Media
Analiza decalajului între obiectivele de performanță ale Ghidului cadru pentru standardele de eficiență energetică în clădiri și eficiența energetică actuală a clădirilor din Moldova
10.06.2021

Republica Moldova, cu sprijinul CEE-ONU, a elaborat un studiu privind analiza decalajelor între obiectivele de performanță ale Ghidului cadru pentru standardele de eficiență energetică în clădiri și implementarea actuală a eficienței energetice în clădirile din Moldova.

Ghidul cadru CEE-ONU pentru standardele de eficiență energetică în clădiri sunt „punctele de referință” în evaluarea situației privind standardele actuale de eficiență energetică și implementarea acestora.

Studiul include analiza (i) politicilor existente de eficiență energetică, cum ar fi legislația-cadru pentru elaborarea și implementarea standardelor de eficiență energetică în clădiri, cu accent pe codurile energetice ale clădirilor; introducerea și implementarea măsurilor de certificare a performanței energetice și de stabilire a prețurilor la energie; promovarea ESCO; programe de conștientizare și inițiative pentru promovarea eficienței energetice; (ii) implementarea standardelor de eficiență energetică în clădirile noi și existente, existența mecanismelor de conformitate de aplicare, capacitatea instituțională și eficacitatea politicilor existente de eficiență energetică.

Studiul prezintă concluziile de conformitate a standardelor existente de eficiență energetică cu Ghidul cadru a CEE-ONU pentru standardele de eficiență energetică în clădiri; identifică barierele care afectează realizarea efectivă a potențialului politicilor de eficiență energetică; și oferă recomandări pentru a ajuta la remedierea lacunelor existente. Studiul este disponibil pe:

Gap analysis between the performance objectives of the Framework Guidelines for Energy Efficiency Standards in Buildings and implementation of current building energy efficiency standards in the Republic of Moldova (unece.org)

 

Rezultatele au fost utilizate de CEE-ONU pentru a efectua un studiu regional privind analiza decalajelor dintre obiectivele de performanță stabilite în Ghidul-cadru pentru standardele de eficiență energetică în clădiri și standardele actuale de eficiență energetică și punerea lor în aplicare în țările din Europa de Sud-Est și Est. Caucaz, Asia Centrală și în Federația Rusă.

Study_on_Gap_Analysis_07.06.2021.pdf (unece.org)

 

Rezultatele au fost discutate la un atelier internațional on-line comun UNECE-PNUD privind „Standardele de eficiență energetică în clădiri și punerea lor în aplicare în regiunea CEE” care a avut loc la 9 aprilie 2021. Link-ul către prezentări este:

Online Workshop on Energy Efficiency Standards in Buildings and their Implementation in the UNECE region | UNECE

 

Institutul de Energetică este o instituție de cercetare cu colaboratorii de calificare superioară care asigură cunoștințele necesare pentru suport la elaborarea de documente de politici de energie și mediu. Colaboratorii Institutului participă activ la acordarea sprijinului necesar pentru elaborarea de studii naționale și internaționale.

Categorie:
Cuvinte-cheie: