Media
Acordul trilateral de colaborare între Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Institutul de Energetică (IE)
13.08.2021

În avalanșa dezideratelor lansate în societatea modernă, atunci când lumea întreagă este focusată pe creșterea standardelor de viață și activitate, performanțe noi în ramuri și domenii, stabilirea unor legături sinergice și dezvoltarea unor limbaje de conlucrare pe înțelesul tuturor părților interesate implicate, acordurile de colaborare capătă o nouă semnificație. Conceptul de dezvoltare a rețelelor având obiective comune și-au demonstrat deja bine oportunitățile în sensul obținerii plus valorilor. În sfera științelor inginerești și tehnologice un loc aparte este rezervat, și o conotație distinctă este atribuită conformării produsului intelectual elaborat la rigorile de calitate, posibil de realizat prin alinierea la norme și standarde, utilizând seturi complexe de evaluări metrologice și abordând în același mod calitatea serviciilor prin introducerea standardelor de management. Beneficiari ai rezultatelor obținute pe această dimensiune sunt în primul rând consumatorii, bucurându-se de produse și servicii de calitate, și nu mai puțin - producătorii, prin conștientizarea avantajelor aplicării cadrului de standarde la dezvoltarea propriei afaceri.

Acordul trilateral de colaborare semnat la 13 august 2021 între Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Institutul de Energetică (IE) prevede transpunerea unor agende comune întru dezvoltarea viziunii reprezentanților entităților menționate, ce ține de îmbinarea contextului de creativitate tehnică, elaborări în cercetare și inovare și a normelor de reglementări stabilite la nivel internațional și național, facilitând integrarea economică, cu beneficii pentru sporirea competitivității sectorului real național în pas cu dezvoltarea întregii societăți.

Categorie:
Cuvinte-cheie: