Research

Listă publicații (total: 437)

Publicații în Acces Deschis
2011
Articole din reviste naționale
Categoria C
1. TIMOFTE, Natalia. Repubica Moldova în cadrul securităţii europene de aprovizionare cu gaze naturale. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2011, nr. 3(22), pp. 54-60. ISSN 1857-0461.
2010
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BÎRLĂDEAN, Alexandru. Асинхронная машина с массивным ферромагнитным ротором и конденсаторным возбуждением . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 1(12), pp. 41-45. ISSN 1857-0070.
2. COMENDANT, Ion; ROBU, Sergiu. Gradul de reducere a gazelor cu efect de seră in scenariile de dezvoltare a surselor de energie electrică ale RM . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 1(12), pp. 46-62. ISSN 1857-0070.
3. OLEŞCIUC, Valentin. Properties and peculiarities of space-vector-based synchronized modulation for power electronic converters . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 81-89. ISSN 1857-0070.
4. PATSYUK, Vladimir; RYBACOVA, Galina. The solution of the cable equations by means of finite difference time domain method . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 1(12), pp. 16-21. ISSN 1857-0070.
5. ROBU, Sergiu; BYCOVA, Elena V.; SIAKKIS, Philip; GIANNAKIDIS, George. Markal application for analysis of energy efficiency in economic activities of the Republic of Moldova and feasible use of renewable energy sources . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 90-103. ISSN 1857-0070.
6. TÎRŞU, Mihai. Energetica este sau nu o problemă mondială?. In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 104-105. ISSN 1857-0070.
7. ZAIŢEV, Dmitrii; TÎRŞU, Mihai; GOLUB, Irina; GORE, Natalia. Controlled intersystem communication. In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 3(14), pp. 10-17. ISSN 1857-0070.
8. ŞIT, Boris. Calculul ejectorului bifazic al pompei de căldură pe dioxid de carbon . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 3(14), pp. 62-70. ISSN 1857-0070.
9. БЕРЗАН, Владимир; ПАЦЮК, В.И.; РИМСКИЙ, Валентин; ТЫРШУ, М.; NICULIN, Andrei; ŞELEAGHIN, Vladimir; NICULIN, Andrei; BERNACKIY, A.. Компенсация реактивной мощности тяговой сети электрифицированного железнодорожного транспорта . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 19-34. ISSN 1857-0070.
10. БЫКОВА, Е.В.. Вычислительный комплекс и моделирование угроз энергетической безопасности Молдовы при отключении межсистемных связей. In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 3(14), pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
11. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; СУСЛОВ, В.М.; ШАКАРЯН, Ю.Г.; ТИМАШОВА, Л.В., ; КАРЕВА, С.Н.. Методические подходы к выбору вариантов линий электропередачи нового поколения на примере ВЛ-220 кВ . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 1-18. ISSN 1857-0070.
12. ШИТ, Б.М.. Расчет двухфазного эжектора для теплового насоса на диоксиде углерода. In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 3(14), pp. 62-70. ISSN 1857-0070.
13. ШИТ, М.; BALANUŢĂ, Anatol; ШИТ, Б.М.. Промышленная теплонасосная установка на диоксиде углерода с испарителями, работающими на различных температурных уровнях и при переменной нагрузке . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 47-58. ISSN 1857-0070.
2009
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. AXENTI, P; ГРОДЕЦКИЙ, Михаил; СУСЛОВ, В.М.. Распределение оплаты за тепло централизованного отопления при отключении от него части квартир . In: Meridian Ingineresc. 2009, nr. 1, pp. 47-49. ISSN 1683-853X.
2. BERZAN, Vladimir; RIMSCHI, Valentin; PAŢIUC, Vladimir; UZUN, Mihail. Transportul energiei electrice prin liniile lungi. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 21-29. ISSN 1857-0070.
3. BERZAN, Vladimir; TÎRŞU, Mihai; BÎRLĂDEAN, Alexandru. Generator asincron bifazat cu excitare capacitivă. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 4. ISSN 1857-0070.
4. COMENDANT, Ion. Impactul tarifelor zonale în sistemul energetic naţional Zonal Tariff Impact in the National Energy System . In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 13-20. ISSN 1857-0070.
5. ERMURAŢCHII, Vladimir; POSTOLATI, Vitali; COPTIUC, E. Perspective de utilizare a încălzitoarelor solare de apa menajeră in Republica Moldova. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 64-71. ISSN 1857-0070.
6. JURAVLIOV, Anatolii. Anatol Juravliov – 60 ani. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 10. ISSN 1857-0070.
7. PATIUC, Valentin. Diminuarea pierderilor în liniile de transport ale energiei electrice de curent alternativ la mers în gol în procesul de transmitere a puterii naturale cu ajutorul reactorilor shunt şi a surselor de putere reactivă. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 9. ISSN 1857-0070.
8. POSTOLATI, Vitali. Actualitatea perfecţionării politicii tarifare în energetică şi în sectoarele economice adiacente. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 2. ISSN 1857-0070.
9. POSTOLATI, Vitali; BÎCOVA, Elena. Cercetarea regimurilor Sectorului de Sud al reţelelor electrice 110 kV la deconectarea LEA-400 kV CTE – Moldovenească – Vulcăneşti. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 3. ISSN 1857-0070.
10. POSTOLATI, Vitali; SUSLOV, Victor; GRODEŢKI, Mihail. Elaborarea modelului matematic al sistemului de încălzire a casei cu multe etaje. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 72-76. ISSN 1857-0070.
11. ZUBATÎI, A.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, М.. Повышение энергоэффективности централизованного теплоснабжения путем применения теплонасосных установок . In: Meridian Ingineresc. 2009, nr. 1, pp. 55-62. ISSN 1683-853X.
12. ŞIT, Boris. Modelarea conturului reglabil al agentului termic intermediar al instalaţiei cu pompă de căldură. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 51-63. ISSN 1857-0070.
13. ŞIT, Mikhail; JURAVLIOV, Anatolii; ŞIT, Boris. Sistemul de reglare al diferenţei presiunilor de comprimare şi de aspiraţie ale compresorului al instalaţiei cu pompa de căldură. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 8. ISSN 1857-0070.
14. БУРЦЕВ, Сергей; BURCU, I.. Модель расчета распределения тепловой энергии, поставляемой ЦТС ТЭЦ между подключенными и частично отключенными потребителями, находящимися в одном здании . In: Meridian Ingineresc. 2009, nr. 1, pp. 50-54. ISSN 1683-853X.
15. МЕДВЕДЕВ, Леонтий. Леонтий Григорьевич Медведев. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 11. ISSN 1857-0070.
Categoria B
1. BALANUŢĂ, Anatol; ŞIT, Mikhail; JURAVLIOV, Anatolii; ŞIT, Boris; TIMCENCO, Dmitrii; BURDO, Oleg; BEZBAKH, I.. Majorarea eficienţei energetice a proceselor tehnologice de producere a vinului prin utilizarea pompelor de căldură şi tuburilor de căldură. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 1-8. ISSN 1857-0070.
2. ERMURAŢCHII, Vladimir. Bazele metodice de determinare a capacităţii de trecere-absorbţie a captatorul solar cu absorbitor tubular polimeric pe baza rezultatelor experimentale. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 68-75. ISSN 1857-0070.
3. ERMURAŢCHII, Vladimir. Determinarea coeficientului de pierderi de căldură al colectorului de energie solară cu absorbitorul din ţevi polimerice. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 42-48. ISSN 1857-0070.
4. KAPRALOV, Anatoli. Acumulator cu apă a energiei solare. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 34-41. ISSN 1857-0070.
5. POSTORONCA, Sveatoslav; BÎRLĂDEAN, Alexandru; BERZAN, Vladimir; TIRŞU, Valentina; ERMURACHI, Iurie. Zonele de excitaţie capacitivă stabilă a maşinilor asincrone tipice în regim de generare . In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 7-17. ISSN 1857-0070.
6. TÎRŞU, Mihai. Moldova vizavi de experienţa poloniei în utilizarea surselor regenerabile de energie . In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 76-89. ISSN 1857-0070.
2008
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. BERZAN, Vladimir. Modelul matematic al elementului rezistiv din microfire a divizorului de tensiune înaltă . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-17. ISSN 1857-0070.
2. BERZAN, Vladimir; TÎRŞU, Mihai; POSTORONCA, Sveatoslav. Stabilizator de tensiune a generatorului asincron cu turaţii joase . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
3. BÎRLĂDEAN, Alexandru. Ветродвигатели для ветроэлектрических установок. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-4. ISSN 1857-0070.
4. CALININ, Lev; ZAIŢEV, Dmitrii; TÎRŞU, Mihai. Racordarea regulatorului parametric de putere cu linia de transport a energiei electrice. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
5. ERMURAŢCHII, Vladimir; KAPRALOV, Anatoli. Производительнось солнечных нагревателей воды ёмкостного типа с гибким полимерным абсорбером . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
6. MERENCO, Vadim. Modelul matematic “Linie electrică – Instalaţie eoliană” . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-4. ISSN 1857-0070.
7. OLEŞCIUC, Valentin; PRUDEAK, Roman; SIZOV, Alexandr; IAROŞENCO, Evghenii. Dual three-phase adjustable speed drive with synchronized space-vector modulation . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
8. POSTORONCA, Sveatoslav; BERZAN, Vladimir; ERMURACHI, Iurie. Analiza regimului de funcţionare a generatorului asincron cu autoecitaţie capacitivă . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-11. ISSN 1857-0070.
9. АНИСИМОВ, В.К.. Минимизация стоимости ветродвигателей с вертикальным ротором . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-8. ISSN 1857-0070.
10. АНИСИМОВ, В.К.. Особенности работы электрического генератора на нагрузку типа теплицы . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-5. ISSN 1857-0070.
11. БЫКОВА, Е.В.. Анализ структуры топливоснабжения и выбросов диоксида углерода в энергосекторе Молдовы с позиций энергетической безопасности. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
12. ЕРМУРАТСКИЙ, В.В.; ERMURAŢCHII, Vladimir; ERMURAŢCHII, Piotr. Уточнённая методика расчёта режимов работы солнечных нагревателей воды ёмкостного типа . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
13. ЕРМУРАТСКИЙ, В.В.; ERMURAŢCHII, Vladimir; ERMURAŢCHII, Piotr. Эффективность применения плоских рефлекторов в гелиоустановках . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
14. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, М.; КОЛПАКОВИЧ, Юлиан; COJOCARU, Dumitru; КЛЕЙМЕНОВ, Владимир. Высоковольтный резистивный делитель на базе литого микропровода в стеклянной изоляции на рабочие напряжения 6 – 24 кВ переменного тока промышленной частоты.. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-15. ISSN 1857-0070.
15. ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, М.; ШИТ, Б.М.; ПОПОНОВА, Олга; ZUBATÎI, A.. Система регулирования газоохладителя теплонасосной установки в комбинированной системе теплоснабжения в широком диапазоне изменения тепловой нагрузки . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.