Structura

Laboratorul Eficiență energetică și surse de energie regenerabilă

Direcții de cercetare științifică

Laboratorul Eficiență energetică și surse de energie regenerabilă (LEESER) a fost fondat în anul 2010 în baza comasării a două laboratoare, şi anume: „Surse netradiţionale de energie” fondat în 1994 şi  „Energetică generală”.

În activitatea sa LEESER se ghidează de statutul institutului și prevederile legislative în domeniul cercetării, eficienței energeticii și a surselor regenerabile de energie.

Activitățile de bază ale LEESER includ: 

 • analiza sistematică a eficienței surselor energetice tradiționale cunoscute şi a celor regenerabile, luând în considerare caracteristicile regionale ale consumului de energie şi impactul acestora asupra mediului;
 • elaborarea diverselor programe de dezvoltare strategică a complexului energetic al Republicii Moldova;
 • elaborarea soluțiilor Tehnice, Ecologice și Inovative în sectorul EE și SER;
 • elaborarea modelelor de calcul a ponderii eSER în balanța energetică a țării;
 • analiza surselor intermitente de energie și aportul acestora la acoperirea deficitului de energie pentru sectorul clădirilor;
 • impactul surselor regenerabile de energie asupra tarifelor la energia electrică și cea termică;
 • elaborarea studiilor de fezabilitate tehnică și economică a unor proiecte investiționale în domeniul EE și SER;
 • elaborarea, fabricarea şi testarea mostrelor de laborator a dispozitivelor, bazate pe soluţii inovative de transformare şi utilizare a energiei regenerabile (solară şi eoliană, etc);
 • participarea la elaborarea şi avizarea cadrului legislativ național în domeniul EE și SER;
 • elaborarea notelor de concept și participarea la diverse concursuri național și internaționale de finanțare a proiectelor în domeniul EE și SER; 
 • elaborarea programelor de instruire și formare continuă a specialiștilor. 
Date de contact

Adresa:

Laboratorul Eficiență energetică și surse de energie regenerabilă

Institutul de Energetică 
str. Academiei, 5, MD2028, or. Chişinău, Republica Moldova

Mob: 0 795 11 744

E-mail: [email protected]

Componența laboratorului
Publicații
Proiecte
Nr Numele colaboratorului Grad ştiinţific şi postul ocupat
1 Lupu Mihail șef laborator
2 Comendant Ion dr., cercetător științific coordonator
3 Soloviov Nicolae cercetător științific coordonator
4 Șit Mihail dr., cercetător științific coordonator
5 Juravliov Anatolii dr., cercetător științific coordonator
6 Prepelița Iulia cercetător științific 
7 Daud Vasile dr., cercetător științific 
8 Robu Sergiu cercetător științific 
9 Turcuman Lilia cercetător științific
10 Uzun Galina cercetător științific stagiar
11 Timcenco Dmitrii inginer superior
     

Naționale

1. 0.80009.7007.18 Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în Moldova (SINERGIE) / 2020-2023
Conducător: dr. Tîrșu Mihai
Finanțat de: ANCD

2. 15.817.03.02A  Elaborarea şi argumentarea soluţiilor şi mijloacelor tehnice inovative întru eficientizarea domeniului asigurării cu energie / 2015-2019
Conducător: dr. Tîrșu Mihai
Finanțat de: CSȘDT/ ANCD/ MECC

3. Studiu de analiză a regimurilor termice existente de funcţionare a SACET mun. Chişinău / 2019-2020
Finanțat de: S.A.Termoelectrica

4. Studiul privind barierele și oportunitățile de dezvoltare a SACET în mun. Bălți / 2019
Finanțat de: S.A. CET-Nord

Bilaterale

1. 16.80013.5807.12/Ro. Soluţii de Extindere a cotei de integrare a Surselor de Energie Regenerabilă CONectate la reţeaua electrica (ESERCON) / 2016-2018
Conducător: dr. Tîrșu Mihai
Finanțat de: CSȘDT

2. 17.80013.5807.06/Ua. Controlul fluxului de putere activă și reactivă în rețelele electrice de distribuție ale orașelor bazate pe conceptul de Smart-Grid folosind transformatoare cu rapel comutabile după faze (CONFLUX) / 2017-2018
Conducător: dr. Zaițev Dmitrii
Finanțat de: CSȘDT

Internaționale

1. Evaluarea opţiunilor de generare locală a energiei electrice / 2019-2020
Finanțat de: WorleyParsons prin intermediul USAID

2. H2020 731264 Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy (SHAPE-ENERGY) / 2017-2019
Finanțat de: Uniunea Europeană