Structura

Laboratorul Echipament electroenergetic și electronică de putere

Direcții de cercetare științifică

Laboratorul EEEP a fost creat în 2010, ca rezultat al optimizării structurii Institutului de Energetică al AŞM, iniţial având denumirea de „electrofizica şi tehnica tensiunilor înalte” (LETTÎ) creat în 1982

Începând cu a.2004, laboratorul se ocupă de cercetări în direcţia elaborării şi modelării FACTS-controlerelor predestinate pentru dirijarea cu fluxurile de putere activă şi reactivă în reţelele de transport a sistemelor electrice.

Din 2010 laboratorul se axează pe cercetări, ce ţin de elaborarea şi modelarea instalaţiilor performante de dirijare cu regimul de funcţionare a sistemului energetic, de elaborarea scenariilor de dezvoltare atât a reţelelor electrice de transport, cât şi a surselor noi de generare, în vederea creării condiţiilor de funcţionare în paralel cu sistemele energetice vecine, de elaborarea legilor de dirijare rapidă cu regimul solicitat de funcţionare al IRDF, de elaborarea soluţiilor tehnice performante de convertizare eficientă a energiei surselor renovabile, de elaborarea convertoarelor de tensiune şi curent.

În prezent, principalul domeniu de cercetare științifică al laboratorului are ca scop dezvoltarea și cercetarea de noi soluții tehnice bazate pe FACTS - tehnologii care cresc gradul de dirijare și fiabilitatea rețelelor de transport și distribuție ale sistemului energetic, în concordanță cu strategiile de dezvoltare SmartGrid în sectorul energetic și cu caracteristici tehnice și economice îmbunătățite.

Date de contact

Adresa:

Laboratorul Echipament electroenergetic și electronică de putere 

Institutul de Energetică

str. Academiei 5, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova

Tel. (373-22) 73-81-24

E-mail: [email protected]

Componența laboratorului
Publicații
Proiecte
Nr Numele colaboratorului Grad ştiinţific şi postul ocupat
1 Zaițev Dmitrii dr., șef laborator
2 Tîrșu Mihai cercetător științific coordonator 
3 Uzun Mihail cercetător științific
4 Colesnic Igori cercetător științific 
5 Golub Irina cercetător științific
6 Caloșin Danila cercetător științific
7 Speian Aurel cercetător științific stagiar
8 Martnos Ion cercetător științific stagiar
9 Galbură Victor cercetător științific stagiar
10 Donțu Ion cercetător științific stagiar
11 Nour Viorel inginer energetician
12 Nicoară Elena inginer electrician

 

 

Naționale

  1. 20.80009.7007.18 Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în Moldova (SINERGIE)/ 2020-202
  2. Studiu de analiză a regimurilor termice existente de funcţionare a SACET mun. Chişinău/ 2018-2019
  3. 15.817.03.02A  Elaborarea şi argumentarea soluţiilor şi mijloacelor tehnice inovative întru eficientizarea domeniului asigurării cu energie / 2015-2019
  4. Studiul privind barierele și oportunitățile de dezvoltare a SACET în mun. Bălți / S.A. CET-Nord/ 2019
  5. Proiect "Instruirea personalului iinstituției financiare TLF (Total Leasing Finance) şi servicii de audit energetic“/ Finanţat de BEI/ 2015-2016

Bilaterale

  1. Cercetarea şi promovarea generării de eficienţă înaltă prin trigenerare utilizând energia solară pentru obţinerea energiei electrice, căldură şi frig şi procurarea echipamentului / 2020-2021 / Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră / Instrumentului European de Vecinătate
  2. 16.80013.5807.12/Ro. Soluţii de Extindere a cotei de integrare a Surselor de Energie Regenerabilă CONectate la reţeaua electrica (ESERCON) / 2016-2018
  3. 17.80013.5807.06/Ua. Controlul fluxului de putere activă și reactivă în rețelele electrice de distribuție ale orașelor bazate pe conceptul de Smart-Grid folosind transformatoare cu rapel comutabile după faze (CONFLUX) / 2017-2018

Internaționale

  1. H2020 731264 Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy (SHAPE-ENERGY) / 2017-2019 / Centrul de Cercetări Energetice din Bazinul mării negre (BSERC)
  2. Evaluarea opţiunilor de generare locală a energiei electrice / 2019-2020/ WorleyParsons prin intermediul USAID