Research

Listă publicații (total: 414)

Publicații în Acces Deschis
2009
Articole din reviste naționale
Alte reviste
9. POSTOLATI, Vitali; BÎCOVA, Elena. Cercetarea regimurilor Sectorului de Sud al reţelelor electrice 110 kV la deconectarea LEA-400 kV CTE – Moldovenească – Vulcăneşti. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 3. ISSN 1857-0070.
10. POSTOLATI, Vitali; SUSLOV, Victor; GRODEŢKI, Mihail. Elaborarea modelului matematic al sistemului de încălzire a casei cu multe etaje. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 72-76. ISSN 1857-0070.
11. ZUBATÎI, A.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, М.. Повышение энергоэффективности централизованного теплоснабжения путем применения теплонасосных установок . In: Meridian Ingineresc. 2009, nr. 1, pp. 55-62. ISSN 1683-853X.
12. ŞIT, Boris. Modelarea conturului reglabil al agentului termic intermediar al instalaţiei cu pompă de căldură. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 51-63. ISSN 1857-0070.
13. ŞIT, Mihail; JURAVLIOV, Anatolii; ŞIT, Boris. Sistemul de reglare al diferenţei presiunilor de comprimare şi de aspiraţie ale compresorului al instalaţiei cu pompa de căldură. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 8. ISSN 1857-0070.
14. БУРЦЕВ, Сергей; BURCU, I.. Модель расчета распределения тепловой энергии, поставляемой ЦТС ТЭЦ между подключенными и частично отключенными потребителями, находящимися в одном здании . In: Meridian Ingineresc. 2009, nr. 1, pp. 50-54. ISSN 1683-853X.
15. МЕДВЕДЕВ, Леонтий. Леонтий Григорьевич Медведев. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 11. ISSN 1857-0070.
Categoria B
1. BALANUŢĂ, Anatol; ŞIT, Mihail; JURAVLIOV, Anatolii; ŞIT, Boris; TIMCENCO, Dmitrii; BURDO, Oleg; BEZBAKH, I.. Majorarea eficienţei energetice a proceselor tehnologice de producere a vinului prin utilizarea pompelor de căldură şi tuburilor de căldură. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 1-8. ISSN 1857-0070.
2. ERMURAŢCHII, Vladimir. Bazele metodice de determinare a capacităţii de trecere-absorbţie a captatorul solar cu absorbitor tubular polimeric pe baza rezultatelor experimentale. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 68-75. ISSN 1857-0070.
3. ERMURAŢCHII, Vladimir. Determinarea coeficientului de pierderi de căldură al colectorului de energie solară cu absorbitorul din ţevi polimerice. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 42-48. ISSN 1857-0070.
4. KAPRALOV, Anatoli. Acumulator cu apă a energiei solare. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 34-41. ISSN 1857-0070.
5. POSTORONCA, Sveatoslav; BÎRLĂDEAN, Alexandru; BERZAN, Vladimir; TIRŞU, Valentina; ERMURACHI, Iurie. Zonele de excitaţie capacitivă stabilă a maşinilor asincrone tipice în regim de generare . In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 7-17. ISSN 1857-0070.
6. TÎRŞU, Mihai. Moldova vizavi de experienţa poloniei în utilizarea surselor regenerabile de energie . In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 76-89. ISSN 1857-0070.
2008
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. BERZAN, Vladimir. Modelul matematic al elementului rezistiv din microfire a divizorului de tensiune înaltă . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-17. ISSN 1857-0070.
2. BERZAN, Vladimir; TÎRŞU, Mihai; POSTORONCA, Sveatoslav. Stabilizator de tensiune a generatorului asincron cu turaţii joase . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
3. BÎRLĂDEAN, Alexandru. Ветродвигатели для ветроэлектрических установок. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-4. ISSN 1857-0070.
4. CALININ, Lev; ZAIŢEV, Dmitrii; TÎRŞU, Mihai. Racordarea regulatorului parametric de putere cu linia de transport a energiei electrice. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
5. ERMURAŢCHII, Vladimir; KAPRALOV, Anatoli. Производительнось солнечных нагревателей воды ёмкостного типа с гибким полимерным абсорбером . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
6. MERENCO, Vadim. Modelul matematic “Linie electrică – Instalaţie eoliană” . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-4. ISSN 1857-0070.
7. OLEŞCIUC, Valentin; PRUDEAK, Roman; SIZOV, Alexandr; IAROŞENCO, Evghenii. Dual three-phase adjustable speed drive with synchronized space-vector modulation . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
8. POSTORONCA, Sveatoslav; BERZAN, Vladimir; ERMURACHI, Iurie. Analiza regimului de funcţionare a generatorului asincron cu autoecitaţie capacitivă . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-11. ISSN 1857-0070.
9. АНИСИМОВ, В.К.. Минимизация стоимости ветродвигателей с вертикальным ротором . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-8. ISSN 1857-0070.
10. АНИСИМОВ, В.К.. Особенности работы электрического генератора на нагрузку типа теплицы . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-5. ISSN 1857-0070.
11. БЫКОВА, Е.В.. Анализ структуры топливоснабжения и выбросов диоксида углерода в энергосекторе Молдовы с позиций энергетической безопасности. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
12. ЕРМУРАТСКИЙ, В.В.; ERMURAŢCHII, Vladimir; ERMURAŢCHII, Piotr. Уточнённая методика расчёта режимов работы солнечных нагревателей воды ёмкостного типа . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
13. ЕРМУРАТСКИЙ, В.В.; ERMURAŢCHII, Vladimir; ERMURAŢCHII, Piotr. Эффективность применения плоских рефлекторов в гелиоустановках . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
14. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, М.; КОЛПАКОВИЧ, Юлиан; COJOCARU, Dumitru; КЛЕЙМЕНОВ, Владимир. Высоковольтный резистивный делитель на базе литого микропровода в стеклянной изоляции на рабочие напряжения 6 – 24 кВ переменного тока промышленной частоты.. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-15. ISSN 1857-0070.
15. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, М.; ШИТ, Б.М.; ПОПОНОВА, Олга; ZUBATÎI, A.. Система регулирования газоохладителя теплонасосной установки в комбинированной системе теплоснабжения в широком диапазоне изменения тепловой нагрузки . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
16. ПАЦЮК, В.И.. Влияние распределенных и сосредоточенных параметров на режимы линий переменного напряжения . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-12. ISSN 1857-0070.
17. ПАЦЮК, В.И.. Как настроить четвертьволновую линию на полуволновой режим работы . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-10. ISSN 1857-0070.
18. ПАЦЮК, В.И.. Несинусоидальные напряжения при синусоидальном токе на входе разомкнутой линии с потерями . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-16. ISSN 1857-0070.
19. ПАЦЮК, В.И.. Разряд движущегося конденсатора на длинную линию. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-20. ISSN 1857-0070.
20. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; ТИМАШОВА, Л.В., ; ШАКАРЯН, Ю.Г.. Повышение пропускной способности и управляемости электропередач переменного тока . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-18. ISSN 1857-0070.
21. РИМСКИЙ, Валентин; БЕРЗАН, Владимир; ПАЦЮК, В.И.. Аварийные режимы в нагруженной полуволновой электропередаче . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-16. ISSN 1857-0070.
22. РИМСКИЙ, Валентин; БЕРЗАН, Владимир; ПАЦЮК, В.И.. Численное моделирование переходных и установившихся процессов в электрических цепях с переменными параметрами . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-14. ISSN 1857-0070.
23. РИМСКИЙ, Валентин; БЕРЗАН, Владимир; ПАЦЮК, В.И.; КАРЧЕВА, Наталия; ANDROS, Irina. Потери активной мощности в длинных линиях при согласованных, предельных и аварийных режимах. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-16. ISSN 1857-0070.
24. ТЫРШУ, М.; КОНСТАНТИНОВ, Н; UZUN, Mihail. Комплексная биоэнергетическая установка. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-8. ISSN 1857-0070.
25. ШИТ, Б.М.; ШИТ, М.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.. Повышение энергетической эффективности теплонасосной установки на диоксиде углерода в системе комбинированного теплоснабжения за счет оптимизации ее системы управления . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-8. ISSN 1857-0070.
26. ШИТ, М.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, Б.М.. Определение динамических характеристик газоохладителя теплового насоса на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-10. ISSN 1857-0070.
Fără categorie
1. POSTOLATI, Vitali; CANŢER, Valeriu. Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 1-2(9), p. 117. ISSN 1857-0461.
2. ПИЩЕНКО, Марина; ROTARU, Anatol. Оценка качества научной деятельности. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Exacte şi Economice. 2008, nr. 8(18), pp. 139-144. ISSN 1857-2073.
2007
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. COMENDANT, Ion; SULA, Andrei; ROBU, Sergiu; DUPLEVA (PREPELIŢA), Iulia. Dezvoltarea surselor de energie electrică în Republica Moldova inclusiv cu posibila participare a centralei nucleare. In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 2, pp. 1-25. ISSN 1857-0070.
2. JURAVLIOV, Anatolii; ŞIT, Mihail; ZUBATÎI, A.; POPONOVA, Olga; ŞIT, Boris; TIMCENCO, Dmitrii. Contribuţii privind utilizarea pompelor de căldură la CET. In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 1, pp. 1-5. ISSN 1857-0070.
3. БЫКОВА, Е.В.. Анализ тенденций изменения индикаторов энергетической безопасности Молдовы за 1990-2005 . In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
4. БЫКОВА, Е.В.; ЦАРАНУ, Мариус; БУРЦЕВ, Сергей. Летучие выбросы от энергетического сектора Республики Молдовы. In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 2, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
5. СУСЛОВ, В.М.; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Минимизация неравномерности загрузки цепей управляемой самокомпенсирующейся воздушной линии (УСВЛ) . In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 2, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
6. ШИТ, Б.М.. Динамическая модель «Потребление электроэнергии – ВВП» для Республики Молдова . In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 1, pp. 1-8. ISSN 1857-0070.
Fără categorie
1. ERHAN, Fiodor; VILCOV, Iurie; POPESCU, Victor; LUKIANENCO, Elena. Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic . In: Ştiinţa Agricolă. 2007, nr. 1, pp. 64-67. ISSN 1857-0003.
Articole în culegeri naționale
1. DUCA, Gheorghe; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.. Анализ состояния энергетической безопасности Республики Молдова. In: Управляемые электропередачи Лаборатория управляемых электропередач 35 лет (1972 – 2007). 1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 2007, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2007, ISBN 978-9975-62-194-6.
2. БУРЦЕВ, Сергей. Возможности применения когенерационных установок на базе поршневых и турбоагрегатов, возможности комбинирования их мощности при условии использования различных видов ископаемого и возобновляемого топлива в целях снижения экономических рисков. In: Управляемые электропередачи Лаборатория управляемых электропередач 35 лет (1972 – 2007). 1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 2007, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2007, ISBN 978-9975-62-194-6.