Structura

Laboratorul Securitate energetică, modelare și dezvoltare a sistemelor energetice

Direcții de cercetare științifică

Laboratorul a fost înființat în ianuarie 2020. Tematica cercetărilor laboratorului este o continuitate a investigaţiilor, care erau realizate în laboratorul Linii electrice dirijate și în Laboratorul Modelare și diagnosticare a echipamentelor în următoarele direcţii: dezvoltarea de noi tehnologii pentru gestionarea cu regimurile sistemelor energetice, dezvoltarea metodelor de evaluare, modelare și monitorizare a securității energetice, modelarea elementelor sistemelor energetice și a regimurilor de funcționare a elementelor lor funcționale, inclusiv în domeniul: conversiei energiei electrice, îmbunătățirii eficienței surselor fotovoltaice, a liniilor electrice și a mijloacelor de reglare a acestora, altor soluții tehnice inovatoare pentru sporirea eficienței energetice în sectorul energetic.

Sarcinile laboratorului sunt:

 • elaborarea metodelor de evaluare a securității energetice a unei țări, regiuni, teritoriu, luând în considerare particularitățile acestora;
 • elaborarea unui sistem informațional specializat pentru analiză și monitorizare, prognoze ale nivelului de securitate energetică și indicatorilor acestuia;
 • modelarea indicatorilor securităţii energetice și a scenariilor de risc pentru starea stabilă a sectorului energetic;
 • prognozarea balanţei energetice a țării la diferite orizonturi de timp;
 • elaborarea recomandărilor de prevenire a dezvoltării riscurilor interne și externe pentru dezvoltarea durabilă a sectorului energetic;
 • elaborarea și aplicarea de noi modele matematice pentru analiza funcționării echipamentelor și instalațiilor electroenergetice sub sarcini variabile în transmiterea și conversia energiei, inclusiv din surse regenerabile;
 • monitorizarea tendințelor de dezvoltare a energeticii și a componentelor sale funcționale la nivel global și regional; prestarea de consultanță științifică organelor superioare în domeniul dezvoltării energeticii;
 • organizarea seminarelor, participarea la organizarea de conferințe științifice naționale și internaționale în domeniile activității în desfășurare, sprijin în domeniul activității inventive și dezvoltării profesionale a cercetătorilor;
 • susținerea inițiativelor pentru realizarea de noi cercetări în domenii de perspectivă a energeticii
Date de contact

Adresa:
Laboratorul Securitate energetică, modelare și dezvoltare a sistemelor energetice
birourile 442, 443, 408, 429, 415

Institutul de energetică 
str. Academiei, 5, MD2028, or. Chişinău, Republica Moldova

Tel: +373 22 73 74 94

Email: [email protected][email protected]

Componența laboratorului
Publicații
Proiecte
Nr Numele colaboratorului Grad ştiinţific şi postul ocupat
1 Bîcova Elena dr., conf.cerc., șef laborator
2 Olesciuk Valentin dr. hab., cercetător științific principal
3 Anisimov Vladimir dr., cercetător științific coordonator
4 Boșneaga Valeriu dr., cercetător științific coordonator
5 Cealbaş Oleg dr., cercetător științific superior
6 Suslov Victor cercetător științific
7 Grodețki Mihail cercetător științific
8 Kirillova Tatiana cercetător științific
9 Moraru Larisa cercetător științific
10 Vasiliev  Irina cercetător științific stagiar

Naționale

 1. 15.817.03.01F Elaborarea mecanismelor  de sporire a securităţii energetice a ţării bazate pe promovarea tehnologiilor energetice adaptive / 2015-2019 / Conducător ştiinţific: Berzan Vladimir, dr.hab.
   
 2. 11.817.06.01F Modele, metode de calcul şi analiză întru promovarea dezvoltării durabile a complexului energetic şi sporirii securităţii energetice / 2011-2014 / Conducător ştiinţific: Berzan Vladimir, dr.hab.
   
 3. 06.409.002A. Elaborarea de mijloace şi soluţii eficiente privind producerea, transportul, consumul şi asigurarea energiei / 2006-2010 / Conducător ştiinţific: Berzan Vladimir, dr.hab.
   
 4. 12.220.20.137 Energetica Moldovei 2012. Aspecte regionale ale dezvoltării / 2012 / Conducător ştiinţific: Berzan Vladimir, dr.hab.
   
 5. Proiect nr.12-29/9 din 16/05/2016 "Elaborarea Balanţei energetice de perspectivă a Republicii Moldova pentru 2016-2017" / Conducător ştiinţific: Berzan Vladimir, dr.hab.
   
 6. Proiect, nr.13-67(24)  din 02/10/2017 "Elaborarea Balanţei energetice de perspectivă a Republicii Moldova pentru 2017-2018" / / Conducător ştiinţific: Berzan Vladimir, dr.hab.
   
 7. Proiect nr.05/2-74 din 24/07/2018 "Elaborarea Balanţei energetice de perspectivă a Republicii Moldova pentru 2018-2019" / Conducător ştiinţific: Berzan Vladimir, dr.hab.
   
 8. Proiect nr.05/2-54 din 5/08/2019 "Elaborarea Balanţei energetice de perspectivă a Republicii Moldova pentru 2019-2020" / Conducător ştiinţific: Berzan Vladimir, dr.hab.
   
 9. Proiect nr. 01.18.06  "Studiu de evaluare a securităţii energetice  a statului şi conservării energiei în economia naţională a Republicii Moldova" / Conducător ştiinţfic: dr  I. A. Fadeeva, Institutul Național de Informații și Economie, 2004.

Internationale

 1. STCU 6328 Convertoare Multifuncționale de Putere cu Metode Avansate de Modulare Sincronă-Vectoriala  (Multifunctional Power Converters with Advanced Methods of Synchronous Space-Vector Modulation) / 2018-2020 / Conducătorul proiectului: dr.hab. V. Olesciuk

 2. 08.820.16BF  Bazele ştiinţifice pentru implementarea şi monitorizarea securităţii energetice al Moldovei şi Belorusiei şi elaborarea recomandărilor practice pentru implementare / 2008-2009 / Conducător  ştiinţific dr. Elena Bicova

 3. Enhancing Synergies in CIS National Programmes on Energy Efficiency and Energy Saving for Greater Energy Security / 2013  / www.unece.org / Conducător  ştiinţific dr. Elena Bicova

Ecology

 1. UNDP-GEF Regional Project RER/01/G31 “Capacity Building for Improving the Quality of Greenhouse Gas Inventories (Europe and the Commonwealth of Independent States Region)-First National Communication” / 2003-2006
   
 2. National Inventory Reports for 1990-2005 in the frame of the project “Enabling Activities for the preparation of Second National Communication under the UNFCCC” / 2006-2009 
   
 3. National Inventory Reports for 1990-2010 in the frame of the project “Enabling Activities for the preparation of Third National Communication under the UNFCCC”  / 2010-2014
   
 4. National Inventory Report  Greenhouse Gas Sources and Sinks in the Republic of Moldova 1990-2013 in the frame of the project “Enabling Activities for the preparation of Third National Communication under the UNFCCC” / 2014-2015 / Team in Energy Sector
   
 5. Project “Air Quality Governance in the ENPI under the LRTAP Convention”, Team  in Energy Sector during preparing IIR-2012 and NFR 1990-2012 / 1990-2014 / Team in Energy Sector
   
 6. Project  “Low Emission Capacity Building Project  Republic of Moldova”  (LECBP )  «Raport  privind  Sistemul naţional de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova» / 2014-2016 / Team in Energy Sector
   
 7. Project   08/PRTR-GEF/2017  Global Project on the Implementation of PRTRs as a tool for POPs reporting, dissemination and awareness raising for Belarus, Cambodia, Ecuador, Kazakhstan, Moldova and Peru - Energy sector, Production and processing of metals, Other Sectors / 2017 / Team in Energy Sector
   
 8. Project 4E45/GF40401403  Moldova: Enabling  Activities for the Preparation of Fourth National Communication (NC4) and First Biennial Update Report(BUR1) under the United Nations Framework Convention on Climate Change), Team  in Energy Sector during preparing BUR1  / 2015-2017
   
 9. Project  Republic of Moldova: Preparation of Second Biennial Update Report to the United National Framework Convention on Climate Change, Team in Energy Sector during preparing BUR2  / 2017-2018
   
 10. UN Environment Program and Climate and Clean Air Coalition project/SSFA “Supporting National Planning for action on SLCPs (SNAP Moldova)”, Team in Energy Sector / 2019