, Vlad; BAZGAN, Sergiu; NISTREANU, Andrei; PALISTRANT, Serghei; BOGOEV, D.; ŢURCAN, Marina; PASLARI, Tatiana R.; BOSHNEAGA, Y.; LAMBROPOULOS, N.; PATEL, S.; MASLOBROD, Sergey; MARINUCCI, M.; KWOK, C.; PANNESE, L.; ARNIANI, M.; TORRENTI, R.; KHRENNIKOV, A.; ŞCERBACOV, Victor; KUZNETSOV, Eugene; MOLDOVANU, Ion; MISIC, Octavian; ODOBESCU, Stela; LUPUŞOR, Adrian; CERNEI, Alexandru; VOVC, Victor; ARNAUT, Oleg; CIOBANU, Natalia; TUZLUCOV, Piotr; KERNBACH, S.; SORLI, Amrit Srecko; ANISIMOV, Vladimir. Quantum information processes in protein microtubules of brain neurons. In: Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Editia 3, 23-26 septembrie 2015, Chișinău. Springer, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7.
5. ERMURACHI, Iurie; ERMURACHI, Iurie. Convertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu (DC/DC). In: Inginerie agrară şi transport auto. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7.
6. FEDORCENCO, Grigorii. Estimarea securității energetice a regiunii. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,
7. IVAŞIN, Denis. Calculul regimului nesimetric în reţeaua trifazată. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,
8. MUNTEAN, V.; GORE, Natalia. Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV. In: Inginerie agrară şi transport auto. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7.
9. POSTORONCA, Sveatoslav; VIERU, Dmitrii. Calcularea regimului tranzitoriu în circuitul cu sarcini distribuite de tip RL şi RC. In: Inginerie agrară şi transport auto. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7.
10. SPIVAK, Victor; VLASIUK, A.; TIRSHU, Mihai. The generalization of scientific and educational materials on nanoelectronics. In: Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Editia 3, 23-26 septembrie 2015, Chișinău. Springer, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7.
11. TATIAN, Ivan. Procedeul generalizat de calcul al regimului în reţeleii cu sarcini şi surse de generare distribuite. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,
12. TIMOFTE, Natalia. Regiunea de dezvoltare nord în cadrul pieţei energetice a Pepublicii Moldova. In: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective. Ediția 1, 25-26 septembrie 2015, Bălți. Balti, Republic of Moldova: Tipogr. „Indigou Color”, 2015, ISBN 978-9975-3054-5-7.
13. TINTIUC, Iurie. Particularităţi privind funcţionarea reţelelor electrice de distribuţie de joasă tensiune. In: Inginerie agrară şi transport auto. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7.
14. VIERU, Dmitrii. Particularitățile racordării surselor regenerabile distribuite la rețeaua electrică de joasă tensiune. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,
15. КАЛОШИН, Данила. Согласование параметрическего регулятор мощности с линией электропередач. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,
16. СКЛЯР, Петр; БЕРЗАН, Владимир; LĂCUSTĂ, Ion. Биотепловые установки для фермерских хозяйств: разработка и расчет. In: Zootehnie şi biotehnologii . Vol. 44, 25 septembrie 2015, Chișinău. CHIȘINĂU: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, ISBN 978-9975-64-125-8.
17. ТУРТУРИКА, Н. Теоретические основы методики расчета сложных видов повреждений на многоцепных линиях электропередачи. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,
2014
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BERZAN, Vladimir. Calculation of three-phase circuit with arbitrary number of loads. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 30-37. ISSN 1857-0070.
2. BERZAN, Vladimir; RIMSCHI, Valentin; PAŢIUC, Vladimir; TÎRŞU, Mihai. Puterea reactivă în liniile electrice . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 3(26), pp. 1-14. ISSN 1857-0070.
3. BOŞNEAGA, Valeriu; SUSLOV, Victor. Investigation of asymetric modes of three-phase three legs phase shifting transformer with connection in delta and two additional windings. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
4. ERMURAŢCHII, Vladimir; ГPИЦАЙ, М.А.. Метод расчёта нестационарного температурного поля в накопителях тепловой энергии со слоевой насадкой . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 1(24), pp. 99-111. ISSN 1857-0070.
5. PATSYUK, Vladimir. Finite volume method for calculation of electrostatic field in three-dimensional sphere with cubic cavity . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 8-21. ISSN 1857-0070.
6. ZAITSEV, Dmitrii; GOLUB, Irina; KALININ, Lev; TIRSHU, Mihai. Operational regimes of Moldavian power system under development of network interconnections. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 22-29. ISSN 1857-0070.
7. ŞIT, Mikhail; ŞIT, Boris. Unitate de alimentare cu energie pentru sere industriale. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 3(26), pp. 15-21. ISSN 1857-0070.
8. ŞIT, Mikhail; ŞIT, Boris; BURCIU, Vitalie; IOIŞER, Anatolii. Heat pump gas cooler control using criterion of minimum of exergy losses. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 47-56. ISSN 1857-0070.
9. БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Исследование особых режимов трехфазных трехстержневых автотрансформаторов . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 1(24), pp. 41-50. ISSN 1857-0070.
10. КАЛИНИН, Л.П.; ГОЛУБ, Ирина; ЗАЙЦЕВ, Д.; ТЫРШУ, М.. Моделирование характеристик двухтрансформаторного фазорегулирующего устройства . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 1(24), pp. 51-62. ISSN 1857-0070.
11. ОЛЕЩУК, В.И.; ERMURAŢCHII, Vladimir. Преобразовательная система транспортного электропривода повышенной мощности с алгоритмами синхронной модуляции. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 1(24), pp. 26-40. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. OLESCHUK, Valentin; ERMURATSKII, Vladimir. Algorithms of synchronous vector modulation for hybrid multi-converter six-phase system. In: Microelectronics and Computer ScienceThe 8th International Conference. Ediția 8, 22-25 octombrie 2014, Chisinau. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014, ISBN 978-9975-45-329-5..
2013
Articole din reviste naționale
Categoria C
1. COMENDANT, Ion. Studiu de caz ”Impactul promovării surselor eoliene asupra dezvoltării sistemului energetic în Republica Moldova”. In: Mediul Ambiant . 2013, nr. 1(67), pp. 37-45. ISSN 1810-9551.
Categoria B
1. OLESCHUK, Valentin; SIZOV, Alexandr. Synchronous PWM control of symmetrical dual threephase drive in the overmodulation zone . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 19-27. ISSN 1857-0070.
2. TIMOFTE, Natalia. Gazoductul Iaşi-Ungheni şi importanţa acestuia pentru Republica Moldova . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2013, nr. 4(31), pp. 17-31. ISSN 1857-0461.
3. БОШНЯГА, В.A. ; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; СУСЛОВ, В.М.; KLINDUHOV, A.. Моделирование перенапряжений в кабельной распределительной сети 10 кв при однофазных дуговых замыканиях на землю . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 28-46. ISSN 1857-0070.
4. БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Исследование несимметричных режимов трехфазных трехстержневых трансформаторов со схемой соединения обмоток „В зигзаг” . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 39-46. ISSN 1857-0070.
5. БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Моделирование трехфазных трансформаторных устройств с трехстержневым магнитопроводом для инженерных расчетов несимметричных режимов при различных схемах соединения обмоток . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 2(22), pp. 38-50. ISSN 1857-0070.
6. ЕРМУРАТСКИЙ, В.В.; ГPИЦАЙ, М.А.. Расчёт внутреннего теплового сопротивления рабочих тел аккумуляторов явного и скрытого тепла . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 98-107. ISSN 1857-0070.
7. ЗАЙЦЕВ, Д.; ГОЛУБ, Ирина; КАЛИНИН, Л.П.; ТЫРШУ, М.. Анализ вариантов развития генерирующих мощностей на территории Республики Молдова. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
8. ЗАЙЦЕВ, Д.; ГОЛУБ, Ирина; КАЛИНИН, Л.П.; ТЫРШУ, М.. Характеристика режима при реализации сценария интегрирования правобережной части энергосистемы Республики Молдова в ENTSO-E. . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 2(22), pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
9. ПАЦЮК, В.И.. Распределение потенциала в окресности опоры линии электропередачи . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 54-65. ISSN 1857-0070.
10. ПАЦЮК, В.И.; БЕРЗАН, Владимир; АНИСИМОВ, В.К.; CABAC, Serghei; ПОСТОРОНКЭ, Святослав. О некоторых особенностях режима передачи активной мощности по электрической линии переменного тока. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 23-38. ISSN 1857-0070.
11. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; ГОЛУБ, Ирина. Моделирование переходных режимов молдавской энергосистемы по условиям статической устойчивости . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 1-4. ISSN 1857-0070.
12. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; СУСЛОВ, В.М.. Характеристики предельно компактных управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий напряжением 330-500 кВ . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 47-53. ISSN 1857-0070.
13. ТЫРШУ, М.; ЗАЙЦЕВ, Д.; ГОЛУБ, Ирина. Энергоаудит как инструмент энергосбережения. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 73-79. ISSN 1857-0070.
14. ШИТ, М.; ИОЙШЕР, А.; АНДРОНАТИЙ, Николай; БУРЧИУ, В.И.; ШИТ, Б.М.. Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием теплового насоса с газовым приводом, часть II. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 86-97. ISSN 1857-0070.
15. ШИТ, М.; ИОЙШЕР, А.; ШИТ, Б.М.; CEBAN, David; ДОРОШЕНКО, Александр. Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием теплового насоса с газовым приводом, часть I . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 2(22), pp. 51-65. ISSN 1857-0070.
16. ШИТ, М.; ШИТ, Б.М.. Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, Часть II . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 78-86. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. СКЛЯР, Петр; МЕЛЬНИК, Юрий; БЕРЗАН, Владимир. Конверсия отходов животноводства в условиях фермерских и крестьянских хозяйств. In: Inginerie agrară şi transport auto.Lucrări ştiinţifice. Vol.38, 12-13 noiembrie 2013, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul editorial UASM, 2013, ISBN 978-9975-64-125-8..
2012
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BERZAN, Vladimir; BÎRLĂDEAN, Alexandru; TÎRŞU, Mihai. Metodologia proiectării generatorului asincron autoexcitabil. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 35-43. ISSN 1857-0070.
2. BERZAN, Vladimir; ŞIT, Mikhail; TIMCENCO, Dmitrii; ŞVIDCENCO, Serghei; NICONOROVA, Iulia; COTRUŢĂ, Alexandr. Sistemul autonom de alimentare cu căldură al consumatorilor cu inerţie termică, care se diferă semnificativ. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 64-77. ISSN 1857-0070.
3. CALININ, Lev; ZAIŢEV, Dmitrii; TÎRŞU, Mihai; GOLUB, Irina. Variante de dezvoltare a reţelei de transport a Moldovei la funcţionarea în paralel cu sistemul energetic al Ucrainei. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 24-34. ISSN 1857-0070.
4. COLESNIC, Igor; CROITORU, Gheorghe; RUSU, Ion. Studiul poceselor de degradare a stîlpilor din beton armat precomprimat pentru liniile electrice aeriene . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 44-56. ISSN 1857-0070.
5. JUICOV, V.; SPIVAC, V.; TIRSU, Mihai; TERESHCHENKO, T.; IAMNENKO, J.; BEZHENAR, V.. Multilevel converters for microwelding based on m-ary system . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 3(20), pp. 8-11. ISSN 1857-0070.
6. POSTOLATI, Vitali; BÎCOVA, Elena; ŢARANU, M.. Analiza impactului subîncărcării CET-urilor asupra consumului eficient de resurse energetice în Republica Moldova. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 1-23. ISSN 1857-0070.