Media
Susţinere publică a tezei în cadrul SŞP ad-hoc
25.07.2023

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe inginerești, în  Seminarului Științific ad-hoc din cadrul Institutului de Energetică, aprobat prin decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, nr. 12 din 30.07.2021, cu tema: CERCETAREA IMPACTULUI CONSUMULUI ȘI GENERĂRII DISTRIBUITE ÎN REȚELELE DE JOASĂ TENSIUNE ASUPRA CALITĂȚII ENERGIEI ELECTRICE”, Specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”.

 

Autor: Dmitrii VIERU

Conducător științific:

Vladimir BERZAN

, prof. universitar, doctor habilitat în științe tehnice.

 

Consultant științific: Dmitrii ZAIȚEV, dr. științe tehnice, conf. cercetător

Data susținerii: 30 August 2023.

Ora: 10.00.

Adresa: str. Academiei 5, mun. Chișinău, MD-2028, Republica Moldova, sala de ședinte a Institutului de energetica (biroul 434).

Categorie: