Research

Listă publicații (total: 437)

Publicații în Acces Deschis
2017
Articole din reviste naționale
Categoria A
8. ШИТ, М.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ТИМЧЕНКО, Д.. Многотемпературный тепловой насос с каскадным включением компрессоров. In: Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 2(34), pp. 90-97. ISSN 1857-0070.
Alte reviste
1. DUCA, Gheorghe; POSTOLATI, Vitali; TÎRŞU, Mihai; GRODEŢKI, Mihail; STRATAN, Alexandru; GUTIUM, Tatiana. Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 2(45), pp. 36-42. ISSN 1857-0461.
Articole în culegeri naționale
1. BOŞNEAGA, Valeriu; SUSLOV, Victor. Three-phase Three Legs Power Transformers Asymmetrical Modes Study for Zigzag Windings Connection. In: Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы. 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2017, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2017, ISBN 978-9975-45-544-2.
2. CHIORSAC, Mihail; TURCUMAN, Lilia. Particularităţi de alegere a parametrilor de acţionare a protecţiei direcţionale homopolare a LEA cu compensare longitudinală şi transformator cu decalaj de fază. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, ISBN 978-9975-45-544-2.
3. CTITOR, Roman; BERZAN, Vladimir; OCLANSCHI, Ghenadie. Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, ISBN 978-9975-45-544-2.
4. GOLUB, Irina. Conexiune electrică de frecvenţă alternativă (CEFA). In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 6, Vol.1, 15 iunie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017,
5. TATIAN, Ivan. Localizarea pozăreii cablurilor subterane. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, ISBN 978-9975-45-544-2.
6. TIMAŞOVA, L; ŞACARIAN, Iurii; CAREVA, S.; POSTOLATY, Vitaly M.; BYCOVA, Elena V.; GORYUSHIN, Yu.. 110–500 kV compact controlled оverhead lines. In: Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы. 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2017, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2017, ISBN 978-9975-45-544-2.
7. VIERU, Dmitrii. Influența calității energiei electrice asupra apariției incendiilor în rețelele electrice de joasă tensiune pe teritoriul Republicii Moldova. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 6, Vol.1, 15 iunie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017,
8. БЫКОВА, Е.В.; КИРИЛЛОВА, Татьяна. Система индикаторов энергетической безопасности Молдовы и вычислительный комплекс для её мониторинга. In: Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы. 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2017, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2017, ISBN 978-9975-45-544-2.
9. БЫКОВА, Е.В.; ЦАРАНУ, Мариус; КИРИЛЛОВА, Татьяна; ГУЦУ, Виктор. Анализ эмиссий в атмосферу при сжигании топлива в бытовом секторе Молдовы. In: Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы. 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2017, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2017, ISBN 978-9975-45-544-2.
10. БЫКОВА, Е.В.; ЧЕЛАК, И.; БЕРЗАН, Владимир. Анализ некоторых макроэкономических показателей. In: Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы. 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2017, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2017, ISBN 978-9975-45-544-2.
11. ГPИЦАЙ, М.А.. Краткие заметки об этапах развития экономической науки. In: Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы. 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2017, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2017, ISBN 978-9975-45-544-2.
12. ГРОДЕЦКИЙ, Михаил. Численный метод условной нелинейной оптимизации. In: Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы. 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2017, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2017, ISBN 978-9975-45-544-2.
13. ЧАЛБАШ, Олег. Оптимальное позиционирование солнечных панелей. In: Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы. 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2017, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2017, ISBN 978-9975-45-544-2.
2016
Articole din reviste internaționale
1. ENAKI, N.; KOROLI, Vlad; BAZGAN, Sergiu; NISTREANU, Andrei; PALISTRANT, Serghei; BOGOEV, D.; ŢURCAN, Marina; PASLARI, Tatiana R.; BOSHNEAGA, Y.; LAMBROPOULOS, N.; MASLOBROD, Sergey; ŞCERBACOV, Victor; KUZNETSOV, Eugene; MOLDOVANU, Ion; MISIC, Octavian; ODOBESCU, Stela; LUPUŞOR, Adrian; CERNEI, Alexandru; VOVC, Victor; ARNAUT, Oleg; CIOBANU, Nellu; TUZLUCOV, Piotr; ANISIMOV, Vladimir. Quantum information processes in protein microtubules of brain neurons. In: IFMBE Proceedings. 2016, nr. 55, pp. 245-249. ISSN 1680-0737.
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. ERMURACHI, Iurie; BERZAN, Vladimir. Convertor pentru instalaţii cu caracter intermitent de producere a energiei electrice. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 14-24. ISSN 1857-0070.
2. TOADER, C.; GOLOVANOV, Nicolae; PORUMB, Radu; TRIŞTIU, Ion; BULAC, Constantin; MANDIŞ, Alexandru; TÎRŞU, Mihai. Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 46-54. ISSN 1857-0070.
3. БЕРЗАН, Владимир; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; БАБИЧ, В.М.. Сопоставительный анализ эффективности производства тепловой и электричекой энергии в системах централизованного теплоснабжения. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 55-71. ISSN 1857-0070.
4. БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Трехэлементное реакторно-конденсаторное устройство для связи асинхронно работающих энергосистем переменного тока. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 2(31), pp. 39-47. ISSN 1857-0070.
5. БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Реакторно-конденсаторное устройство для связи асинхронно работающих энергосистем переменного тока. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 47-55. ISSN 1857-0070.
6. БУРДО, Олег; ШИТ, М.; ЗЫКОВ, Александр; РЕЗНИЧЕНКО, Дмитрий; ЖУРАВЛЕВ, А.А.. Технологии адресной доставки энергии и термотрансформации при производстве. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 2(31), pp. 55-68. ISSN 1857-0070.
7. ГPИЦАЙ, М.А.. Памяти Геоpгия Владимиpовича Чалого. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 126-129. ISSN 1857-0070.
8. ГОЛУБ, Ирина. Однотрансформаторное фазорегулирующее устройство для управления потоками мощности в электрических сетях. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 2(31), pp. 1-10. ISSN 1857-0070.
9. ГОЛУБ, Ирина; ЗАЙЦЕВ, Д.; ЗУБАРЕВА, И.. Модифицированное двухтрансформаторное фазорегулирующее устройство, выполненное на основе классической однотрансформаторной схемы «Delta Connection». In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 25-30. ISSN 1857-0070.
10. ПАЦЮК, В.И.; БЕРЗАН, Владимир; РЫБАКОВА, Галина. Расчет магнитных полей линии электропередачи. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 15-26. ISSN 1857-0070.
11. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Метод определения предельных уровней возможного повышения тарифов на энергоресурсы и другие материальные затраты в отраслях экономики Республики Молдова, исходя из анализа показателей национальных счетов . In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 111-125. ISSN 1857-0070.
12. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЕРЗАН, Владимир; БЫКОВА, Е.В.; АНДРОНАТИЙ, Николай. Режим энергосистемы Республики Молдова при включении вставки постоянного тока на подстанции Вулканешть. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 1-14. ISSN 1857-0070.
13. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; СУСЛОВ, В.М.; ТИМАШОВА, Л.В., ; ШАКАРЯН, Ю.Г.; КАРЕВА, С.Н.. Управляемые компактные линии электропередачи высокого напряжения. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 1-13. ISSN 1857-0070.
14. ШИТ, М.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ДОРОШЕНКО, Александр; ГОНЧАРЕНКО, В.. Система тепло-хладо-электроснабжения для предприятия птицеводства. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 89-99. ISSN 1857-0070.
15. ШИТ, М.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, Б.М.; ТИМЧЕНКО, Д.. Повышение эффективности системы управления тепловым насосом на диоксиде углерода с несколькими испарителями и газоохладителями. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 107-110. ISSN 1857-0070.
Articole în culegeri naționale
1. BERZAN, Vladimir; POSTOLATI, Vitali; BABICI, Vladimir. Analiza comparativă a funcţionării CET-urilor cu capacitatea diferită de generare a energiei termice şi energiei electrice. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
2. CALININ, Lev; ZAIŢEV, Dmitrii; TÎRŞU, Mihai; GOLUB, Irina. Перспективы совершенствования стратегии управления процессом прямого преобразования частоты переменного тока на базе фазорегулирующего трансформатора. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
3. COLESNIC, Igor. Приведение к одному параметру формул для определения погрешностей при расчетах электрических величин. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
4. COLESNIC, Igor; АНИСИМОВ, В.К.. Исследование погрешностей определения величины тока между элементами арматуры железобетонного изделия. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
5. COLESNIC, Igor; БЕРЗАН, Владимир; АНИСИМОВ, В.К.; LOCŞIN, Vladimir. Электрохимический способ обнаружения на арматуре для железобетонных изделий мест, склонных к локальной коррозии. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
6. COMENDANT, Ion. Oportunităţile de promovare a centralelor electrice de termoficare în Republica Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
7. ERMURACHI, Iurie; BERZAN, Vladimir. Soluţii inovative a convertoarelor electronice de putere pentru energetică. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
8. ERMURAŢCHII, Vladimir; ЕРЁМЕНКОВ, Николай; ЕФРЕМОВА, Кристина. Параметрические исследования характеристик сейсмоизолированного дома с воздушной системой солнечного теплоснабжения. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
9. ERMURAŢCHII, Vladimir; ЕРЁМЕНКОВ, Николай; ЕФРЕМОВА, Кристина. Расчёт экономически оптимальных коэффициентов теплопередачи элементов наружного ограждения здания при теплоснабжении с использованием ВИЭ . In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
10. OLESCHUK, Valentin; ERMURATSKII, Vladimir. Cascaded inverters with synchronized modulation for transformer-based photovoltaic installation. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
11. OLESCHUK, Valentin; ERMURATSKII, Vladimir. Hybrid synchronized control of pwm converters of six-phase system with two dc sources. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
12. POSTOLATI, Vitali; BERZAN, Vladimir. Regimul de funcţionare al sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la interconectarea cu România. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
13. POSTOLATI, Vitali; BERZAN, Vladimir. Unele aspecte ale problemei asigurării cu energie a Republicii Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
14. SPEIAN, Aurel; ПОСТОРОНКЭ, Святослав. Светодиодные рекламные панно с увеличенными характеристиками отображения световой информации и уменьшенным потреблением электроэнергии. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
15. TIMOFTE, Ilia; CARPOV, Boris. LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
16. TIMOFTE, Natalia. Dezvoltarea pieţei gaze naturale a Republicii Moldova în perioada postaderare la comunitatea energetică. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători . Ediția 5, Vol.2, 15 martie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-75-836-9.
17. TIRSHU, Mihai; POSTORONCA, Sveatoslav; MARTNOS, Ion. Possibilities to increase the energy efficiency of buildings. In: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic. Vol.3, 23-24 septembrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2016, ISBN 978-9975-75-836-9.
18. TOADER, C.; GOLOVANOV, Nicolae; PORUMB, Radu; TRIŞTIU, Ion; BULAC, Constantin; MANDIŞ, Alexandru; TÎRŞU, Mihai. Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-4123-5-3.
19. VIERU, Dmitrii. Calculul regimului rețelelor electrice de joasă tensiune cu surse de energie regenerabilă distribuită. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători . Ediția 5, Vol.2, 15 martie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2016, ISBN 978-9975-75-836-9.