Research

Listă publicații (total: 414)

Publicații în Acces Deschis
2015
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BERZAN, Vladimir; BÎCOVA, Elena; POSTOLATI, Vitali; GRODEŢKI, Mihail. Tendinţele funcţionării sistemului energetic şi securitatea energetică. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 1(36), pp. 92-101. ISSN 1857-0461.
2. BERZAN, Vladimir; ERMURACHI, Iurie. Zero-voltage and Zero-current-switching of Half-bridge PWM Converter for High Power Applications. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 21-28. ISSN 1857-0070.
3. BERZAN, Vladimir; PATSYUK, Vladimir; RYBACOVA, Galina; ERMURATSKII, Vladimir. Electromagnetic field calculation for 110 kV power line. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 7-13. ISSN 1857-0070.
4. BERZAN, Vladimir; POSTORONCA, Sveatoslav; VIERU, Dmitrii; TINTIUC, Iurie. O tratare generalizata a procedurii de calcul a regimului permanent si tranzitoriu a retelei de distributie. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 25-31. ISSN 1857-0070.
5. CALININ, Lev; ZAIŢEV, Dmitrii; TÎRŞU, Mihai; GOLUB, Irina; MORARU, Larisa. Transformator trifazat de reglare a decalajului de fază cu reglare în punctul neutru. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 11-18. ISSN 1857-0070.
6. CHIORSAC, Mihail; TURCUMAN, Lilia; TURTURICA, Natalia. Principiul de elaborare a protecţiei prin relee a liniilor electrice aeriene cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 63-66. ISSN 1857-0070.
7. POSTOLATI, Vitali; BÎCOVA, Elena; BERZAN, Vladimir; BOŞNEAGA, Valeriu; SUSLOV, Victor; RADILOV, Tudor. Possible Operation Modes of Moldovan, Ukrainian and Romanian Electrical Power Systems Joint Work. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
8. ŞIT, Mihail; ŞIT, Boris. Sistemul combinat de aprovizionare cu energie al întreprinderilor de procesare a cărnii. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 51-57. ISSN 1857-0070.
9. АНДРОНАТИЙ, Николай. Развитие современных технологий - основа устойчивой экономики? . In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 96-107. ISSN 1857-0070.
10. БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Исследование несимметричных режимов трехстержневого фазоповоротного трансформатора по схеме «двойной обратный зигзаг» с переключением в нейтрали. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 1-10. ISSN 1857-0070.
11. БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Исследование несимметричных режимов трехфазного трехстержневого трансформатора-фазорегулятора. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 38-52. ISSN 1857-0070.
12. КАЛИНИН, Л.П.; ЗАЙЦЕВ, Д.; КАЛОШИН, Данила; ГОЛУБ, Ирина. Управление режимом параметрического регулятора мощности типа UIPC (Unified Interphase Power Controller) с использованием электромеханического преобразователя. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 18-24. ISSN 1857-0070.
13. КАЛИНИН, Л.П.; ЗАЙЦЕВ, Д.; ТЫРШУ, М.; ГОЛУБ, Ирина. Режимы работы параметрического регулятора мощности. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 19-26. ISSN 1857-0070.
14. ОЛЕЩУК, В.И.; ERMURAŢCHII, Vladimir. Многоуровневые преобразователи с симметричным выходным напряжением для мощного шестифазного транспортного электропривода. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 27-34. ISSN 1857-0070.
15. ОЛЕЩУК, В.И.; ЕРМУРАТСКИЙ, В.В.. ШИМ-регулирование фотопреобразовательной установки на базе инверторов с отсекающими диодами. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 46-54. ISSN 1857-0070.
16. ПАЦЮК, В.И.; БЕРЗАН, Владимир; РЫБАКОВА, Галина; АНИСИМОВ, В.К.. Расчет электрического поля и параметров линии управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий 110 кВ методом конечных объемов. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 32-39. ISSN 1857-0070.
17. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Методика оценки эффективности когенерации электрической и тепловой энергии. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 40-45. ISSN 1857-0070.
18. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; СУСЛОВ, В.М.; ШАКАРЯН, Ю.Г.; ТИМАШОВА, Л.В., ; КАРЕВА, С.Н.. Эффективность компактных управляемых высоковольтных линий электропередачи. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 1-17. ISSN 1857-0070.
19. ШИТ, М.; БУРЧИУ, В.И.. Комбинированная система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе ТЭЦ и квартальных тепловых насосов. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 67-73. ISSN 1857-0070.
20. ШИТ, М.; ШИТ, Б.М.. Многофункциональная теплонасосная установка для молочных заводов. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 53-58. ISSN 1857-0070.
Alte reviste
1. CROITORU, Gheorghe; COLESNIC, Igor. Studiul influenței umidității atmosferice asupra vitezei de coroziune a armăturilor metalice în fisurile construcțiilor din beton. In: Buletinul INCERCOM. 2015, nr. 6, pp. 147-152. ISSN 1857-3762.
Articole în culegeri internaționale
1. BOŞNEAGA, Valeriu; SUSLOV, Victor; POSTOLATI, Vitali. Mathematical Model of Flexible Alternating Current Link Based on Phase-Shifting Transformer with Circular Rotation of the Phase Angle. In: Sielmen, october 2015. Ediția 10-a, 6-9 octombrie 2015, Craiova. Craiova, România: Editura ALMA, 2015, ISBN 978-606-567-284-0.
2. BOŞNEAGA, Valeriu; SUSLOV, Victor; POSTOLATI, Vitali. Operating Reliability Evaluation of Distribution Networks 10 kV. In: Sielmen, october 2015. Ediția 10-a, 6-9 octombrie 2015, Craiova. Craiova, România: Editura ALMA, 2015, ISBN 978-606-567-284-0.
3. CHIORSAC, Mihail; TURCUMAN, Lilia; TURTURICA, Natalia. Principiul de elaborare a protectiei prin relee a LEA cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate. In: Sielmen, october 2015. Ediția 10-a, 6-9 octombrie 2015, Craiova. Craiova, România: Editura ALMA, 2015, ISBN 978-606-567-284-0.
4. ERMURATSKII, Vladimir; GRITSAI, Mikhail; OLESCHUK, Valentin. Practical Research of Two Structures of Agricultural Solar. In: Sielmen, october 2015. Ediția 10-a, 6-9 octombrie 2015, Craiova. Craiova, România: Editura ALMA, 2015, ISBN 978-606-567-284-0.
5. OLESCHUK, Valentin; ERMURATSKII, Vladimir. Flexible PWM Scheme of Voltage Synchronization for Three-Level Cascaded Converter. In: Sielmen, october 2015. Ediția 10-a, 6-9 octombrie 2015, Craiova. Craiova, România: Editura ALMA, 2015, ISBN 978-606-567-284-0.
6. SIT, M.; BURCIU, Vitalie; IOIŞER, Anatolii; ŞIT, Boris; TIMCHENKO, D.. Heat Pump Installation for Dairy Plants. In: Sielmen, october 2015. Ediția 10-a, 6-9 octombrie 2015, Craiova. Craiova, România: Editura ALMA, 2015, ISBN 978-606-567-284-0.
7. TIRSHU, Mihai; KALININ, Lev; ZAITSEV, Dmitrii; GOLUB, Irina; SPIVAK, Victor. The model and characteristics of circular phase convertor. In: Sielmen, october 2015. Ediția 10-a, 6-9 octombrie 2015, Craiova. Craiova, România: Editura ALMA, 2015, ISBN 978-606-567-284-0.
Articole în culegeri naționale
1. CTITOR, Roman. Analiza funcţional-cost în energetică. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,
2. CTITOR, Roman. Dimensionarea unor parametri a elementului absorbant a colectorului solar plan. In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7.
3. ENAKI, N.; KOROLI, Vlad; BAZGAN, Sergiu; NISTREANU, Andrei; PALISTRANT, Serghei; BOGOEV, D.; ŢURCAN, Marina; PÎSLARI, Tatiana; BOSHNEAGA, Y.; LAMBROPOULOS, N.; PATEL, S.; MASLOBROD, Serghei; MARINUCCI, M.; KWOK, C.; PANNESE, L.; ARNIANI, M.; TORRENTI, R.; KHRENNIKOV, A.; SHCHERBACOV, Victor; KUZNETSOV, Eugene; MOLDOVANU, Ion; MISIC, Octavian; ODOBESCU, Stela; LUPUŞOR, Adrian; CERNEI, Alexandru; VOVC, Victor; ARNAUT, Oleg; CIOBANU, Natalia; TUZLUCOV, Piotr; KERNBACH, S.; SORLI, Amrit Srecko; ANISIMOV, Vladimir. Quantum information processes in protein microtubules of brain neurons. In: Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Editia 3, 23-26 septembrie 2015, Chișinău. Springer, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7.
4. ERMURACHI, Iurie; ERMURACHI, Iurie. Convertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu (DC/DC). In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7.
5. FEDORCENCO, Grigorii. Estimarea securității energetice a regiunii. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,
6. IVAŞIN, Denis. Calculul regimului nesimetric în reţeaua trifazată. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,
7. MUNTEAN, V.; GORE, Natalia. Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV. In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7.
8. POSTORONCA, Sveatoslav; VIERU, Dmitrii. Calcularea regimului tranzitoriu în circuitul cu sarcini distribuite de tip RL şi RC. In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7.
9. SPIVAK, Victor; VLASIUK, A.; TIRSHU, Mihai. The generalization of scientific and educational materials on nanoelectronics. In: Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Editia 3, 23-26 septembrie 2015, Chișinău. Springer, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7.
10. TATIAN, Ivan. Procedeul generalizat de calcul al regimului în reţeleii cu sarcini şi surse de generare distribuite. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,
11. TINTIUC, Iurie. Particularităţi privind funcţionarea reţelelor electrice de distribuţie de joasă tensiune. In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7.
12. VIERU, Dmitrii. Particularitățile racordării surselor regenerabile distribuite la rețeaua electrică de joasă tensiune. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,
13. КАЛОШИН, Данила. Согласование параметрическего регулятор мощности с линией электропередач. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,
14. СКЛЯР, Петр; БЕРЗАН, Владимир; LĂCUSTĂ, Ion. Биотепловые установки для фермерских хозяйств: разработка и расчет. In: Zootehnie şi biotehnologii . Vol. 44, 25 septembrie 2015, Chișinău. CHIȘINĂU: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, ISBN 978-9975-64-125-8.
15. ТУРТУРИКА, Н. Теоретические основы методики расчета сложных видов повреждений на многоцепных линиях электропередачи. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015,
2014
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BERZAN, Vladimir. Calculation of three-phase circuit with arbitrary number of loads. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 30-37. ISSN 1857-0070.
2. BERZAN, Vladimir; RIMSCHI, Valentin; PAŢIUC, Vladimir; TÎRŞU, Mihai. Puterea reactivă în liniile electrice . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 3(26), pp. 1-14. ISSN 1857-0070.
3. BOŞNEAGA, Valeriu; SUSLOV, Victor. Investigation of asymetric modes of three-phase three legs phase shifting transformer with connection in delta and two additional windings. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
4. ERMURAŢCHII, Vladimir; ГPИЦАЙ, М.А.. Метод расчёта нестационарного температурного поля в накопителях тепловой энергии со слоевой насадкой . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 1(24), pp. 99-111. ISSN 1857-0070.
5. PATSYUK, Vladimir. Finite volume method for calculation of electrostatic field in three-dimensional sphere with cubic cavity . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 8-21. ISSN 1857-0070.
6. ZAITSEV, Dmitrii; GOLUB, Irina; KALININ, Lev; TIRSHU, Mihai. Operational regimes of Moldavian power system under development of network interconnections. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 22-29. ISSN 1857-0070.
7. ŞIT, Mihail; ŞIT, Boris. Unitate de alimentare cu energie pentru sere industriale. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 3(26), pp. 15-21. ISSN 1857-0070.