Media
Cooperare internaţională
04.11.2021

La 3 noiembrie 2021 în incinta Institutului de Energetică a avut loc o sesiune de discuții axate pe stabilirea relațiilor de colaborare cu Institutul pentru Infrastructură, Mediu și Inovare (IMIEU), cu locația în Țările de Jos și în Belgia. La întrevedere a participat administrația Institutului de Energetică, reprezentanți din laboratoare și un partener local, iar din partea Institutului IMIEU a fost prezent Directorul Dl Frank Neumann, persoană cu cunoștințe vaste, experiență bogată și activitate prodigioasă în domeniile ce țin de energie, apă, aer, adaptare la schimbările climatice și sustenabilitate în dezvoltarea infrastructurii, toate sub aspecte de cercetare și inovare. Cooperarea în context european în cadrul proiectelor de cercetare și inovare și-a demonstrat deja contribuția sa în dezvoltarea social-economică a țărilor participante, implicate în asemenea activități. În rezultatul discuţiilor s-a convenit încheierea unui Acord de colaborare.

Categorie:
Cuvinte-cheie: